Filtruj biura

5 wyniki

Europa i Azja Centralna Dyskrymi­nacja

Spotkanie z Ministerstwem Edukacji Polski oraz Ukrainy, przekazanie wniosków, petycji i rekomendacji – bilans działań na rzecz dostępu do edukacji dzieci z Ukrainy i dobrostanu polskich szkół

Na specjalnym spotkaniu z reprezentantami Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy oraz polskiego Ministerstwa Edukacji i Nauki zaprezentowaliśmy wyniki naszych badań „Jesteśmy tutaj razem. Uczniowie i uczennice z Ukrainy w polskich szkołach”, przekazaliśmy wnioski i rekomendacje. Nasza ekspertka,...