Parada Równości

Przy pomniku kard. Stefana Wyszyńskiego, przedstawiciel ILGCN’u – Szymon Niemiec odczytał apel do hierarchów Kościoła katolickiego. Kolejne przemówienie wygłosił przed Pałacem Prezydenckim przedstawiciel Kampanii Przeciwko Homofobii – Robert Biedroń. Kulminacja Parady nastąpiła około godziny 14.30 pod Kolumną Zygmunta, gdzie głos zabrał między innymi koordynator Zespołu AI LGBT Adam Pruss, który mówił o pracy Amnesty International na rzecz praw mniejszości seksualnych.

Zespół AI LGBT był silnie wspierany przez członków obu amnestyjnych grup warszawskich oraz innych zespołów specjalistycznych – za co serdecznie dziękujemy.

Podczas Parady rozdawaliśmy ulotki Zespołu oraz zbieraliśmy podpisy pod petycjami dotyczącymi przypadków naruszeń praw człowieka za względu na orientację seksualną.