Kontrola w biurze Amnesty International w Moskwie

W moskiewskim Biurze Amnesty International trwa właśnie kontrola prowadzona przez rosyjskich prokuratorów i inspektorów podatkowych. Jest to część fali inspekcji, jakie w ostatnich tygodniach dotknęły organizacje pozarządowe w całej Rosji. Inspekcje te dotknęły dzisiaj także trzy inne ważne organizacje pozarządowe w Rosji. Amnesty International jest przekonana, że wszystkie działania jej Biura w Moskwie są zgodne z prawem rosyjskim. Wyrażamy żal, że czas rosyjskich inspektorów, który mógł być przeznaczony na coś bardziej pożytecznego, został zmarnowany.
W ciągu ostatnich dwóch tygodni miała miejsce fala inspekcji przeprowadzonych w organizacjach pozarządowych w Rosji. Zespoły urzędników z różnych agencji rządowych poddały już kontroli co najmniej 30 organizacji w Moskwie oraz wiele innych w co najmniej 13 różnych regionach Rosji. Rosyjska prokuratura oświadczyła publicznie, że zamierza zbadać od 30 do 100 organizacji pozarządowych w każdym z regionów Rosji. Oznacza to tysiące inspekcji w skali całego kraju.
Media ujawniły dokument ze wskazówkami dla lokalnych prokuratorów odnośnie prowadzenia inspekcji. Zaleca analizę zagranicznych źródeł finansowania organizacji oraz ich zaangażowania w działalność polityczną, jak również szukanie dowodów “ekstremizmu”. W wielu przypadkach urzędnicy nie uprzedzili o kontroli. W niektórych przypadkach urzędnicy odmówili przedstawienia dokumentów upoważniających do inspekcji, ale równocześnie zażądali od przedstawicieli organizacji natychmiastowego udostępnienia określonych dokumentów.
Amnesty International, wraz z innymi organizacjami pozarządowymi, wielokrotnie potępiała nowe przepisy nakładające wzmożone restrykcje na organizacje pozarządowe i wyrażała swe obawy, że przepisy te wykorzystane zostaną do nękania organizacji pozarządowych i prób zamknięcia tych z nich, które podkreślają nadużycia i prowadzą krytykę rządu. Partia Jedna Rosja przyjęła szereg przepisów, które nałożyły nowe ograniczenia na społeczeństwo obywatelskie. W czerwcu 2012 roku wprowadzono ograniczenia w publicznych zgromadzeniach i podniesiono sankcje finansowe do poziomu grzywien karnych. W grudniu Władimir Putin podpisał ustawę zezwalającą na zawieszenie organizacji pozarządowych, jak i zamrożenie ich aktywów, jeżeli angażują się w działalność “polityczną” i otrzymują fundusze od obywateli Stanów Zjednoczonych lub amerykańskich organizacji.
Amnesty International wyraża zaniepokojenie sposobem, w jaki przeprowadzono ostatnią falę kontroli. Celowo piętnuje ona i dyskryminuje w oczach opinii publicznej organizacje pozarządowe.