PILNA AKCJA: UTRZYMANA DECYZJA O ARESZTOWANIU

Ahmad Qatamesh

Ahmad Qatamesh

Ahmad Qatamesh otrzymał 3 maja administracyjny nakaz zatrzymania na czas 6 miesięcy, podpisany przez dowódcę Sił Obronnych Izraela na Zachodnim Brzegu Jordanu. Izraelska Agencja Ochrony Państwa zażądała jego aresztowania na podstawie rzekomych dowodów na jego aktywną działalność w Ludowym Froncie Wyzwolenia Palestyny, czemu on konsekwentnie zaprzecza.
Administracyjne nakazy zatrzymania podlegają rozpatrzeniu przez sędziego wojskowego w ciągu 8 dni. W przypadku Ahmada Qatamesha sędzia nie wydała decyzji aż do 19 maja, kiedy to skróciła areszt z 6 do 4 miesięcy. Przyznała, że oryginalne postanowienie z 3 maja zawiera błędy rzeczowe oraz było przeznaczone dla innego aresztowanego i jedynie zostało zaadoptowane dla potrzeb sprawy Ahmada Qatamesha. Niemniej jednak doszła do wniosku, że z powodu tajnych dowodów wysuniętych przez Agencję Ochrony Państwa podtrzymuje areszt ze względów bezpieczeństwa. Adwokat Qatamesha zamierza złożyć odwołanie, ale nie będzie to łatwe, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że nie ma wglądu do dowodów przeciwko jego klientowi.
Sprawa Ahmada Qatamesha roi się od opóźnień – izraelska Agencja Ochrony Państwa nie stawiła się na rozprawę 12 rozprawę, podczas której miało dojść do ujawnienia tajnych informacji stanowiących podstawę zatrzymania Ahmada Qatamesha. Sprawa została odroczona do 15 maja, ale ostateczną decyzję wydano dopiero cztery dni później.
Amnesty International obawia się, że może on być zatrzymany za pokojowe wyrażanie swoich poglądów politycznych, a wówczas należałoby go uznać za więźnia sumienia. Pomimo tak długiego czasu od aresztowania do ostatecznej decyzji sądu w tej sprawie, Ahmad Qatamesh był przesłuchiwany przez nie więcej niż 10 minut.
Prosimy o wysyłanie apeli w języku hebrajskim lub ojczystym:
– wyrażając zaniepokojenie, że Ahmad Qatamesh może być więźniem sumienia, przetrzymywanym wyłącznie za pokojowe korzystanie z prawa do wolności wypowiedzi, w takim przypadku powinien być zwolniony natychmiast i bezwarunkowo,
– wzywając władze do uwolnienia Ahmada Qatamesha, chyba że istnieją przeciwko niemu dowody winy, ale wówczas zwracając się o szybkie osądzenie zgodnie z międzynarodowymi standardami prowadzenia procesu,
– prosząc władze o zaprzestanie stosowania i wycofanie procedury administracyjnych nakazów zatrzymania.
Prosimy o wysyłanie apeli przed 13 lipca 2011r. do:
Dowódca Sił Obrony Izraela na Zachodnim Brzegu Jordanu Generał Avi Mizrahi
GOC Central Command, Military Post 01149, Battalion 877
Israeli Defence Forces, Israel
Fax: +97225305741 +97225305724
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Generale
Wicepremier i Minister Obrony Ehud Barak
Ministry of Defence, 37 Kaplan Street, Hakirya, Tel Aviv 61909, Israel
Fax: +972 3 691 6940 / 696 2757
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Ministrze
Prokurator generalny Yehuda Weinstein
Ministry of Justice, 29 Salah al-Din Street, Jerusalem 91010 Israel
Fax: +972 2 628 5438, +972 2 627 4481
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Prokuratorze
oraz kopie do akredytowanych jednostek dyplomatycznych akredytowanych w twoim kraju.
INFORMACJE DODATKOWE
Ahmad Qatamesh jest uczonym i pisarzem znanym z wcześniejszej krytyki zarówno władz Izraela jak i Palestyny.
Aresztowany przez armię w 1992 był przetrzymywany przez rok, następnie zastosowano wobec niego dozór administracyjny po decyzji sądu o wypuszczeniu go za kaucją. Ostatecznie został zwolniony 15 kwietnia 1998.
Istnieje wiele zastrzeżeń w stosunku do procedur zastosowanych w związku z aresztowaniem i rozprawą Ahmeda Qatamesha. Został aresztowany 21 kwietnia o godzinie 2 nad ranem, w domu gdzie zatrzymał się w al-Bireh, w Ramallah. Siły bezpieczeństwa wcześniej próbowały zatrzymać go w domu rodzinnym. Nie zastawszy go tam, agenci wyłamali drzwi domów sąsiadów w poszukiwaniu Ahmeda. Według relacji jego córki, grożąc jej bronią agenci zażądali, by zadzwoniła do niego. Jego żona przekazała Amnesty International, że Ahmad Qatamesh podał agentom sił bezpieczeństwa telefonicznie wskazówki, jak trafić do miejsca gdzie przebywał, aby mogli go aresztować.
Stwierdziła również, że podczas aresztowania służby bezpieczeństwa nie podejmowały jakichkolwiek prób przeszukania żadnego z domów.
Przed wydaniem administracyjnego nakazu zatrzymania z 3 maja, przedstawiciel sądu wojskowego powiedział adwokatowi Ahmada Qatamesha, że zostanie on zwolniony o 17.00 tego samego dnia, co potwierdził również pracownik więzienia. Wydaje się, że nakaz zatrzymania z 3 maja przygotowano dla innego zatrzymanego, ponieważ nazwisko Ahmada Qatamesha nadpisano na korektor. Decyzja dotyczyła “przedłużenia” zatrzymania administracyjnego, chociaż Ahmad Qatamesh został aresztowany po raz pierwszy od lat dziewięćdziesiątych. Decyzja wskazywała również, że jest on aktywistą Hamasu, organizacji której orientacja polityczna radykalnie różni się od tej reprezentowanej przez Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny.
Ahmad Qatamesh był już aresztowany przez SOI w roku 1992, twierdzi również, że był w tym okresie torturowany. Opisał swoje doświadczenia w publikacji zatytułowanej Nie będę nosił waszego fezu. Ponad rok później został zatrzymany decyzją administracyjną. Członkowie Amnesty International prowadzili kampanię przeciw tej decyzji i jego zatrzymaniu.
Zatrzymanie administracyjne to procedura izraelska, w ramach której aresztanci przetrzymywani są bez procesu ani oskarżenia przez okres do sześciu miesięcy, który może być odnawiany bez ograniczeń. Zatrzymanym na podstawie decyzji administracyjnej nie są stawiane zarzuty kryminalne, nie ma również intencji stawiania ich przed sądem. Aresztowania dokonywane są na podstawie “tajnych dowodów”, które według oceny władz wojskowych nie mogą być ujawniane ze względów bezpieczeństwa. Z tego też powodu “tajne dowody”, na podstawie których władze wojskowe podejmują decyzje o wydaniu administracyjnego nakazu aresztowania, nie są podawane do wiadomości zatrzymanych ani ich rodzin, a sami aresztowani nie mają możliwości odwołania się od takiej decyzji.
Władze izraelskie stosują areszt administracyjny wobec tysięcy Palestyńczyków od kilku dekad, jednak liczba zatrzymanych spadała w ciągu ostatnich trzech lat. Według statystyk izraelskiej służby więziennej, w marcu 2011, na podstawie decyzji administracyjnych przetrzymywanych było 217 Palestyńczyków.
Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny jest lewicową partią Palestyńską, która posiada również zbrojną odnogę.
Chociaż Ahmad Qatamesh w latach dziewięćdziesiątych wspierał LFWP politycznie i intelektualnie, to jednak twierdzi że nie angażował się w działania tej organizacji od 13 lat. Według danych Amnesty International nie wspierał nigdy związanych z Frontem organizacji bojowych ani nie nawoływał do przemocy.
Dalsze informacje związane z PA: 127/11 Index: MDE 15/026/2011 Wysłano dnia: 01 czerwca 2011