5 659 wyniki

Europa i Azja Centralna Migranci i uchodźcy

Przemoc a migrantki

Czy migrantki są innymi kobietami i czy przemoc wobec nich wygląda tak inaczej, że potrzebne jest poświęcanie im odrębnego tekstu? Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. W zdecydowanej większości przypadków migrantki doświadczają dokładnie takich samych form przemocy, jak pozostałe kobiety....
Edukacja

Manifest z Lampedusy

Młodzi ludzie w Europie chcą świata wolnego od dyskryminacji, w którym szanowana jest godność i prawa każdego człowieka. Świata, w którym  uchodźczynie i uchodźcy są bezpieczni, a państwa wywiązują się ze swoich międzynarodowych zobowiązań. Aktywistki i aktywiści  z całej Europy uczestniczyli w...