Łódź: Wieczór Pisania Listów

10  marca w Lhasie za pokojowe manifestowanie swoich poglądów. Wyrazimy również swój sprzeciw wobec bezprawnego  przetrzymywania w areszcie więźniów sumienia –  dziennikarza Shi Tao oraz obrońcy praw człowieka Hu  Jia. Zaapelujemy także o wyjaśnienie losu i miejsca pobytu tybetańskiego uchodźcy Tseringa Dhondupa.
Amnesty International domaga się, aby władze chińskie podały do wiadomości publicznej pełne i rzetelne informacje dotyczące zatrzymanych, umożliwiły im odbycie sprawiedliwego procesu z prawem do profesjonalnej, prawniczej obrony własnej przed niezawisłym sądem. Koniecznością jest wydanie przez rząd chiński zgody na obecność dziennikarzy i innych niezależnych obserwatorów w Tybecie oraz na przeprowadzenie niezależnego śledztwa ONZ w  związku z marcowymi wydarzeniami.
Amnesty International jako organizacja apolityczna nie zajmuje stanowiska w kwestii niepodległości Tybetu. Nie wzywa również do bojkotu Igrzysk Olimpijskich w Pekinie.