Uzbekistan: Obawa o bezpieczeństwo/stosowanie tortur

Ruslan Sharipov został zatrzymany przez policje 26 maja br. i został przetransportowany do wydziału spraw wewnętrznych w Taszkencie. Wstępnie został oskarżony o homoseksualizm (Artykuł 120 Kodeksu Karnego Uzbekistanu). Lokalni obrońcy praw człowieka złożyli natychmiast protest odnośnie jego aresztowania, gdyż stoi ono w sprzeczności z międzynarodowymi standardami ochrony praw człowieka. Według doniesień, następnego dnia, Ruslan Sharipov został oskarżony na podstawie Artykułu 127 (zachęcanie nieletnich do popełnienia czynów aspołecznych) i Artykułu 128 (uprawianie stosunków seksualnych z nieletnimi) Kodeksu Karnego Uzbekistanu. Według doniesień, podczas przesłuchania policjanci poruszyli sprawę kilku jego artykułów dotyczących kwestii naruszeń praw człowieka w Uzbekistanie, krzyczeli na niego i grozili mu gwałtem i uduszeniem. Ruslan Sharipov przyznał również, iż był bity przez funkcjonariuszy policji.

Ruslan Sharipov opublikował szereg artykułów odnośnie nękania działaczy praw człowieka oraz torturowania i okrutnego traktowania przez funkcjonariuszy agencji bezpieczeństwa wewnętrznego w Uzbekistanie. Współpracował on również z kilkoma międzynarodowymi organizacji praw człowieka. W roku 2001 i 2002 był przesłuchiwany przez członków Uzbeckich Służb Wywiadowczych odnośnie jego działalności dziennikarskiej. Został zatrzymany w sierpniu 2001 i oskarżony o członkostwo w organizacji terrorystycznej. Rodzina i przyjaciele Ruslan’a również byli przesłuchiwani w jego sprawie, a w październiku 2001 Uzbeckie Służby Wywiadowcze ostrzegły innego dziennikarza, aby więcej nie współpracował z Ruslanem.

Inni członkowie uzbeckiego środowiska obrońców praw człowieka obawiają się, iż Ruslan Sharipov może być poddany dalszemu okrutnemu traktowaniu i torturom podczas zatrzymania. zarówno przez funkcjonariuszy, jak i innych więźniów. Powodem tego może być jego otwarta krytyka władz oraz bycie jawnym gejem. Amnesty International jest zaniepokojona, iż proces przeciwko niemu może nie spełniać międzynarodowych standardów uczciwych procesów.

Tło sprawy
Zgodnie z Artykułem 120 Kodeksu Karnego Uzbekistanu z roku 1995 -zaspokajanie potrzeb seksualnych mężczyzny z mężczyzną bez udziału przemocy- jest karalne wyrokiem do trzech lat więzienia. Artykuł ten nie był używany przez ostatnie kilka lat.

Specjalny Sprawozdawca ONZ ds. Tortur po swojej wizycie w Uzbekistanie w końcu roku 2002, stwierdził iż stosowanie tortur jest w tym kraju systematyczne. Amnesty International oraz innego organizacje praw człowieka zebrały informacje, które wskazują na powszechne stosowanie tortur w Uzbekistanie.

Jak najszybciej wyślij apel w języku angielskim, rosyjkim, uzbeckim lub polskim:

  • wyrażajac swoje zaniepokojenie o bezpieczeństwo dziennikarza i działacza praw człowieka Ruslan’a Sharipov’a, który został zatrzymany 26 maja br. w Taszkencie;
  • wzywając władze do zagwarantowania, iż Ruslan Sharipov nie jest torturowany zarówno przez funkcjonariuszy i innych więźniów;
  • przypominając władzom o ich zobowiązaniach wobec Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, a w szczególności Artykułu 5: -Nie wolno nikogo torturować ani karać lub traktować w sposób okrutny, nieludzki lub poniżający-
  • wyrażając zaniepokojenie, iż jego zatrzymania może mieć motywacje polityczne;
  • wzywając władze do zagwarantowania respektowania prawa Ruslan’a Sharipov;a do procesu zgodnego z międzynarodowymi standardami uczciwych procesów.

Listy prosimy wysyłać do:
General Procurator of Uzbekistan
Rashidjon Hamidovich KODIROV
Prosecutor General’s Office of the Republic of Uzbekistan
ul. Yahyo Gulomov 66
Tashkent
70000
Republic of Uzbekistan
Telegram: Prosecutor General’s Office, Tashkent, Uzbekistan
E-mail: [email protected]
Fax: + 998 71 1333917/ 133 73 68
Zwrot grzecznościowy: Dear Procurator General / Szanowny Panie Prokuratorze Generalny

Minister of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan
Zakirzan Almatovich Almatov
Ministry of Internal Affairs
ul Novruz 1
Tashkent
700029
Republic of Uzbekistan
Telegram: Minister of Internal Affairs, Tashkent, Uzbekistan
Fax: + 998 71 133 89 34
Salutation: Dear Minister

Kopie listów prosimy wysyłać do:
Parliamentary Commissioner for Human Rights
Sayora Rashidova
Parliamentary Commission for Human Rights
ul.Xalqlar Do’stligi 1
Tashkent
700035
Republic of Uzbekistan
Fax: + 998 71 139 85 55
E-mail: [email protected]

PROSIMY O NATYCHMIASTOWE WYSYŁANIE APELI
W razie wysyłania apeli po 1 sierpnia 2003 roku prosimy skontaktować się najpierw z Amnesty International.