Raport z obserwacji zgromadzenia 10 sierpnia 2019

Amnesty International publikuje raport z obserwacji Marszu Równości, który odbył się 10 sierpnia w Płocku.

Obserwacja Amnesty International dotyczyła zgromadzenia zgłoszonego przez inicjatywę „Płocki Marsz Równości”, pod hasłem „Płock napędza równość”, inaczej „Marsz równości”. Zgromadzenie zostało zgłoszone na dzień 10 sierpnia 2019.

Obserwacja prowadzona była w ramach projektu Obserwacji zgromadzeń publicznych, którego celem jest monitorowanie sposobu realizacji wolności zgromadzeń, w szczególności w kontekście zmian w ustawie Prawo o zgromadzeniach, jak również sposobu zabezpieczania zgromadzeń przez Policję.

Główne wnioski z obserwacji zgromadzenia:

Pokojowy charakter zgromadzenia
Na podstawie zaobserwowanych zdarzeń, w opinii Amnesty International zgromadzenie miało charakter pokojowy.

Kontrdemonstracje
Mimo opisanych w raporcie incydentów oraz negatywnego nastawienia wobec osób uczestniczących w Marszu, o którym świadczyły transparenty i okrzyki, kontrdemonstracje również należy uznać za pokojowe. Zgodnie bowiem z obowiązującymi standardami międzynarodowymi, zgromadzenie nie traci pokojowego charakteru w wyniku agresywnego zachowania kilku osób w nim uczestniczących. Niemniej uwagę zwracało szczególnie wulgarne i agresywne zachowanie osób nieletnich pozostających bez opieki.

Działania Policji
Zabezpieczenie zgromadzenia ruchomego przez Policję było efektywne. Zabezpieczono miejsca dojścia i wyjścia z Marszu umożliwiając bezpieczne gromadzenie się i opuszczenie zgromadzenia przez osoby uczestniczące. Skutecznie przemieszczano rezerwy Policji w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom uczestniczącym. Policja była dobrze przygotowana na interakcję z tłumem, nie reagowała na prowokacje. W niektórych momentach liczba funkcjonariuszy wydawała się zbyt mała, by odpowiednio zareagować na nieprzewidziane sytuacje. Nie odnotowano bezpośredniej reakcji Policji na rzucanie przedmiotami w kierunku uczestników marszu.

Więcej informacji w raporcie.