UE: List otwarty Amnesty International w sprawie Karty Praw Podstawowych

Warszawa, 17 października 2007

Szanowny Panie Prezydencie,
W związku z nadchodzącym nieformalnym posiedzeniem Rady Europejskiej w sprawie ustanowienia nowego zreformowanego traktatu, Amnesty International apeluje do Rządów oraz Głów Państw o niedopuszczenie do tworzenia podwójnych standardów w obszarze fundamentalnych praw człowieka.
Stosowanie jakichkolwiek wyjątków w Karcie Praw Podstawowych doprowadzi w praktyce do nierówności w Europie, gdyż niektóre kraje nie będą w stanie zapewnić wystarczającej ochrony praw człowieka.
Taka sytuacja nie tylko podważyłaby ideę obywatelstwa europejskiego, wywodzącą się z Traktatów Europejskich, ale także poddałaby w wątpliwość prawdziwość zobowiązania Unii Europejskiej wobec praw człowieka. Obrona oraz promowanie praw człowieka jest częścią zasad, które legły u podstaw Wspólnoty Europejskiej. Dlatego też, godzenie się na wyjątki w tej kwestii, jest zarówno niezgodne z normami, jakimi rządzi się Unia Europejska, jak również podważa system wartości, na którym opiera się cała Wspólnota.
Tego rodzaju działania szkodzą wizerunkowi UE na świecie. Akceptując podwójne standardy w kwestii praw człowieka, Wspólnota Europejska jednoznacznie podważyłaby swą wiarygodność, a także skuteczność realizacji europejskiej polityki w kwestii praw człowieka.
W czasach, gdy europejscy przywódcy, uchylają się od wyjaśnień w sprawie uprowadzeń, zaginięć oraz tortur, w związku z nielegalnymi praktykami CIA na terenie Europy, mających miejsce za przyzwoleniem państw europejskich, powinno dojść do dyskusji na temat tego, jakie działania należy podjąć w ramach Wspólnoty, aby wzmocnić obronę praw człowieka – nie zaś do ograniczania zobowiązań państw członkowskich w tym zakresie.
Teraz, gdy Karta Praw Podstawowych ma uzyskać status prawny, Amnesty International zwraca się do Głów Państw oraz Rządów, aby nie zmarnowały postępów, jakie zostały osiągnięte w tej dziedzinie od czasu uroczystej deklaracji w Nicei w 2000 roku, akceptując wyjątki od tego, co państwa członkowskie wspólnie ogłosiły podstawowymi prawami Unii Europejskiej.
Draginja Nadazdin

Dyrektorka
Stowarzyszenia Amesty International
w Polsce