Szkolenie dla koordynatorów i koordynatorek grup lokalnych

Kampanie Amnesty, których będzie dotyczyło szkolenie:
BROŃ POD KONTROLĄ
Opracowanie skutecznego Traktatu o Handlu Bronią (Arms Trade Treaty, ATT) jest dla Amnesty International kwestią priorytetową. Niewystarczająca regulacja międzynarodowego transferu broni konwencjonalnej oraz brak międzynarodowych standardów kontroli takich transferów przyczyniają się do śmierci tysięcy osób rocznie i cierpienia milionów ludzi na całym świecie. Sytuacja ta nie zmieni się, jeżeli społeczność międzynarodowa nie podejmie konkretnych i zdecydowanych działań.
W największym jak dotychczas geście wsparcia, w listopadzie 2012 r. 157 rządów głosowało na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku za przyjęciem Traktatu o Handlu Bronią w marcu 2013 r. Konferencja ONZ dotycząca Traktatu o Handlu Bronią zaplanowana na 18-28 marca 2013 r. powinna być ostatnią szansą dla uczestniczących państw na uświadomienie całemu światu jak istotne jest wypracowanie konsensusu w tejże sprawie. Aby osiągnąć ten cel, potrzebna jest konsekwencja w działaniach aktywistów i nacisk społeczeństw obywatelskich z całego świata.
STOP PRZYMUSOWYM WYSIEDLENIOM
Kampania “Stop przymusowym wysiedleniom” jako część kampanii “Żądamy godności” dotyczy łamania praw człowieka i ubóstwa. W 2013 roku będziemy się skupiać na kwestii prawa do mieszkania i jego powiązaniem z innymi prawami człowieka. Będziemy działać na rzecz ludności romskiej, która najczęściej w Europie pada ofiarą przymusowych wysiedleń. Chcemy przypominać, że Europa wciąż nie dla wszystkim jest miejscem, w którym mogą czuć się bezpiecznie. Będziemy domagać się od władz Unii Europejskiej, żeby stanęła po stronie ofiar naruszeń praw człowieka.
Dla kogo jest to szkolenie:

  • dla koordynatorów i koordynatorek grup lokalnych bądź osób pełniących różne funkcje w grupie (np.: zastępca/zastępczyni koordynatora, lokalni koordynatorzy i koordynatorki kampanii)
  • dla osób chcących założyć grupę lokalną w swojej miejscowości
  • dla osób zmotywowanych do tego, by koordynować grupę aktywistów i aktywistek Amnesty
  • dla osób zmotywowanych do tego, by zorganizować co najmniej 3 akcje w ramach bieżących kampanii Amnesty do końca czerwca 2013
  • dla osób mogących uczestniczyć we wszystkich częściach szkolenia

Warunki uczestniczenia w szkoleniu

  • z jednego miasta/grupy mogą przyjechać najwyżej 2 osoby
  • Amnesty International Polska zapewnia nocleg oraz zwraca koszt dojazdu do Warszawy
  • Amnesty International nie zapewnia obiadu podczas trwania warsztatów

Zgłoszenia:
Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać na adres: [email protected] do 2 marca 2013.