Syria: Przerażające tortury i zbiorowe egzekucje w tajnych więzieniach organizacji ISIS

Ugrupowanie ISIS, rygorystycznie egzekwujące na kontrolowanych przez siebie terenach zasady Shariatu, bezlitośnie gwałci prawa miejscowej ludności. W 18-stronnicowym raporcie zatytułowanym Rule of fear: ISIS abuses in detention in northern Syria, Amnesty International wymienia siedem kompleksów więziennych wykorzystywanych przez ISIS w prowincjach al-Raqqa i Aleppo.
– Wśród osób schwytanych i więzionych przez ISIS znajdują się nawet ośmioletnie dzieci, przetrzymywane wraz z dorosłymi w tych samych, okrutnych i nieludzkich warunkach – opisuje Draginja Nadaždin, Dyrektorka Amnesty International Polska.
Byli więźniowie opisują wstrząsające praktyki, w ramach których oni sami oraz inni więźniowie poddawani byli chłoście z użyciem kabli i pasków klinowych oraz elektrowstrząsom lub przetrzymywani byli w niezwykle bolesnej pozycji stresowej znanej jako aqrab (skorpion), gdzie nadgarstki więźnia wiązane są za plecami, na wysokości ramion.
Wśród osób więzionych przez ISIS znajdują się podejrzani o kradzieże i inne przestępstwa oraz podejrzani o wystąpienia przeciwko Islamowi, takie jak palenie tytoniu czy zina – stosunek pozamałżeński. Innych uwięziono za sprzeciwianie się władzy ISIS lub przynależność do innych grup opozycyjnych walczących z siłami rządowymi. ISIS podejrzewana jest również o porwania i przetrzymywanie zagranicznych dziennikarzy dokumenujących konflikt syryjski.
Z uzyskanych przez Amnesty International informacji wynika, że dzieci znalazły się również wśród więźniów poddanych ciężkiej chłoście. W jednym z przypadków zrozpaczony ojciec zmuszony był do słuchania krzyków syna dręczonego w sąsiednim pomieszczeniu przez członków ISIS. Dwóch innych więźniów opisało przypadek czternastolatka w więzieniu ISIS w Sadd al-Ba’ath, w prowincji al-Raqqa -poddanego podczas przesłuchania karze 90 batów. Inny czternastolatek, oskarżony przez ISIS o kradzież motocykla, chłostany był przez szereg kolejnych dni.
– Chłosta kogokolwiek, a w szczególności chłosta dziecka, jest nieludzka, okrutna i stanowi ciężkie naruszenie praw człowieka – powtarza Draginja Nadaždin. – ISIS winna zrezygnować z chłosty oraz stosowania innych okrutnych kar.
Amnesty International wzywa ISIS do zaniechania okrutnego traktowania więźniów, a przywódców grupy, aby nakłonili jej członków do przestrzegania praw człowieka oraz międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych.
Przedstawiciele Stowarzyszenia dowiedzieli się od byłych więźniów, że zostali oni porwani przez zamaskowanych mężczyzn i przewiezieni do nieznanych miejsc, w których przetrzymywano ich nawet 55 dni. Część z nich nie wie, gdzie przebywali, jednak Amnesty International zidentyfikowała więzienia ISIS w siedmiu lokalizacjach: w Mabna al-Mohafaza, Idarat al-Markabat oraz al-Mer’ab w mieście al-Raqqa; w Sadd al Ba’ath oraz zakładach naftowych al-‘Akershi w prowincji al-Raqqa, a także Mashfa al-Atfal i Maqar Ahmed Qaddour w prowincji Aleppo.
Więzienie Sadd al-Ba’ath leży w pobliżu zapory na rzece Eufrat w al-Mansura, gdzie uwięzionych terroryzuje miejscowy sędzia Shariatu, występujący w charakterystycznym pasie z materiałami wybuchowymi.
Byli więźniowie oskarżają go o prowadzenie groteskowych “rozpraw”, nie dłuższych niż pięć minut, oraz wydawanie wyroków śmierci, które wykonywane są natychmiast, na oczach innych więźniów. Z jego rozkazu więźniowie poddawani są również bezlitosnej chłoście, w której przynajmniej raz sam brał czynny udział.
W zakładach naftowych al-‘Akershi, które ISIS wykorzystuje również jako ośrodek szkoleniowy dla bojowników, więźniowie przetrzymywani są w pozycji aqrab jako forma tortury, co potwierdza dwóch więźniów, którzy byli tam przetrzymywani w ostatnim okresie. Jeden z nich spędził 40 dni w całkowitej izolacji, przez część tego okresu skuty łańcuchem w pomieszczeniu pełnym urządzeń elektrycznych i rozlanego paliwa.
– Po długich latach cierpień z rąk reżimu Assada mieszkańcy prowincji al-Raqqa i Aleppo znoszą nową tyranię narzuconą im przez ISIS, której stałym elementem są arbitralne aresztowania, tortury i egzekucje – opisuje Draginja Nadaždin.
Amnesty International wzywa społeczność międzynarodową do podjęcia konkretnych działań w celu powstrzymania napływu broni i innej pomocy dla ugrupowania ISIS oraz innych grup podejrzanych o udział w zbrodniach wojennych i ciężkich naruszeniach praw człowieka.
– Szczególnie władze tureckie winny uniemożliwić grupie ISIS wykorzystywanie swojego terytorium do przerzutu broni i rekrutów na teren Syrii – apeluje Draginja Nadaždin.
– Również państwa Zatoki Perskiej, które w przeszłości wyrażały poparcie dla ugrupowań zbrojnych, prowadzących walkę z rządem syryjskim, powinny podjąć działania w celu powstrzymania napływu broni, wyposażenia i innej pomocy dla grupy ISIS, z uwagi na jej historię szokujących pogwałceń praw człowieka.
Amnesty International ponawia również apel do władz Syrii o umożliwienie Niezależnej Komisji Śledczej oraz międzynarodowym organizacjom humanitarnym i organizacjom praw człowieka swobodnego wjazdu na teren kraju, jak również o zaprzestanie naruszeń praw człowieka i prawa międzynarodowego, w tym w szczególności zaprzestanie tortur we własnych więzieniach.