PILNA AKCJA: Powstrzymajmy przymusowe wysiedlenie w Kenii

Przymusowe wysiedlenie w Carton City, dzielnicy Nairobi w Kenii. Fot. Amnesty International.

Przymusowe wysiedlenie w Carton City, dzielnicy Nairobi w Kenii. Fot. Amnesty International.

10 maja ok. 4-5. rano oddział policji liczący 170 funkcjonariuszy otoczył osiedle i rozpoczął wysiedlanie setek mieszkańców. Świadkowie mówią, że policja używała amunicji i gazu łzawiącego, by zmusić ludzi do opuszczenia domów. W Kenii trwa obecnie pora deszczowa, a deszcze są szczególnie obfite w nocy, kiedy temperatura spada do 10 stopni. 17 maja osiedle zostało ogrodzone siatką i zrównane z ziemią za pomocą buldożerów.
Mieszkańcy osiedla nie zostali poinformowani o wysiedleniu, władze nie przeprowadziły z nimi konsultacji. Byli nieprzygotowani na wysiedlenie.
Dochodziły ich plotki o planach miasta, ale nie otrzymali wezwania do opuszczenia domów. Tymczasem mieszkańcy sąsiedniego Opendo zaczęli przygotowywać się na kolejne kroki ze strony władz.
Żeby zaprotestować i powstrzymać kolejne wysiedlenie pilnie wzywamy do wysyłania apeli do gubernatora prowincji DO DNIA 31 MAJA:
Facebook: https://www.facebook.com/EvansKidero
Twitter: @kideroevans
Tekst apelu po angielsku:
Dear Governor Kidero,
I am shocked to learn that a forced eviction and the violent demolition of people’s homes have happened in City Carton and in Opendo. Forced evictions are illegal under international human rights law and I call on you to:
– Stop any further attempt to demolish either settlement,
– Ensure that all those forcibly evicted have immediate access to food, water, healthcare services and shelter,
– Ensure that all those forcibly evicted are provided with effective remedies, including adequate alternative housing and compensation for any loses.
– Put all necessary safeguards in place to prevent further forced evictions
Tłumaczenie:
Szanowny Guberantorze Kidero,
Jestem wstrząśnięty informacją o przymusowym wysiedleniu i zniszczeniu domów, które miało miejsce w City Carton i w Opendo. Przymusowe wysiedlenia są niezgodne z prawem międzynarodowym dotyczącym poszanowania praw człowieka. Wzywam Pana tym samym do:
– zatrzymania dalszych prób niszczenia osiedli;
– zapewnienia, że osoby przymusowo wysiedlone mają dostęp do jedzenia, wody, opieki zdrowotnej i schronienia;
– zapewnienia, że każda osoba przymusowo wysiedlona otrzyma zadośćuczynienie za straty oraz alternatywne lokum;
– wprowadzenie wszelkich zabezpieczeń prawnych, które zapobiegną przymusowym wysiedleniom w przyszłości.