Lokalne działania dla równości cz. 4

WSZYSCY JESTEŚMY TACY SAMI
(Gimnazjum nr 3 w Oławie im. Polskich Noblistów)
GRUPA PROJEKTOWA: Weronika Żądło, Dawid Hosner, Dominika Dojlida, Natalia Machowska, Michał Chodaczek
OPIEKUNKI GRUPY: Małgorzata Gancarczyk, Katarzyna Żarnecka
Grupa zdecydowała o organizacji wielu akcji, w harmonogramie projektowym znalazło się:
 OLYMPUS DIGITAL CAMERAprzeprowadzenie ankiety wśród uczniów dotyczącej dyskryminacji w szkole

Grupa zaproponowała przygotowanie i przeprowadzenie badań ankietowych dot. problemu dyskryminacji wśród młodzieży na terenie szkoły. Wyniki znajdują się w ulotce, która była rozdawana podczas happeningu podsumowującego akcję w dniu 22.05.2015r. Wyniki wykorzystane zostaną również do projektowania działań antydyskryminacyjnych skierowanych  do uczniów.
– konkurs na pracę plastyczną, wiersz lub hasło propagujące równość wśród uczniów.
Konkurs objął całą społeczność szkolną (ok. 460 osób)- wychowawcy przeprowadzili lekcje na temat dyskryminacji i przygotowali z klasami plakat i hasło. W kategorii indywidualnej uczniowie mogli napisać wiersz, opowiadanie, piosenkę lub stworzyć pracę plastyczną.  Prace zostały nagrodzone oraz wyeksponowane na terenie szkoły. Najlepsze wiersze i piosenka stały się elementem happeningu i zostały zaprezentowane całej społeczności szkolnej.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
– zorganizowanie wystawy (plakat, zdjęcie) dotyczącej dyskryminowania innych.
Od listopada 2014 zorganizowana jest cykliczna wystawa, która propaguje treści równościowe, antydyskryminacyjne oraz edukacje w zakresie praw człowieka. Wykorzystujemy materiały udostępnianie przez Amnesty International oraz Szkołę Tolerancji, jak i portale zajmujące się edukacja równościową.
– happening pod hasłem „Wszyscy jesteśmy tacy sami”
22.05.2015 roku odbył się happening „Wszyscy jesteśmy tacy sami”, w którym wzięło udział 300 osób. Stanowił podsumowanie całego projektu i w pełni był przygotowany i poprowadzony przez grupę projektową.
STOP DYSKRYMINACJI
(Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym)
GRUPA PROJEKTOWA: Aleksandra Szczepaniak, Ismena Ogrodowicz, Magdalena i Marta Sylwestrzak,  Marta Chrabąszcz, Jesicka Terech, Katarzyna Zięba, Dagmara Witiak, Alexander Kutyła, Krzysztof Kuśnierz, Mateusz Zaremba, Anastazja Sykała,  Natalia Ślązak, Daniel Stawiski, Oliwia Smolińska, Daria Domagała, Judyta Kowalska, Patrycja Kowalczyk, Oktawian Pabisek, Natalia Werelich, Tomasz Bryła, Natalia Kuziemka, Klaudia Oraczewska
OPIEKUNKI GRUPY: Alicja Grochowska, Ida Węgrzynowska
10409379_808539949227838_5434955543381571079_nGrupa z Brzegu Dolnego przygotowała film-prezentację dotycząca gender oraz marsz uczniów szkoły „Stop dyskryminacji”.
Prezentacja, która została pokazana wszystkim uczniom/uczennicom szkoły oraz zostanie wysłana do lokalnych mediów i umieszczona na youtube.com, miała na celu przybliżenie tematyki związanej z gender, jako, że podczas wstępnej ankiety okazało się,  że wiele osób po prostu nie wie co ten termin oznacza i bardzo często mylnie kojarzy.11045721_867123293366204_188558303_o
Marsz „Stop dyskryminacji”, w którym wzięli udział wszyscy uczniowie i uczennice szkoły, miał na celu zwrócenie uwagi na problem dyskryminacji ludności lokalnej.
7 maja odbył się w szkole dzień tolerancji i praw człowieka, w czasie którego uczniowie stworzyli plakaty dotyczące tej problematyki.
 „STOP DYSKRYMINACJI – KAŻDY CZŁOWIEK JEST RÓWNY”
(Gimnazjum nr 5 im. Króla Władysława Jagiełły w Łodzi)
GRUPA PROJEKTOWA: Yelena Gritsyuta, Radek Brożyna, Magdalena Lefik, Marta Rosińska, Izabela Korput, Natalia Mańka, Alicja Olejnik, Maria Kolińska, Rządkiewicz Klaudia.
OPIEKUNKA GRUPY: Barbara Kotynia
Wszelkie działania podejmowane przez grupę projektową docierały do niemalże całej młodzieży szkolnej z naszego gimnazjum. Wykorzystanie narzędzi internetowych, takich jak serwis youtute.com (celem upublicznienia nakręconego filmu) oraz facebook.com (celem jego rozpropagowania), ułatwiło jego osiągnięcie. Przeprowadzone warsztaty oraz wystawione stoisko informacyjne okazały się dużym, sukcesem grupy projektowej.
W pierwszym etapie swoich działań grupa projektowa zdecydowała, że nakręcić filmik, który przedstawiał  kolejno problemy osób dotkniętych dyskryminacją ze względu na: swoje zainteresowania, niepełnosprawność oraz sposób ubierania się i prezencji, prezentowane z perspektywy tego jak nie powinna i jak powinna wyglądać ich sytuacja życiowa. Nakręcony film został umieszczony w Internecie, a następnie udostępniony m.in. na facebook’owym profilu naszego gimnazjum, tak aby mógł dotrzeć do jak największej liczby odbiorców.
Następnie grupa zdecydowała, że podzieli się wcześniej zdobytą wiedzą i umiejętnościami z resztą uczniów i uczennic w szkole. Dlatego młodzież  przeprowadziła warsztaty  na temat dyskryminacji wśród pozostałych uczniów naszej szkoły. Podczas dwugodzinnych  warsztatów wykorzystywano  nagrany przez wcześniej filmu (opisanego powyżej).
„Pozostali uczniowie w niezwykle aktywny sposób włączyli się w pracę na przygotowanych specjalnie dla nich zajęciach. Pytani po zakończeniu spotkań o wrażenia odpowiadali, że były to niezwykle pouczające i dające do myślenia warsztaty”.
Grupa przygotowała także plakaty oraz ulotki o tematyce antydyskryminacyjnej, tak aby następnie wykorzystać je do przygotowania stoiska projektowego na terenie szkoły. Stoisko takie cieszyło się niezwykłym zainteresowaniem ze strony pozostałych uczniów. Przychodzili, zaciekawieni obserwowali i zadawali szczegółowe pytania. Na pytania te uzyskiwali fachowe odpowiedzi od dobrze przygotowanych członków grupy projektowej. Przygotowane wcześniej ulotki również zostały rozdane pozostałej młodzieży.
SZANUJĘ TO, CO TRWA DŁUŻEJ NIŻ LUDZIE
(Zespół Szkół im. Polskich Noblistów w Wielichowie)
GRUPA PROJEKTOWA: Teresa Drgas, Łucja Michalska, Alicja Rupa, Anna Zajdowicz, Bartosz Tolula, Patryk Zamorski
OPIEKUNKA GRUPY: Andżelika Barańska
Swoje działania grupa rozpoczęła od organizacji spotkania w Zakładzie  Poprawczym w Grodzisku Wielkopolskim.
Mieliśmy możliwość wejścia do świata chłopców, którzy z jakiś powodów pogubili się w życiu i odbywają karę w Zakładzie – mówi opiekunka grupy.
 1Kolejnym działaniem grupy  było rozwieszenie w budynku szkoły plakatów z sentencjami, zdaniami nawiązującymi do ponadczasowych wartości takich jak: tolerancja, przyjaźń, szacunek.
Ostatni krok to happening słowno-muzyczny. Wykorzystanow nim wiersze, fragmenty opowiadań z Zeszytów Literackich napisanych przez wychowanków Zakładu Poprawczego w Grodzisku Wlkp. Treści utworów nawiązują do pobytu młodych chłopców za kratami, opisują ich życie, ale także emocje, jakie im towarzyszą. 6
 
Podczas całego trwania projektu pojawiały się notatki na temat pracy grupy na stronie internetowej szkoły. O happeningu został napisany artykuł na stronie miasta Wielichowa.
„DYSKRYMINACJI  MÓWIMY: NIE !”
(Gimnazjum Samorządowe nr 3 im. Jana Pawła II w Bolesławcu)
GRUPA PROJEKTOWA: Marcelina Tofil , Paulina Pełka, Paulina Rękas ,Paulina Nowicka, Paulina Kowalik, Laura Musiał, Maria Rudzik, Michał Sobkiewicz, Kacper Bysiec, Joanna Marczak, Celestyna Michalicka, Paulina Bielecka
OPIEKUNKI GRUPY: Ludmiła Rutka, Agnieszka Korczak
DSC_0076Jako cel swoich działań grupa projektowa określiła: zwiększenie  zaangażowania  uczniów Zespołu Szkól nr 3 w Bolesławcu oraz społeczności lokalnej na rzecz działań przeciw dyskryminacji.
Uczestnicy upowszechnili na terenie Miejskiego Zespołu Szkół nr 3 w Bolesławcu tematykę projektu.DSC_0132 Przeprowadzili warsztaty dotyczące dyskryminacji, przygotowali ulotki i akcję plakatową. Młodzież wykorzystała odbywający się festyn szkolny aby zaprezentować działania antydyskryminacyjne. Przeprowadzili   happening: Razem mamy siłę! Stop Dyskryminacji!  w czasie cyklicznej akcji szkolnej, aby podsumować działania projektowe.
EKONOMIK PRZECIWKO DYSKRYMINACJI
(Zespół Szkół Ekonomicznych  im. Stanisława Staszica, Poznań)
GRUPA PROJEKTOWA: Klaudia Danielewicz, Jagoda Rozmiarek, Natalia Terer, Weronika Dorna, Piotr Zajączkowski, Adrianna Błoniewska,  Emilia Pękalska, Jakub Przykota, Weronika Wachowiak
OPIEKUNKI GRUPY: Karina Sebzda
DSC_0084W ramach projektu przeprowadzono w szkole Tydzień przeciwko dyskryminacji,  który odbywał się na korytarzach w czasie przerw i był skierowany do wszystkich uczniów. Najpierw na szybach pojawiły się sugestywne zdjęcia dużego formatu, bez opisu, bez wyjaśnienia o  co chodzi. To wzbudziło zainteresowanie i dyskusje wśród młodzieży.
Kiedy obok zdjęć  umieszczono pytania  uczniowie jeszcze raz zaczęli przyglądać się prezentowanym sytuacjom. Interpretacja zdjęć dyskryminowanych grup społecznych,  wskazywanie  jak zapobiegać lub zmniejszać skalę zjawiska to pierwsze zadania młodzieży.
Wystawa edukacyjna o prawnych aspektach dyskryminacji  w Polsce  oraz lekcje wos-u o dyskryminacji zakończyły się  wypełnieniem kart  pracy oraz happeningiem „Mam ręce, które nie biją” będącym formą deklaracji osób pozostawiających ślad swojej dłoni na specjalnym arkuszu. DSC_0053
Kolejna akcja odbyła się poza murami szkoły, w centrum Poznania. To gra miejska o dyskryminacji. 10 drużyn z różnych klas wykonało 11 zadań polegających na promowaniu haseł antydyskryminacyjnych,  szukaniu dyskryminacji w przestrzeni publicznej oraz sposobów  jej zapobiegnia.
Trzecim wydarzeniem był Tydzień ankiet i warsztatów. Najpierw dowiedzieliśmy się jakiej dyskryminacji doświadczają lub spotykają w otoczeniu  nasi uczniowie, a następnie wybraliśmy 3 klasy z największym natężeniem problemu i przeprowadziliśmy warsztaty o stereotypach i dyskryminacji.
Grupa planuje kolejne działania, o których usłyszy całe miasto już w czerwcu jako podsumowanie działań wyprodukowany zostanie  film antydyskryminacyjny oraz przygotowany   flashmob na Placu Wolności w Poznaniu w czerwcu 2015r.
Informacje o działaniach  są publikowane na facebooku szkoły, stronie szkoły.  Do końca czerwca powstanie strona internetowa projektu. Film zostanie umieszczony  na youtube i mediach społecznościowych.
„STEREOTYPESBUSTERS – PRZECIW WYKLUCZENIU I DYSKRYMINACJI”
(Szkolna Grupa Amnesty International nr 145 z Gimnazjum nr 29 we Wrocławiu)
GRUPA PROJEKTOWA: Martyna Podwysocka, Aleksandra Krzywdzińska, Julia Mazurek, Aleksandra Cywicka, Karolina Sobańska, Blanka Starzycka, Magdalena Kręczewska, Patrycja Zygadło i Magdalena Czarnecka
OPIEKUNKI GRUPY: Sabina Świtała
Celem działań podejmowanych przez grupę miało być uwrażliwienie społeczności szkolnej na mechanizmy stereotypizacji. 20 lutego  grupa projektowa wzięła udział w warsztatach antydyskryminacyjnych prowadzonych przez przedstawicielki Stowarzyszenia na Rzecz Integracji Społeczeństwa Międzykulturowego NOMADA.
Warsztaty były przygotowaniem do realizacji autorskiego projektu. Wolontariuszki wyjaśniły młodzieży, czym jest stereotyp, dyskryminacja i uprzedzenie. Grupa poznała również sytuacje, do których dochodzi na tle dyskryminacji. Cenną nauką płynącą z warsztatów było, m.in. to, że najważniejsza jest ofiara i to na niej ma skupić się uwaga osoby broniącej.
Podczas spotkania 27 marca grupa projektowa pracowała nad ankieta elektroniczną dotyczącą stereotypów. Przygotowane pytania ankietowe zostały umieszczone w serwisie ebadania.pl.
Młodzież zachęcała do wypełnienia ankiety (w dniach 7-15 marca 2015 roku) poprzez portal społecznościowy Facebook. Ankieta składała się z dziesięciu pytań. Pytania miały charakter generalizujący, co stanowiło swego rodzaju prowokację, która wyjaśniona została w pierwszym vlogu przygotowanym przez grupę. Ankietę wypełniło 149 osób. Tylko jedna osoba wypełniła ankietę niestereotypowo, udzielając odpowiedzi: „Forma generalizująca w pytaniu uniemożliwia mi udzielenie sensownej odpowiedzi”. Podczas spotkania 22 marca SGAI opracowała wyniki ankiet i na ich podstawie wybrała tematy vlogów.
W dniach 13 – 30 kwietnia grupa pracowała nad vlogami. Pracom nad vlogami towarzyszyły dyskusje. Pierwszy vlog ukazał się 2 maja 2015 roku. Został umieszczony w serwisie youtube, gdzie grupa utworzyła osobny kanał STEREOTYPESBUSTERS.

  • Vlog skupił się na określeniu działań STEREOTYPESBUSTERS oraz wyjaśnieniu ważnych pojęć: stereotyp, dyskryminacja, uprzedzenie.
  • Drugi vlog dotyczył stereotypów o katolikach. Opublikowany został 8 maja 2015 roku.
  • Trzeci vlog – dotyczy stereotypów o feministkach.

W dniach 18-21 maja grupa przygotowywała happening. W ramach happeningu powstał plakat, z którym fotografowali się zwolennicy i zwolenniczki niestereotypowego myślenia. Prace nad plakatem trwały w dniach 4 – 11 maja. Realizatorką projektu plakatu jest uczennica Julia Mazurek.
Happening odbył się dnia 22 maja. Podczas happeningu na terenie szkoły rozwieszone zostały plakaty promujące akcję. SGAI przygotowała stoisko happeningowe, rozdawała ulotki i szukała zwolenników i zwolenniczek niestereotypowego myślenia, szerząc hasło: „wyłącz stereotypy – włącz myślenie”. Grupa projektowa rozmawiała z młodzieżą, odpowiadała na pytania dotyczące stereotypów, uprzedzeń i dyskryminacji.