Autor: Jędrzej Nowicki strona: www.jnowicki.com

Wystąpienie organizacji społecznych do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie sytuacji cudzoziemców w Polsce w kontekście epidemii koronawirusa

Organizacje społeczne, zajmujące się pomocą migrantom i uchodźcom, skierowały wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, dotyczące sytuacji cudzoziemców w Polsce. 

Wskazują w nim na dwie kwestie, szczególnie istotne także w kontekście pandemii koronawirusa. Chodzi o dostęp do procedury o udzielenie ochrony międzynarodowej, który w ostatnim czasie został ograniczony oraz o sytuację osób zatrzymanych i przebywających w strzeżonych ośrodkach oraz aresztach dla cudzoziemców.

Jednocześnie, organizacje postulują stosowanie środków bezpieczeństwa epidemiologicznego, rekomendowanych przez specjalistów z poszanowaniem prawa międzynarodowego i zasady non-refoulement.

Sygnatariusze:

  • Helsińska Fundacja Praw Człowieka
  • Stowarzyszenie NOMADA
  • Stowarzyszenie Amnesty International Polska
  • Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
  • Stowarzyszenie Homo Faber
  • Fundacja Polskie Forum Migracyjne
  • Fundacja Polska Gościnność
  • Chlebem i Solą
  • uchodźcy.info
  • Ukraiński Dom. Fundacja Nasz Wybór

Do pobrania:

Zdjęcie w nagłówku: Autor: Jędrzej Nowicki, www.jnowicki.com, data: listopad 2016, miejsce: Brześć, Białoruś, dworzec kolejowy