Sudan: Czas na schwytanie zbrodniarzy

Cały świat patrzy na horror w Sudanie, lecz mimo tych przerażających liczb, żaden sprawca tych zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości nie został pociągnięty do odpowiedzialności w Sudanie.

Jeżeli sprawcy zbrodni wojennych, zbrodni przeciwko ludzkości i innych przestępstw nie będą odpowiadać za swoje czyny w obliczu prawa międzynarodowego, oni jak również inni zachęcani będą do popełniania następnych przestępstw.

Rada Bezpieczeństwa ONZ zdaje sobie sprawę, iż jej apele o pociąganie do odpowiedzialności podejrzanych zbrodniarzy w Sudanie zostały zignorowane i przestała ona działać w tej sprawie.

My, jako członkowie społeczności międzynarodowej musimy zacząć działać, aby dopilnować, czy wszyscy sprawcy najgorszych z możliwych zbrodni będą pociągani do indywidualnej odpowiedzialności karnej.

Podejmij działanie

Napisz list do obecnego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ (np. w Algierii) ponaglając go do dopilnowania, aby sprawcy poważnych zbrodni w Sudanie zostali oddani w ręce sprawiedliwości.

  
-

Secretary of State
US Department of State
2201 C Street, NW
Washington, DC 20520

Fax: 202.647.1811

Zwrot grzecznościowy: The Honorable

Rt Hon Jack Straw MP
Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs
Foreign and Commonwealth Office
King Charles Street
London
SW1A 2AH
United Kingdom

Fax: +44 20 7008 2144