MOSCOW, RUSSIA - JULY 20: Russian opposition leader Alexei Navalny attends a rally in support of opposition and independent candidates after authorities refused to register them for September elections to the Moscow City Duma, on July 20, 2019 in Moscow, Russia.

Oświadczenie w sprawie statusu więźnia sumienia dla Aleksieja Nawalnego

W wyniku szczegółowej oceny sytuacji Amnesty International postanowiła ponownie przyznać Aleksiejowi Nawalnemu status więźnia sumienia.

W lutym Amnesty International podjęła wewnętrzną decyzję, aby zaprzestać używać określenia więzień sumienia w odniesieniu do Aleksieja Nawalnego ze względu na jego wypowiedzi z lat 2007 i 2008, które mogły nosić znamiona nawoływania do nienawiści. Władze rosyjskie i ich poplecznicy wykorzystali tę wewnętrzną decyzję Amnesty, której upublicznienia nie planowaliśmy, do dalszego łamania praw Nawalnego. To szczyt hipokryzji ze strony rządu, który nie tylko usiłował zamordować Nawalnego poprzez otrucie, ale przez ostatnie dwie dekady posuwał się do haniebnych działań, takich jak tortury, wymuszone zaginięcia i powszechnie stosowane represje polityczne, zarówno wewnątrz kraju, jak i poza jego granicami, a także dopuścił się zbrodni wojennych w Syrii.

W wyniku tej sytuacji Amnesty International rozpoczęła proces rewizji ogólnych reguł dotyczących używania statusu więźnia sumienia. Jednym z pierwszych kroków była decyzja o zniuansowaniu podejścia w tej kwestii, tak by nie wykluczać możliwości nadania statusu więźnia sumienia jedynie ze względu na poczynania danej osoby z przeszłości. Zdajemy sobie sprawę, że w ciągu życia jednostki jej przekonania i zachowanie mogą podlegać zmianie. Częścią misji Amnesty International jest wspieranie ludzkich dążeń do uznania wizji praw człowieka, a nie sugerowanie, że na zawsze utknęli w ramach swoich niegdysiejszych poczynań.

Należy dodać, że fakt uznania przez Amnesty International danej osoby za więźnia sumienia w żadnym wypadku nie jest równoznaczny ani nie sugeruje podzielania jej poglądów. Jedynie przekonania odnoszące się stricte do ochrony i promowania praw człowieka są tożsame z poglądami Amnesty International. Niektóre z poprzednich wypowiedzi Aleksieja Nawalnego są karygodne. Amnesty International nie bagatelizuje ani nie akceptuje tych wypowiedzi. Jako organizacja działająca na rzecz praw człowieka Amnesty International nadal będzie walczyć z rasizmem i dyskryminacją w każdej formie, gdziekolwiek się pojawiają.

Oznacza to, że nadanie Aleksiejowi Nawalnemu statusu więźnia sumienia nie jest wyrazem poparcia dla jego programu politycznego, a metodą, by podkreślić pilną potrzebę zapewnienia przysługujących mu praw – w tym prawa do niezależnej opieki medycznej. Prawa te muszą zostać przez władze rosyjskie uszanowane i zapewnione.

Aleksiej Nawalny nie został uwięziony za żadne rozpoznawalne przestępstwo, lecz za to, że upominał się o równe prawa do udziału w życiu publicznym dla siebie i swoich zwolenników oraz domagał się rządu wolnego od korupcji. Są to działania podyktowane sumieniem i jako takie powinny zostać uznane.

Dla porównania, prezydent Putin oraz rosyjski rząd ograniczają wolności polityczne i w brutalny sposób rozprawiają się z kimkolwiek, kto opowiada się za sprawiedliwością i domaga się pociągnięcia winnych do odpowiedzialności. To oni świadomie decydują się na działania bezwzględne, bez śladu rozterek sumienia.

Amnesty International podjęła złą decyzję, która poddała w wątpliwość nasze intencje i motywy w krytycznym momencie. Przepraszamy za wszystkie negatywne konsekwencje, które dotknęły Aleksieja Nawalnego osobiście oraz aktywistów i aktywistki w Rosji i na całym świecie, niestrudzenie działających na rzecz jego uwolnienia.

Zdecydowanym zobowiązaniem Amnesty International jest czynna walka z niesprawiedliwością i opresją gdziekolwiek się nie pojawia. Państwo rosyjskie skazuje Aleksieja Nawalnego na powolną śmierć. Trzeba to natychmiast zatrzymać.

W dalszym ciągu wzywamy wszystkich do poparcia naszego apelu o natychmiastowe i bezwarunkowe uwolnienie Aleksieja Nawalnego oraz o zapewnienie mu natychmiastowo i bezwarunkowo dostępu do niezależnej, specjalistycznej opieki medycznej.


Zdjęcie w nagłówku: Aleksiej Nawalny na demonstracji wspierającej niezależnych kandydatów w wyborach lokalnych w Moskwie, 20 lipca 2019, Moskwa. Zdjęcie: Sefa Karacan/Anadolu Agency/Getty Images

Aleksiej Nawalny jest opozycjonistą, działaczem antykorupcyjnym, więźniem sumienia. Żądaj jego uwolnienia!

PILNA AKCJA

Uwolnijmy Aleksieja Nawalnego

Aleksiej Nawalny jest opozycjonistą, działaczem antykorupcyjnym. Żądaj jego uwolnienia!