Pismo Amnesty International do Premier Ewy Kopacz w sprawie uchodźców

We wtorek 22 września odbędzie się posiedzenie ministrów spraw wewnętrznych państw członkowskich Unii Europejskiej, natomiast w środę 23 września spotkanie rady Europejskiej.
Amnesty International wzywa przywódców państw Unii Europejskiej do głębokiej reformy polityki migracyjnej. Państwa członkowskie, w tym Polska, powinny między innymi dbać o rozwijanie bezpiecznych i legalnych dróg dotarcia do Unii Europejskiej, wspierać procesy relokacji, a także zwiększyć wsparcie finansowe, techniczne i operacyjne dla państw, przez których granice uchodźcy i migranci docierają do Unii Europejskiej.
Szczegółowe rekomendacje znajdują się w liście skierowanym dzisiaj do Premier Ewy Kopacz. Podczas zbliżających się posiedzeń polski rząd ma szansę przyczynić się do przyjęcia rozwiązań, które zapewnią ochronę praw uchodźców i będą adekwatne do rozmiarów trwającego kryzysu uchodźczego.