PILNA AKCJA: Sudanka skazana na ukamienowanie

Sąd karny w miejscowości Ombada, w prowincji Chartum w środkowym Sudanie, w wyroku z 13 maja skazał Intisar Sharif Abdallah na śmierć przez ukamienowanie za cudzołóstwo, na podstawie art.146 sudańskiego kodeksu karnego z 1991 roku. Początkowo oskarżona nie przyznała się do winy, jednak podczas kolejnego posiedzenia potwierdziła zarzuty, prawdopodobnie w wyniku pobicia przez brata. Tak zmienione zeznanie było jedyną podstawą wydanego wyroku. Podczas procesu Intisar Sharif Abdallah nie miała dostępu do adwokata. Nie miała również dostępu do tłumacza, mimo że słabo włada arabskim, który nie jest jej językiem ojczystym.
Intisar Sharif Abdallah, matka trójki dzieci, przebywa w areszcie z najmłodszym, czteromiesięcznym synem. Jej starsze dzieci pozostają pod opieką rodziny. Nie jest jasne kiedy władze zamierzają wykonać wyrok. Członkowie rodziny Intisar Sharif Abdallah starają się obecnie o złożenie odwołania przed Sądem Apelacyjnym w Ombada. Wyrok skazujący został wydany z naruszeniem międzynarodowych norm prawnych, a sama egzekucja stanowić będzie naruszenie prawa międzynarodowego oraz krajowego prawa sudańskiego.
Prosimy o pilne wysyłanie apeli w językach arabskim, angielskim lub własnym:
– Wzywających władze do powstrzymania egzekucji Intisar Sharif Abdallah, unieważnienia wyroku skazującego ją za -cudzołóstwo podczas małżeństwa- oraz do jej natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia;
– Wzywających władze do uwzględnienia podczas wszelkich procedur przede wszystkim dobra dziecka  Intisar Sharif Abdallah, aż do jej uwolnienia;
– Podkreślających, że według prawa międzynarodowego egzekucja osoby skazanej w postępowaniu nie spełniającym międzynarodowych norm uczciwego procesu stanowi naruszenie prawa do życia. Egzekucja matki karmiącej jest również zakazana prawem międzynarodowym;
– Wzywających władze Sudanu do wprowadzenia moratorium na wykonywanie kary śmierci, z możliwością zniesienia tej kary w przyszłości, zgodnie z tendencją międzynarodową oraz rezolucjami Zgromadzenia Ogólnego ONZ, oraz wzywających prezydenta do zamiany wszystkich wydanych wyroków śmierci.
PROSIMY O WYSYŁANIE APELI DO 6 LIPCA 2012 NA ADRES:
Prezydent
Omar Hassan Ahmad al-Bashir
Office of the President
People-s Palace
PO Box 281
Khartoum
Sudan
Email: [email protected]
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Prezydencie/  Your Excellency
Minister Sprawiedliwości
Mohammed Bushara Dousa
Ministry of Justice,
PO Box 302
Al Nil Avenue,
Khartoum,
Sudan
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Ministrze/  Your Excellency
Dyrektor Wydziału Sądownictwa
Jalal al-Din Mohammed Osman
Ministry of Justice,
Al-Jamha Street
Khartoum
Khartoum state 931
Sudan
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie/  Your Excellency

Najbliższe przedstawicielstwo dyplomatyczne:
Ambasada Republiki Sudanu
Kurfürstendamm 151, D-10709 Berlin
tel. + 49 30 890 69 822
fax + 49 30 894 09 693
e-mail: [email protected]: www.sudan-embassy.de

INFORMACJE DODATKOWE

Amnesty International uważa karę śmierci za najbardziej nieludzką, okrutną i poniżającą formę kary. Stanowi ona zaprzeczenie prawa do życia, zawartego w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka  (UDHR) oraz Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych (ICCPR), których Sudan jest sygnatariuszem.
Ukamienowanie jako metoda wykonania egzekucji łamie również zakaz tortur, zawarty zarówno w UDHR jak i ICCPR, oraz w Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur, których Sudan jest sygnatariuszem. Kara ukamienowania ma w sposób oczywisty za cel zadać ofierze ogromne cierpienie, zanim doprowadzi do jej śmierci. Tego rodzaju metody egzekucji, wybrane z zamiarem zadania ofiarom szczególnych cierpień niezwykle niepokoją Amnesty International, jako skrajnie okrutna postać tortur, zakazana wprost przez ICCPR. Komitet Praw Człowieka ONZ, organ międzynarodowy nadzorujący stosowanie ICCPR, wzywał wielokrotnie do całkowitego zniesienia kary śmierci przez ukamienowanie. Wzywał również wszystkie kraje, które nie zrezygnowały z kary śmierci, -do zapewnienia, że przejawy szczególnego okrucieństwa oraz nieludzkie środki wykonania egzekucji zostaną niezwłocznie  powstrzymane.-
Chociaż międzynarodowe prawo praw człowieka nie zakazuje kary śmierci, zakazuje jednak wprost wydawania wyroków śmierci w niesprawiedliwym procesie, jak również egzekucji matek karmiących. Gwarancje ochrony praw osób zagrożonych karą śmierci, przyjęte przez Radę Gospodarczo-Społeczną ONZ  w roku 1984, zakazują wykonywania kary śmierci na matkach niemowląt. Rezolucja 2005/59 Komitetu Praw Człowieka ONZ również wzywa państwa nadal stosujące karę śmierci do wyłączenia matek niemowląt spod zakresu stosowania tej kary. Specjalny sprawozdawca ONZ do spraw pozasądowych, doraźnych i arbitralnych egzekucji podkreśla, że -prawo międzynarodowe zakazuje stosowania kary śmierci wobec –  matek małych dzieci.-  Protokół Afrykańskiej karty praw człowieka i ludów dotyczący praw kobiet, przyjęty przez Organizację Jedności Afrykańskiej  w 2003 roku, również podpisany przez Sudan, zakazuje wykonywania egzekucji matek karmiących. Artykuł  36(3) Tymczasowej Narodowej Konstytucji Sudanu z roku 2005 mówi: -Nie będą wykonywane egzekucje kobiet ciężarnych oraz karmiących przed upływem dwóch lat laktacji.
Amnesty International sprzeciwia się kryminalizacji dobrowolnych stosunków seksualnych pomiędzy osobami pełnoletnimi. Organizacja uważa osoby więzione wyłącznie z powodu dobrowolnych stosunków seksualnych za więźniów sumienia. W myśl prawa międzynarodowego kara śmierci dopuszczalna jest wyłącznie w przypadku -najcięższych zbrodni-.  Rezolucja 2005/59 wzywa również wszystkie wykonujące ją kraje do zapewnienia, że pojęcie -najcięższych zbrodni nie jest rozciągnięte poza czyny dokonane umyślnie, ze skutkiem śmiertelnym lub ciężkich obrażeń, oraz że nie obejmuje ono – dobrowolnych stosunków płciowych pomiędzy osobami pełnoletnimi-. Specjalny sprawozdawca ONZ podkreśla, że ograniczenia ujęte w Gwarancjach ONZ wykluczają czyny związane z przeważającymi normami obyczajowymi, jak np. cudzołóstwo.
Inne Pilne Akcje związane z sytuacją w Sudanie: “Obawy o zdrowie sudańskiego aktywisty”
Działania Amnesty International Polska związane z sytucją w Sudanie: “Sudan: Cywile opowiadają o horrorze bombardowań w Południowym Kordofanie”
Dołącz do sieci Pilnych Akcji Amnesty International: amnesty.org.pl/uwaga-akcja/
Poniżej przykładowy list po angielsku skierowany do Prezydenta Omara al-Bashira.