Prezydent podpisał ustawę gwarantującą izolację sprawcy

W środę, 2 maja, Prezydent RP podpisał ustawę, która daje możliwość natychmiastowej izolacji sprawcy od osoby doświadczającej przemocy oraz nakazania opuszczenia miejsca zamieszkania. Jest to olbrzymi sukces wielu organizacji pozarządowych, w tym Amnesty International, a także wynik ich pracy zmierzającej do pełnego wdrożenia Konwencji antyprzemocowej w ciągu ostatnich lat.

Niestety ustawa ta nie gwarantuje pomocy już teraz w czasie izolacji, gdy przemoc domowa rośnie. Jej długi, 6-cio miesięczny okres vacatio legis (czas oczekiwania na wejście w życie) powoduje, że zacznie ona obowiązywać dopiero za pół roku. Przez ten czas tysiące osób doświadczających przemocy pozostanie w dalszym ciągu bez takiego wsparcia i ochrony.

W związku z tym apelujemy do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o wprowadzenie już teraz odpowiednich procedur w Policji, które spowodują większe wyczulenie funkcjonariuszy na potencjalną i zgłaszaną przemoc.

Ta ustawa to krok w dobrą stronę, ale to jeszcze nie koniec naszych starań o ochronę osób doświadczających przemocy. W dalszym ciągu w polskim prawodawstwie brakuje uznania przemocy ekonomicznej za formę przemocy domowej, a definicja przemocy seksualnej (zgwałcenia) wymaga zmiany zgodnie z postanowieniami Konwencji Stambulskiej. Dlatego dalej wzywamy polskie władze do wprowadzenia koniecznych zmian.


Dowiedz się więcej o kampanii.