Rząd robi krok w kierunku bezpieczeństwa osób doświadczających przemocy domowej

3 marca polski rząd przyjął projekt ustawy dotyczącej ochrony osób doświadczających przemocy domowej. Projekt przewiduje natychmiastowe opuszczenie miejsca zamieszkania przez sprawcę przemocy, gdy żyje on pod jednym dachem z osobą, wobec której stosuje przemoc, w szczególności fizyczną. Amnesty International przyjmuje to rozwiązanie z dużą nadzieją na poprawę jakości życia i bezpieczeństwa osób doświadczających przemocy.

Izolacja sprawcy poprzez konieczność opuszczenia miejsca zamieszkania czy zakaz kontaktu z pokrzywdzonymi to jedna z kluczowych metod zapewnienia bezpieczeństwa osobom doświadczającym przemocy. Obowiązek wprowadzenia takich regulacji nakłada na państwa Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

Jednak w ocenie Amnesty International w przygotowanym projekcie zaproponowano niewystarczające rozwiązania. Zwracaliśmy na to uwagę już na etapie konsultacji projektu – pół roku temu.

Projekt, posługując się konsekwentnie sformułowaniem o „zakazie zbliżania się do mieszkania i jego najbliższego otoczenia” powoduje, że osoba doświadczająca lub zagrożona przemocą będzie chroniona jedynie w obrębie swojego miejsca zamieszkiwania i jego najbliższej okolicy. Przy takim brzmieniu przepisu, osoby doświadczające przemocy nie będą chronione przed przemocą, do której może dojść w przestrzeni publicznej albo np. w okolicy miejsca pracy. Tymczasem bezpieczeństwo osób doświadczających przemocy ma priorytetowe znaczenie, ponieważ przemoc zagraża ich życiu i zdrowiu.

Amnesty International będzie obserwowała dalsze prace legislacyjne nad tym projektem i oceni jego ostateczny kształt. Jednakże już dziś zauważamy dobry kierunek przygotowanych zmian prawnych, zgodny z naszymi rekomendacjami przedstawionymi w analizie „Polska wolna od przemocy wobec kobiet” z 2018 roku.