Konkurs Świąteczny. Wygraj książkę

ai50-3gwiazdki-210Nagrody otrzyma pierwszych 8 osób, które wyślą na adres [email protected] odpowiedź na pytanie: Ile było spraw Na Maratonie Pisania Listów w Polsce w tym roku, na które można było napisać list?
Pierwsza osoba, która odpowie prawidłowo otrzyma aż trzy wymienione książki, kolejne dwie osoby w kolejności otrzymają dwie “Kobiety z Kabulu” i “Rio Bar”, pozostałe osoby otrzymają “Rio Bar”.
Tutaj można przeczytać więcej o wymienionych książkach na stronach wydawców:
Juliette Morillot i Dorian Malovic “Uchodźcy z Korei Północnej. Relacje Świadków”
Gayle Tzemach Lemon “Kobiety z Kabulu”
Ivana Sajko “Rio Bar” 
Powodzenia! i Wesołych Świąt!
Regulamin konkursu:
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1 Konkurs, odbywający się pod nazwą -Konkurs Świąteczny. Wygraj książkę-, rozpoczyna się 22 grudnia 2011 roku, a kończy 23 grudnia 2011 roku o godzinie 16.00.
1.2 Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Amnesty International z siedzibą w Warszawie przy ul. Pięknej 66a lok.
2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
2.1 W konkursie może wziąć udział każda osoba będąca fanem lub fanką Amnesty International na Facebooku, które wyślą na adres [email protected] odpowiedź na pytanie: -Ile było spraw Na Maratonie Pisania Listów w Polsce w tym roku, na które można było napisać list– oraz dokładne dane osoby zgłaszającej: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miasto.
2.2 W konkursie mogą wziąć udział osoby niepełnoletnie. W tym wypadku wymagana jest zgoda rodziców lub przedstawicieli ustawowych. Pisemne oświadczenie zawierające zgodę na udział w konkursie powinno być nadesłane w trakcie jego trwania na adres: Amnesty International ul. Piękna 66a/2,00-672 Warszawa.
2.3 W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i pracowniczki, przedstawiciele Organizatora, jak również członkowie i członkinie ich rodzin.
2.4 Zwycięzcami konkursu zostanie pierwszych osiem osób, które wyślą poprawne odpowiedzi.
3. NAGRODY
3.1 Każdy zwycięzca otrzyma jeden egzemplarz książki Ivana Sajko -Rio Bar-, wyd. WAB Warszawa 2011. Pierwsze trzy osoby, które prawidłowo odpowiedzą na pytanie otrzymają również książkę Gayle Tzemach Lemmon -Kobiety z Kabulu-, wyd. Prószyński i S-ka, Warszawa 2011. Natomiast osoba, która jako pierwsza nadeśle prawidłową odpowiedź otrzyma jeszcze książkę Juliette Morillot i Dorian Malovic -Uchodźcy z Korei Północnej. Relacje Świadków-, wyd. WAB, Warszawa 2008.
4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
4.1 Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.
4.2 Stosownie do postanowień ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uczestnicy promocji z tytułu otrzymania nagród podlegają obowiązkowi podatkowemu na zasadach ogólnych. (art. 30 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 21 ust 1 pkt 6, 6a i 68 ustawy z 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.z 2000 r. Nr 14 poz. 176) w wysokości 10% wartości nagrody) Zryczałtowany podatek dochodowy nie jest odprowadzany od nagrody, jeżeli jednorazowa jej wartość nie przekracza 760,00 zł. brutto. Zwolnienie to nie dotyczy podatnika, który otrzymał nagrodę w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Wówczas nagroda stanowi przychód z tej działalności. W przypadku nagród których wartość przekracza 760,00 zł brutto, podatek od wygranej pokrywa Organizator konkursu.
4.3 Za wygrane nagrody rzeczowe nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.
4.4 Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora na stronie internetowej amnesty.org.pl
4.5 Nadesłane na konkurs dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatorów w celu wykonania ich obowiązków związanych z Konkursem oraz dla celów marketingowych. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. Nr 133/97, poz. 883). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.