Zero tolerancji dla przemocy wobec kobiet

25 listopada startuje w Polsce akcja Amnesty International #SignIt4me,w której za pomocą twittera będzie można zaapelować do Ministra Spraw Zagranicznych RP Radosława Sikorskiego o podpisanie Konwencji o zwalczaniu przemocy wobec kobiet.
“Amnesty International uważa, że podpisanie Konwencji przez Polskę będzie stanowić istotny krok zmierzający do eliminacji przemocy wobec kobiet. Złożenie podpisu i późniejsza ratyfikacja oraz implementacja Konwencji przez Polskę, potwierdzi iż Polska chce aktywnie zapobiegać oraz zwalczać przemoc wobec kobiet oraz przemoc domową,” powiedziała Draginja Nadażdin, Dyrektorka Amnesty International. “Dodatkowo, Prezydencja powinna podjąć starania zmierzające do rozpoczęcia ogólnoeuropejskiej kampanii na rzecz eliminacji przemocy wobec kobiet.”
Amnesty International uważa, że niedopuszczalna jest sytuacja, w której każdego dnia w Europie jedna na pięć kobiet cierpi z powodu przemocy. Szacuje się, że roczny koszt ekonomicznych, społecznych i zdrowotnych skutków przemocy wobec kobiet, w każdym z 47 krajów członkowskich Rady Europy, sięga 34 miliardów euro.
“Kobiety muszą czuć się bezpiecznie na ulicy, w domu czy w miejscu pracy i dlatego państwa członkowskie Unii Europejskiej muszą przeciwdziałać wszelkim aspektom przemocy wobec kobiet prowadząc działania prewencyjne oraz zapewniając im ochronę i zadośćuczynienie,” powiedział Nicolas Beger, Dyrektor Biura Amnesty International ds. Instytucji Europejskich.
W ciągu ostatnich dwóch lat, Komisja Europejska i Rada Europy w czasie prezydencji Szwecji, Hiszpanii i Belgii podjęły znaczące kroki w zwalczaniu przemocy wobec kobiet, poprzez przyjęcie strategii równości płci i zapewniły o przygotowaniu europejskiej strategii działań na rzecz eliminacji przemocy wobec kobiet. Jednakże, podjęte dotąd działania nie odzwierciedlają przyjętych zobowiązań.
“Zobowiązania Unii Europejskiej w zakresie eliminacji przemocy wobec kobiet muszą zostać wprowadzone w życie. Podpisanie Konwencji będzie gwarancją, że Europa stanie się strefą zera tolerancji dla przemocy wobec kobiet i dziewcząt, a one same będę chronione przed wszystkimi formami przemocy,” powiedział Beger.