PILNA AKCJA: Strajk głodowy Palestyńczyków trwa!

12 września sędzia wojskowy przedłużył decyzję o zatrzymaniu Samera al-Barq o kolejne trzy miesiące. Samer al-Barq przebywa w klinice więziennej w Ramallah, gdzie otrzymuje dożylnie płyny, jednak nie są to specjalistyczne środki, których wymaga jego stan. Cierpi na silne bóle, nudności, ma znacznie obniżone tętno i ciśnienie krwi, często traci przytomność. Lekarz z izraelskiej organizacji Lekarze dla Praw Człowieka (PHR), który badał go 10 września, uważa że chory wymaga umieszczenia w szpitalu i w każdej chwili grozi mu zatrzymanie akcji serca.
9 września, po przedłużającej się procedurze, sędzia wojskowy potwierdził również kolejną decyzję o zatrzymaniu Hassana Safadi, jednak skrócił ją z sześciu do czterech miesięcy. Adwokat zatrzymanego złożył odwołanie, a posiedzenie w tej sprawie zaplanowano na 20 września. 11 września stan zdrowia Hassana Safadi gwałtownie się pogorszył, w związku z czym został on umieszczony w szpitalu Assaf Harofeh, w którym przebywa do tej pory. Adwokat który odwiedził go 12 września zastał swojego klienta przykutego kajdankami do łóżka, co w kontekście wielotygodniowego strajku głodowego stanowi formę okrutnego i nieludzkiego traktowania. Lekarz PHR, który badał Hassana Safadi 10 września, stwierdził całkowitą utratę czucia w stropach i zalecił szczegółowe badania neurologiczne; nie jest jasne czy badania i opieka specjalistyczna zostały udostępnione, chociaż zatrzymany przebywa w szpitalu cywilnym.
Badanie zatrzymanych przez niezależnego lekarza zostało umożliwione raz, ponad miesiąc po dacie wniosku złożonego przez PHR. Na wniosek o kolejną wizytę organizacja nie otrzymała odpowiedzi. Pozwolenia tego rodzaju zazwyczaj wydawane są dopiero na podstawie decyzji sądu.
Prosimy o pilne wysyłanie apeli w języku hebrajskim lub własnym:
– Wzywających do zapewnienia Samerowi al-Barq, Hassanowi Safadi, oraz wszystkim innym więźniom prowadzącym w Izraelu strajk głodowy niezbędnej opieki medycznej w szpitalu cywilnym, bezzwłocznego i regularnego dostępu do opieki medycznej, dostępu do wybranego lekarza, umożliwienia im spotkań z członkami rodziny oraz zaprzestania wszelkich form okrutnego i nieludzkiego traktowania, jak np. przykuwanie głodujących do łóżek;
– Wzywających do uwolnienia Samera al-Barq, Hassana Safadi oraz innych osób więzionych na podstawie decyzji administracyjnych, chyba że zostaną im postawione zarzuty o uznane przestępstwo i zostaną osądzeni w procesie spełniającym międzynarodowe standardy;
– Wzywających do niezwłocznego przeprowadzenia szczegółowego i bezstronnego dochodzenia w sprawie możliwych nadużyć w stosunku do zatrzymanych.
Przykładowy apel załączamy poniżej. Apele prosimy wysyłać do 26 października 2012 na adres:
Komisarz Służby Więziennej
Generał broni Aharon Franco
Israel Prison Service
P.O. Box 81
Ramleh 72100, Israel
Fax: +972 8 919 3800
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Generale/ Dear Lieutenant-General
Dyrektor generalny Ministerstwa Zdrowia
Dr. Roni Gamzo
Ministry of Health
2 Ben Tabai Street
Jerusalem 93591, Israel
Fax: +972 2 565 5966
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Dyrektorze / Dear Director General
Z kopią do:
Minister Bezpieczeństwa Publicznego
Yitzhak Aharonovitch
Ministry of Public Security
Kiryat Hamemshala
Jerusalem 91181, Israel
Fax: +972 2 584 7872
Email: [email protected]
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Ministrze / Dear Minister
Prosimy również o wysyłanie apeli do przedstawicieli dyplomatycznych akredytowanych w twoim kraju:
Ambasada Izraela w Polsce
Ul. Krzywickiego 24
02-078 Warszawa
Fax: (22) 825 16 07
e-mail: [email protected]
INFORMACJE DODATKOWE
Samer al-Barq, lat 37, został pierwotnie zatrzymany przez władze pakistańskie 15 lipca 2003, a po dwóch tygodniach przekazany władzom USA. Po trzech miesiącach pobytu w tajnym więzieniu poza Pakistanem został 26 października 2003 przewieziony do Jordanii. W Jordanii był więziony bez postawionych zarzutów czy wyroku sądu do uwolnienia w styczniu 2008. Samer al-Barq twierdzi, że był torturowany zarówno przez służby USA, jak i Jordanii. W kwietniu 2010 został ponownie aresztowany przez władze Jordanii, które 11 lipca 2010 wydały go Izraelowi. Od tego czasu jest przetrzymywany przez izraelskie służby wojskowe, bez sądu i bez postawionych zarzutów, a jego adwokat przekazał Amnesty International, że w tym czasie nie był w ogóle przesłuchiwany. Swój pierwszy strajk głodowy Samer al-Barq zakończył po 30 dniach, 14 maja 2012, jednak kontynuuje go od 22 maja, kiedy wydana została kolejna decyzja administracyjna przedłużająca jego uwięzienie. Ta sama decyzja został znów przedłużona 22 sierpnia. Lekarz PHR, który badał go jako ostatni, stwierdził utratę jednej trzeciej masy ciała. W czasie trwania strajku głodowego więzień był przykuwany do łóżka, poniżany i bity przez personel więzienia, w formie kary za podjęty protest.
Hassan Safadi, lat 33, jest więziony bez postawionych zarzutów od 29 czerwca 2011. Pierwszy strajk głodowy, trwający 70 dni, zakończył w maju 2012. Kiedy decyzja o jego zatrzymaniu wygasała w czerwcu 2012, przedłużono ją o kolejne sześć miesięcy a Hassan Safadi zdecydował się kontynuować protest głodowy od 21 czerwca. W trakcie procedury sądowej analizy decyzji o jego aresztowaniu reprezentujący go adwokat zażądał od strony izraelskiej przedstawienia obciążających dowodów. W tym samym czasie trwały ze strona izraelską negocjacje nad zakończeniem masowego strajku głodowego, które w maju doprowadziły do porozumienia. W sprawie Hassana Safadi wielokrotnie odkładano decyzje sądu, jednak świadkowie nie zjawiali się na rozprawie. Badający go lekarz PHR stwierdził ubytek jednej czwartej masy ciała, atrofię mięśni, częściową utratę wzroku, nudności, znacznie obniżone ciśnienie krwi, kamicę nerkową, stan zapalny stawów, oraz utratę czucia i zasinienie dłoni i stóp, które może oznaczać trwałe uszkodzenie nerwów. Zatrzymany twierdzi również, że był bity i poniżany przez strażników więziennych.
Decyzja administracyjna o zatrzymaniu oznacza uwięzienie bez stawiania zarzutów, bez rozprawy sądowej, z możliwością wielokrotnego przedłużania aresztu, a podejmowana jest w oparciu o materiał dowodowy nieudostępniany zatrzymanym i ich adwokatom. W proteście przeciw procedurze administracyjnej, warunkom panującym w więzieniach, przetrzymywaniu w całkowitej izolacji i odmowie spotkań z rodziną strajk głodowy podjęło około 2000 Palestyńczyków uwięzionych lub przetrzymywanych w Izraelu. Protest zakończył się wynegocjowanym przez Egipt porozumieniem z władzami izraelskimi z 14 maja 2012. Mimo licznych doniesień prasowych jakoby władze izraelskie zobowiązały się nie przedłużać decyzji administracyjnych bez nowych, znaczących dowodów, bieżące decyzje są przedłużane jak również są wydawane nowe. Więcej informacji na ten temat zawiera raport Amnesty International z czerwca 2012, Starved of justice: Palestinians detained without trial by Israel (Index: MDE 15/026/2012, http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE15/026/2012/en). Na koniec lipca 2012, na podstawie decyzji administracyjnych w Izraelu więzionych było 250 Palestyńczyków.
W osobnym incydencie Palestyńczyk, Ayman Sharawna, zatrzymany 31 stycznia 2012, w trzy miesiące po uwolnieniu na mocy porozumienia o wymianie więźniów z października 2011, prowadzi strajk głodowy od 1 lipca 2012 w proteście przeciwko decyzji izraelskiej komisji wojskowej, która odmawia wyjaśnienia w jaki sposób Ayman Sharawna naruszył warunki zwolnienia. Badający go lekarz PHR zaleca umieszczenie go w szpitalu w związku z bardzo niskim ciśnieniem krwi, wychłodzeniem , bólami nerek, pleców i nóg, utratą wzroku w jednym oku, utratą czucia w lewej nodze oraz krwawymi wymiotami.
UA: 119/12 Index: MDE 15/051/2012
Wcześniejsze Pilne Akcje w tej samej sprawie:
http://amnesty.org.pl/no_cache/archiwum/aktualnosci-strona-artykulu/article/7651/85/neste/1.html
Dołącz do Sieci Pilnych Akcji:
http://amnesty.org.pl/badz-aktywny/centrum-pilnych-akcji/dolacz-do-sieci-pilnych-akcji.html
Pobierz Raport: Starved of Justice: Palestinians detained without trial by Israel