Lokalne działania dla równości cz.3

RAZEM MAMY SIŁĘ: STOP DYSKRYMINACJI
(Krapkowice, Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. J. Kilińskiego)
Grupa projektowa: Natalia Chrząstowska, Natalia Gomółka, Katrina Langer, Julia Dobiecka, Tobiasz Ociepka, Szymon Kubocz, Kamil Huras, Zuzanna Krygier,  Paulina Mrosek, Katarzyna Kusienicka, Izabela Mędrecka, Sylwia Mutz, Kaja Stachowiak, Kamila Staszewska
Opiekunka grupy: Anna Kapturska
amnes2Grupa projektowa na warsztatach podjęła działania mające na celu uświadomienie sobie czym jest dyskryminacja, czego dotyczy, czy osoby zaangażowane w projekt również dyskryminują, świadomie bądź nieświadomie.

Na korytarzach szkolnych pojawiły się plakaty z hasłami antydyskryminacyjnymi (m.in. przesłane przez Amnesty) aby zaciekawić- zaintrygować uczniów szkoły.
IMG_3102Następnie przeprowadzono ankiety w młodszych klasach. Pytano o wyjaśnienie pojęcia dyskryminacja, określenie wielkości tego zjawiska, o dyskryminację w najbliższym otoczeniu, o to czy jesteśmy dyskryminowani, bądź dyskryminujemy, czy wreszcie powody dyskryminacji. Opracowano ankiety, wyciągnięto wnioski oraz przygotowano prelekcję dla młodszych kolegów. Zajęcia składały się z części teoretycznej i praktycznej. Grupa projektowa po przeprowadzeniu zajęć dokonała analizy czy udało się osiągnąć zamierzony cel.
STOP UPRZEDZENIOM-WSZYSCY LUDZIE SĄ RÓWNI
(Trzebinia, Publiczne Społeczne Liceum Ogólnokształcące)
Grupa projektowa: Katarzyna Żabińska, Dominika Sowa, Klaudia Chodyńska, Monika Knapik, Mariola Mazur, Daria Szkarłat
Opiekunka grupy: Aneta Dudek
page2 (1)Grupa była zadowolona z warsztatów przeprowadzonych dla swoich kolegów i koleżanek, ponieważ jeszcze bardziej zintegrowało to grupę.
Dzięki projektowi młodzież zwiększyła swoją świadomość na temat odmienności zachowań i  postaw ludzkich. Zapoznała się z różnymi przejawami współczesnej dyskryminacji jaka panuje w przekonaniu ludzi młodych.
page1Poprzez warsztaty uczniowie zaktywizowali własne postawy np. przygotowując ankietę uliczną dotyczącą tematu. Zdobytą wiedzę wykorzystali w przygotowanym Szkolnym Dniu Dyskryminacji, gdzie w czasie happeningu rozpropagowali wśród kolegów i koleżanek ideę tolerancji wobec odmiennych zachowań, poglądów czy odmienności seksualnej.
DYSKRYMINACJI NIEPEŁNOSPRAWNYCH MÓWIMY NIE!
(Oborniki, Gimnazjum nr 1 im. Unicef)
Grupa projektowa: Zuzanna Domasik, Martyna Kosmowska, Klaudia Węgrzak, Anna Wrzeszcz, Piotr Filipowicz, Tomasz Dmytruszyński
Opiekunka grupy: Agata Krzyżaniak-Smela
IMG_7616Grupa sześciu uczniów i uczennic Gimnazjum nr 1 skupiła się na problemach ludzi z niepełnosprawnością działając pod hasłem “Dyskryminacji niepełnosprawnych mówimy NIE!”.
Przeprowadzając ankiety w szkole uczniowie najpierw zbierali informacje, z jakim odbiorem spotykają się ludzie z niepełnosprawnościami wśród młodzieży, a następnie analizowali ich problemy, trudności i przejawy dyskryminacji. Na tej podstawie przygotowali tematyczne plakaty/transparenty  oraz prezentację w formie pogadanki oraz mini-scenek, które przedstawili/ły na forum szkoły.
zuza klaudiaPo części warsztatowej i zaplanowaniu działań uczniowie i uczennice przygotowali plakaty z hasłami antydyskryminacyjnymi, które zostały rozwieszone w całej szkole, wykonali też prace na temat praw człowieka i praw dziecka.
Grupa projektowa postanowiła  przeanalizować jak wygląda sytuacja osób z niepełnosprawnościami, w tym celu przygotowali ankiety. Na podstawie zebranego z ankiet materiału, przygotowali pogadankę pod hasłem “Każdy inny – wszyscy równi” z naciskiem na trudności i przejawy dyskryminacji, jakie napotykają ludzie o różnych stopniach sprawności oraz mini-scenki, które przedstawili na holu szkoły dla wybranych klas.
PRZESTRZEŃ DLA KAŻDEGO – „NIE” DLA DYSKRYMINACJI
(Siennica Nadolna, Gimnazjum nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego)

Grupa projektowa: Łucja Chachaj, Francesca Niedżwiadek, Anna Woźniak, Justyna Wesołowska, Agnieszka Górna, Aleksandra Liśkiewicz, Aleksandra Rękas, Julia Ilnicka, Weronika Szuran, Daria Zielińska, Gabriela Chmielewska
Opiekunka grupy: Beata Wrońska
SAM_0104Sukcesem było nabycie nowych wiadomości oraz zgodna i efektywna współpraca w zespole, możliwość realizacji własnych pomysłów, satysfakcja i chęć angażowania się w dalsze prace.
Po  zorganizowaniu grupy uczniów, którzy chcieli  zaangażować się bezpośrednio w prace nad projektem, zorganizowano spotkanie by określić temat , nad którym będziemy pracować. Następnie  odbyły się warsztaty dla  osób realizujących projekt; uczestnicy dowiedzieli się, na czym polega praca metodą projektu i jakie powinny być efekty  podejmowanych działań, poszerzyli wiedzę na temat różnych aspektów dyskryminacji. Kolejnym etapem było opracowanie scenariusza działań,  zebranie materiałów, przygotowanie plakatów i ulotek. Finałem działań była organizacja akcji na terenie szkoły. Przygotowano relację na stronę internetową szkoły i dla lokalnej prasy.
SAM_0104Zgodnie z założonym celem młodzież miała uświadomić sobie, czym jest dyskryminacja i na jakim podłożu może do niej dochodzić, kogo dotykać, dlatego przygotowano materiały w formie plakatów i ulotek propagujących tę wiedzę.
TOLERANCJI SIĘ UCZYMY, DYSKRYMINACJI STOP MÓWIMY
(Niećkowo, Zespół Szkół)
Grupa projektowa: Bartosz Wiśniewski, Magda Milewska, Monika Wróblewska, Agnieszka Zielińska, Patryk Sulewski, Monika Bogdanowicz, Weronika Szczech, Justyna Olszewska, Paulina Wesołowska, Mariusz Ladziński
Opiekunka grupy: Monika Wiśniewska
IMG_0426Grupa dumna jest najbardziej z tego, że udało się zbudować nić sympatii z uczniami  Szkoły Podstawowej. Dzieci z podstawówki były bardzo zadowolone z udziału w warsztatach, zapraszały z kolejnymi projektami. Po niektórych było widać, że przełamały się i mówiły o dyskryminacji na własnych przykładach.
Młodzież spotykała się na zajęciach dodatkowych, na których omawiana była tematyka praw człowieka, uprzedzeń i dyskryminacji.  Na zajęciach uczniowie i uczennice postanowili/ły, że dotrą do dzieci ze szkoły podstawowej, aby im przedstawić problem dyskryminacji. Młodzież z Niećkowa opracowała scenariusz warsztatów, które zaplanowali przeprowadzić w Szkole Podstawowej w Szczuczynie.
IMG_0379Grupa projektowa z Niećkowa podzieliła się na dwie mniejsze grupy i każda z nich przeprowadziła zajęcia z jedną z klas piątych.  Uczniowie z podstawówki byli bardzo aktywni, odważnie brali udział w dyskusji, burzy mózgów i wcielali się w role podczas prezentowanych scenek  o dyskryminacji.
Jako dodatkowy aspekt warto zaznaczyć, że warsztaty, które zostały przeprowadzone przez młodzież zyskały uznanie w oczach  wizytatorów z kuratorium przeprowadzających ewaluację Szkoły.
WYSOKIE SCHODY DO SUKCESU – PROWADZĄ… DO DYSKRYMINACJI?
(Łódź, 5-3 Hufiec Pracy)
Grupa projektowa:  Sebastian Pawlik, Grzegorz  Mikołajczyk, Marek Krawczyk, Dawid Walczak, Wikto Doliński, Dawid Rosiak, Kamil Adamusiak, Przemysław Adamczyk, Krystian Pawlak, Piotr Kazimierczak
Opiekunka grupy: Aleksandra Szlęzak, Magdalena Morawska
DSCF3316Grupa była najbardziej zadowolona z tego, że miałą możliwość wykazania się aktywnością, odpowiedzialnością i swoimi umiejętnościami.
Uczestnicy zebrali się w planowanym miejscu akcji, rozwinęli plakaty Amnesty o dyskryminacji, przygotowane przez siebie wcześniej  banery z hasłami i przeprowadzili happening.  Podczas akcji  malowali własne plakaty, podpisywali apel do Władz miasta w sprawie uczniów, którzy nie mogą uczyć się w gimnazjach publicznych przez bariery architektoniczne.
DSCF3306Jeden z  uczestników poruszał się na wózku inwalidzkim by pokazać, że bez pomocy innych ciężko jest poruszać się nawet po prostej ulicy.
Młodzież rozdawała ulotki zwracające uwagę na problemy uczniów/uczennic z niepełno sprawnościami  i ich dyskryminację w publicznych placówkach edukacyjnych.
RAZEM MAMY SIŁĘ. STOP DYSKRYMINACJI!
NIE KASA ŚWIADCZY O CZŁOWIEKU
(Zielona Góra, Zespół Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki)
Grupa projektowa:  Klasa II TB ( technik  budownictwa)
Opiekunka grupy: Agnieszka Mokras
Heppening LOProjekt ,, Nie kasa świadczy  o człowieku”  przygotowany  przez uczniów i uczennice przybrał szybko  formę kampanii społecznej, której głównymi odbiorcami mieli być uczniowie/uczennice  szkół zielonogórskich.
Młodzież przygotowała plakaty, znaki zakazu,  prezentacje multimedialną, ukazującą problem dyskryminacji w szkole pod względem majątku , różnicy  finansowej występujący wśród młodzieży. Oprócz tego, nagrała filmiki w których przedstawiła za pomocą – 4 scenek sytuacje w których dochodzi do dyskryminacji wśród młodzieży w szkole, zorganizowała wystawę prac  wraz z godzinną  prelekcją dla uczniów naszej szkoły oraz  uczniów klas gimnazjalnych którzy  wcześniej zostali zaproszeni oraz w VI Liceum Ogólnokształcącym w Zielonej Górze.
I to nie wszystkie działania, jakie zrealizowała klasa II TB, w 3 punktach Zielonej Góryodbył się jeszcze happening. Wykorzystano w tym celu własnoręcznie wykonane ,,znaki ” oraz napis  na planszach brystolu ilustrujący hasło Amnesty International- ,,Razem mamy siłę! Stop dyskryminacji”.
Przejscie ul.BotanicznaJak ocenia grupa happening wzbudził  zainteresowanie  społeczne i był  bardzo widoczny. Uczniowie bardzo starannie się przygotowali do niego  opracowując trasę przejścia uczestników/czek  akcji  i wybierając   strategiczne punkty, które posiadają potencjalnych odbiorców.
Uczestnicy nagłośnili w  media podjęte działania efektem były 3 relacje prasowe w miejscowych czasopismach. Ponadto uczniowie  na bieżąco  zamieszczali  zdjęcia z prowadzonych akcji na stronie internetowej szkoły.