Konwencja o zakazie broni kasetowej – 3 grudnia 2008, Oslo

3 grudnia do Sejmu, Senatu, Kancelarii Prezydenta, Kancelarii Premiera, Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwa Obrony Narodowej trafią specjalne przesyłki – ulotki przypominające kształtem choinkowe bombki, będące jednocześnie odzwierciedleniem prawdziwej amunicji bomb kasetowych (zdjęcie w załączeniu).
Organizatorzy akcji – Polski Czerwony Krzyż oraz Amnesty International – wzywają w ten sposób polskie władze do jak najszybszego podpisania Konwencji o broni kasetowej, a także do ratyfikowania podpisanej przez Polskę w 1997 roku Konwencji Ottawskiej zakazującej min przeciwpiechotnych.
Nowa konwencja uznana została za najważniejszy traktat humanitarny i rozbrojeniowy całej dekady. W tym miesiącu przystąpi do niej większość państw Unii Europejskiej, a zarazem prawie wszystkie państwa członkowskie NATO. Polska nie uczestniczy w tym procesie. Nasz kraj produkuje i składuje broń kasetową. Organizacje pozarządowe z całego świata apelują do naszych władz o likwidację posiadanych składów i jak najszybsze przystąpienie do traktatu.
——————————————————————————————————
INFORMACJE DODATKOWE
Czym jest broń kasetowa-
Broń kasetowa to bomba lotnicza lub pocisk artyleryjski. Składa się z zasobnika (kasety), w którym umieszczone są mniejsze ładunki wybuchowe (amunicja, podpociski, bombki). Może ich być nawet 650 w jednym zasobniku. W locie zasobnik otwiera się i uwalnia amunicję, która spada i wybucha przy zetknięciu z ziemią. Powierzchnia rozrzutu może wynosić nawet 30 tys. m2.

Problem broni kasetowej
Broń kasetowa od lat budzi poważne wątpliwości natury moralnej i prawnej z dwóch zasadniczych powodów:
(1) z powodu dużego rozrzutu i braku kontroli nad wolnospadającymi podpociskami, jest bronią nieprecyzyjną. Używanie jej w pobliżu terenów zaludnionych niemal zawsze kończy się ofiarami wśród cywilów;
(2) jest zawodna – duży odsetek podpocisków nie wybucha przy kontakcie z ziemią i pozostaje aktywny. Niewybuchy stanowią podobne zagrożenie jak miny przeciwpiechotne, uniemożliwiając powrót cywilów do normalnego życia. Małe rozmiary (wielkość piłki tenisowej) i ciekawe, niepozorne kształty powodują, że znaczny odsetek ofiar to dzieci. Montowane w podpociskach mechanizmy samozniszczenia również są zawodne.
Proces z Oslo
Proces ruszył w lutym 2007 roku z inicjatywy Norwegii. Celem było przyjęcie, do końca 2008 roku, międzynarodowej umowy całkowicie zakazującej broni kasetowej. Za wzór posłużył, zakończony dziesięć lat wcześniej Proces ottawski. W jego wyniku przyjęto w grudniu 1997 roku Konwencję zakazującą min przeciwpiechotnych (Konwencję Ottawską). Stroną traktatu jest obecnie aż 156 państw.
30 maja 2008 roku w Dublinie 107 państw uzgodniło i przyjęło ostateczny tekst Konwencji o broni kasetowej. Wśród nich – większość członków UE i sojuszników Polski z NATO, m. in. Francja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Norwegia, Wielka Brytania, Włochy. Praktycznie wszystkie 107 państw zgłosiło udział w ceremonii podpisania Konwencji w Oslo.
Polska
Polska wycofała się z Procesu z Oslo na bardzo wczesnym etapie i nie zamierza podpisywać Konwencji o broni kasetowej w najbliższej przyszłości.