Lokalne działania dla równości cz. 5

RÓŻNI-RÓWNI
Gimnazjum w Czerminie
Grupa projektowa: Bugaj Krystian, Drożdżowski Dawid, Janeczek Jakub, Janeczek Wiktoria, Karmelita Patryk, Lubera Wiktoria, Midura Marcin, Miłoś Paweł, Myszka Kamil, Padykuła Kacper, Pipała Wiktoria, Strycharz Aneta, Szrom Wiktoria, Świerk Marek, Waręda Kamil, Woliński Hubert, Wojtusiak Bartosz, Wróbel Aleksandra, Wójcik Karol, Wyzga Bartosz, Wyzga Mateusz, Żarów Klaudiusz, Żelazko Karolina, Boryczka Marek, Bugaj Julia, Dyndor Katarzyna, Działo Bartosz, Furtak Dominika, Galary Kacper, Gubernat Jakub, Kokoszka Kinga, Kokoszka Wiktoria, Kołodziej Patrycja Magdziarz Krystian, Mazgaj Filip, Maziarz Filip, Naprawa Joanna, Ortyl Kinga, Skowron Konrad, Sołtys Angelika, Sudoł Anna, Sudoł Mateusz, Wałaszek Martyna, Żelazko Patryk, Kasprzak Patrycja, Kazimierska Kamila, Adamczyk Karolina, Bis Karolina, Guła Weronika, Kaczmarczyk Rafał, Klara Damian, Klich Wojciech, Kopacz Karolina, Krawiec Katarzyna, Kupiec Daniel, Kurnal Damian, Kusek Karol, Malaga Aleksandra, Miłoś Patryk, Opyd Przemysław, Piwnica Hubert, Piwnica Konrad, Sidur Bartosz, Skawińska Wiktoria, Stec Karolina, Strugała Aleksandra, Szelest Sylwia, Pogoda Dominika, Krużel Oliwia, Hasek Agnieszka, Misiak Magdalena, Flis Daria, Napieracz Wiktoria, Stefanowicz Agnieszka, Pisarczyk Anna, Soja KatarzynA, Dul Marzena
Opiekunowie grupy: mgr Jolanta Zięba, mgr Małgorzata Leś, mgr Cezary Grzelak, mgr Ryszarda Kryczka
DSCN2382Projekt „Różni-równi” rozpoczął się ankietą na temat poziomu wiedzy uczniów i uczennic gimnazjum na temat dyskryminacji. Następnie zostały przygotowane scenariusze warsztatów antydyskryminacyjnych. Na korytarzu szkolnym uczennice klasy wyeksponowały gazetkę o takim samym temacie jak temat projektu. Działaczki SGAI przeprowadziły warsztaty, natomiast dzień 29.04.2015 r. to dzień kulminacyjny projektu, odbyła się akcja i happening w ramach Szkolnego Dnia Tolerancji, włączyły się w jego realizację działaczki Szkolnego Koła Wolontariatu.
Jak relacjonuje a jedna z uczennic Dominika Pogoda – zadaniem grupy Amnesty International była zmiana nastawienia gimnazjalistów do wielu ważnych spaw. Podczas spektaklu uczniowie mogli dowiedzieć się co to oznacza dyskryminacja, tolerancja, ale również jakie rodzaje dyskryminacji wyróżniamy ( …) Podczas przedstawienia był czas na refleksje, zjednoczenie się z bliźnimi poprzez uścisk dłoni oraz na wysłuchanie pouczającej muzyki. Miejmy nadzieję, że nasz występ wniósł coś do naszej szkoły i że już nigdy nie będziemy odrzucać innych. Te osoby są osamotnione, często wyśmiewane oraz zabłąkane. Pomagajmy im, a nie dobijajmy!!! – dodaje aktywistka z Czermina.
INNY- A TAKI SAM
Gimnazjum w Skórcu
Grupa projektowa: Grupa harcerska TotuTotam: Kinga Roman, Elwira Kaczorek, Karolina Kafara, Paulina Kafara, Karolina Kaczorek, Diana Kuć, Paulina Redosz, Emilia Szostek, Katarzyna Wojewódzka, Natalia Plichta, Mateusz Tkaczyk, Karol Wiącek
Opiekunki grupy: Urszula Napiórkowska i Monika Zielińska
W gimnazjum w Skórcu odbył się happening pod tytułem „Inny- a taki sam”. Wydarzenie rozpoczęło się od krótkiego wprowadzenia, a następnie harcerze/ki odegrali/ły trzy scenki rodzajowe na temat „Uprzedzeniom mówimy nie”, „Schody nie muszą dzielić” oraz „Biedny nie znaczy gorszy”. Uczniowie i uczennice usłyszeli/ły także piosenki o tolerancji, a także otrzymali ulotki informujące o istocie przeciwdziałania dyskryminacji i prawach dziecka. Scenki w czasie heppeningu dotyczyły niepełnosprawności ruchowej osoby na wózku inwalidzkim, osoby czarnoskórej oraz dyskryminacji ze względu na sytuacje finansową rodziny. W happeningu uczestniczyło około 200 uczniów i  uczennic.IMG_5314
Na koniec kilka istotnych słów dotyczących tolerancji wobec osób „innych” w oczach ogólnie panujących wzorców powiedział pan dyrektor. W wydarzeniu uczestniczyli/ły wszyscy uczniowie i uczennice gimnazjum wraz z gronem pedagogicznym. Kilka dni wcześniej odbył się konkurs plastyczny „Prawa dziecka – stop dyskryminacji”. Do tej pory na korytarzu szkolnym jest zaprezentowana wystawa – gazetka dotycząca tej problematyki (prace konkursowe i plakaty, hasła)  na temat różnicy koloru skóry, pochodzenia i praw dziecka.
RAZEM MAMY SIŁĘ: STOP DYSKRYMINACJI!
Zespół Szkół nr 1 im. Gen. Jerzego Ziętka w Katowicach
Grupa projektowa: Jolanta Marciszuk, Kinga Dymowska, Klaudia Mikołaj, Patrycja Macha, Patrycja Baron, Joanna Śmiarowska, Sandra Piasecka, Koło Wolontariatu, Karolina Muc, Zuzanna Matuszek, Wiktoria Bressler
Opiekunki grupy: Elżbieta Smenda, Joanna Pytlarz
Jak oceniają opiekunki grupy, wszystkie działania okazały się sukcesem, zwłaszcza wolontariat uczestników projektu oraz Szkolnego Klubu Wolontariatu w Świetlicy Środowiskowej – zaangażowali/ły się także uczniowie/uczennice spoza działań Amnesty. Na następny rok już zgłosili się chętni/ne.
Szkolenie „Stop dyskryminacji i mowie nienawiści”
W marcu odbyło się szkolenie dla uczestników/czek projektu i szkolnego Klubu Wolontariatu „Stop dyskryminacji i mowie nienawiści” prowadzone przez Panią Milenę Skupień – z Regionalnego Centrum Wolontariatu.
Amnesty 5Wolontariat w Świetlicy Środowiskowej
Pomysł wolontariatu narodził się na początku trwania projektu. Bardzo chcieliśmy pomóc i dzięki współpracy z Panią pedagog i psycholog szkolną udało się nawiązać współpracę z lokalną świetlicą środowiskową. Liczba chętnych przerosła nasze oczekiwania. Uczniowie uczennice natychmiast sami sporządzili/ły grafik, kiedy będą chodzić. Pomagają dzieciom w odrabianiu lekcji, bawią się z nimi lub – co najważniejsze – po prostu SĄ.
Warsztaty języka migowego dla słyszących
Warsztaty prowadziło 4 nauczycieli, którzy ukończyli 3 stopniowy kurs języka migowego. Uczniowie/uczennice chętnie uczęszczali/ły na zajęcia i pytali/ły o kontynuację od przyszłego semestru.
Spotkania z prawnikiem “Prawa człowieka od strony prawa”
Podczas spotkań z Panią Prawnik uczestnicy/czki  projektu dowiedzieli się jak wygląda zagadnienie dyskryminacji od prawnej strony.
Filmik o dyskryminacji – warsztaty przygotowane przez polonistę
Dzięki WIELKIEJ pomocy naszego polonisty oraz kółka teatralnego i naszej absolwentki – Klaudii Mamacarz- która nakręciła film (jest uczennicą technikum fotograficznego)- udało się przeprowadzić i nakręcić warsztaty o dyskryminacji. Pomogły nam otworzyć się i spojrzeć inaczej na  to zagadnienie.
DYSKRYMINACJA………CO MOŻEMY ZROBIĆ?
Gimnazjum nr 4 w Gorzowie Wielkopolskim
Grupa projektowa: Natalia Powązka, Natalia Szymanowska, Magdalena Sularz, Oliwia Kosieradzka, Kamila Łubniewska, Kamil Łukjan, Jolanta Majewska, Oliwia Marcinkowska, Iwona Olejnik, Sławomir Stawiczny, Adam Misztal, Daniel Świrski, Mariusz Gawrysiak, Arkadiusz Wilk
Opiekunka grupy: Monika Janas
,, Dyskryminacji można przeciwdziałać’’ – taki cel postawili sobie uczniowie Gimnazjum nr 4.z17962514AA
Nazywali przypadki dyskryminacji w  szkole oraz w społeczności lokalnej, diagnozowali szkolne i lokalne problemy w kontekście naruszania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Uczyli/ły  się szukać i identyfikować instytucje, które mogą pomóc w rozwiązywaniu problemów i poznawali/ły podstawy prawa.
W ostatnim etapie uczniowie i uczennice z Gorzowa Wlkp zorganizowali/ły protest, którym szeroko zainteresowały się lokalne media. Młodzież przemaszerowała z przygotowanymi transparentami w okolicy szkoły.
STOP DYSKRYMINACJI – RAZEM MAMY SIŁĘ
Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. R. Schumana w Warszawie
Grupa projektowa: Agata Adamus, Aleksandra Banach, Martyna Gąszczak, Alaksandra  Kielewska, Martyna Kołodziej, Joanna Kołowiecka, Malwina Krzeszczyk, Ewelina Matras, Aleksandra Michalak, Helena Mirecka, Wiktoria Piotrowska, Dominika Recław, Julia Skoszkiewicz, Joanna Torenc
Opiekunka grupy: Iwona Gac
Młodzież rozpoczęła swoje działania od rozpoznania dyskryminacji w szkole. W tym celu przygotowano i przeprowadzono wśród społeczności szkolnej ankiety. Wyniki przeprowadzonego badania, zaprezentowano całej społeczności szkolnej, uczniowie i uczennice przygotowali prezentację na temat dyskryminacji, tolerancji, i wyników powyższej ankiety. Na szkolnym korytarzu zawisła tablica,  zawierająca hasła związane z tolerancją, opracowane przez uczniów w czasie warsztatów. Jako podsumowanie projektu zorganizowano akcję plakatową STOP DYSKRYMINACJI – Razem mamy siłę.
DYSKRYMINACJA – SŁABA REAKCJA
Miejski Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Łódzkim
Grupa projektowa: Katarzyna Gralec, Julita Zalewska, Zuzanna Kurzyk, Weronika Damiecka, Damian Twardak, Przemysław Ziąbka, Jakub Gandziarski
Opiekunki grupy: Karolina Dżugaj, Anna Kamieńska
Kluczowymi działaniami projektu „Dyskryminacja – słaba reakcja” było: przygotowanie oraz przeprowadzenie warsztatów o tematyce antydyskryminacyjnej w klasach gimnazjum, zorganizowanie wystaw prac uczniów oraz zorganizowanie happeningu podczas pikniku szkolnego.
P__DB6BWarsztaty o tematyce antydyskryminacyjnej zostały opracowane na podstawie materiałów Amnesty  oraz przeprowadzone wśród gimnazjalistów przez uczniów zgłoszonych do projektów. Warsztaty realizowane były na godzinach do dyspozycji wychowawcy . Zainspirowały młodzież do dyskusji.
Wystawy tematyczne dotyczące projektu wykonywane były przez wszystkie klasy gimnazjalne a także przez dzieci przebywające w świetlicy szkolnej szkoły podstawowej. Dotyczyły one m.in. apelu  do nauczycieli/ek o respektowanie praw ucznia, informacji czym jest dyskryminacja.
Happening,  którego odbiorcami było 220 osób, przeprowadzony został podczas pikniku szkolnego skierowany był na propagowanie wiedzy, idei dotyczących dyskryminacji . Uczniowie i uczennice integrowali środowisko szkolne, dzieci oraz ich rodziców w duchu tolerancji, wykonując wspólnie prace plastyczne.
STOP DYSKRYMINACJI NIEPEŁNOSPRAWNYCH!
Gimnazjum dla dorosłych w Barlinku
Grupa projektowa: Jowita Bielicka, Adrian Hoffmann, Kacper Januszewski, Dariusz Kucharczyk, Patryk Kucharski, Wiktoria Łozińska, Katarzyna Operlein, Roksana Operlein, Anna Pawlak, Jakub Rudzik, Mariusz Ziółkowski, Martyna Umecka
Opiekunka grupy: Aldona Kaczmarek
IMG_8257Hasło naszego projektu to „Stop dyskryminacji niepełnosprawnych!”. Głównym celem była umiejętność współpracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie oraz wzbudzenie tolerancji i szacunku dla osób niepełnosprawnych.
Uczniowie biorący w projekcie byli wolontariuszami w Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom „Bratek”, przygotowali szkolne gazetki, zaprezentowali na forum szkoły książkę „Żółte kółka. Mam na imię Inna” Elizy Piotrowskiej, i zbierali nakrętki dla Zuzanny Dziekońskiej- kilkumiesięcznej chorej dziewczynki. Kolejnym pomysłem, który udało się zrealizować były także wspólne warsztaty taneczne pod hasłem „taniec, który  łączy”. Jak ocenia grupa, dzięki podjętym działaniom udało się wpłynąć na uwrażliwienie i otwarcie się na kontakty z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie.
DYSKRYMINACJI MÓWIMY STANOWCZE NIE
Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Drezdenku
Grupa projektowa: Patryk Teresiak, Marika Teresiak, Wioletta Gil, Natalia Punia, Dawid Tymek, Kaja Udyrysz
Opiekunka grupy: Sylwia M. Teresiak
Działania grupy były prowadzone dwutorowo – w jednej części skupiano  się na działaniach w środowisku szkolnym – pogadankach, warsztatach i uświadamianiu, iż dyskryminacja może dotknąć każdego z nas, nie tylko ze względu na kolor skóry, ale choćby kolor włosów, wagę, oceny czy choćby ubiór (markowe ciuchy).
Drugim torem było wyjście do społeczności lokalnej, zwłaszcza wiejskiej ze wsi Zagórze – gdzie dzięki uprzejmości Rady Sołeckiej możliwe było zorganizowanie spotkania integracyjnego  – pogadanki na temat dyskryminacji.20150422_154803
W naszych działaniach zależało nam na połączeniu między pokoleniowym i dyskusji, ale także na oczyszczeniu języka z wulgaryzmów  i dyskryminacji słownych (ty idioto, debilu) a także i przede wszystkim większej świadomości dotyczącej dyskryminacji i ich rodzajów (ze względu na płeć, zamieszkanie, stan posiadania itp).
Jak ocenia grupa- udało się zwiększyć poziom reagowania na akty agresji i nietolerancji w konkretnych sytuacjach, przeniesiono przeciwdziałanie agresji do środowiska lokalnego – młodzi zaczęli częściej reagować gdy są świadkami przemocy i dyskryminacji nie tylko fizycznej ale i psychicznej i słownej. Na szkolnych korytarzach, a także przede wszystkim w środowisku poza szkolnym zauważono  zmniejszenie mowy nienawiści, mniej agresji słownej i wulgaryzmów.
STOP RASIZMOWI I DYSKRYMINACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Gimnazjum nr 1 w Piastowie
Grupa projektowa: Jagoda Arkabuz, Iza Buczak, Ola Domańska, Mateusz Dubicki, Marcin Dydo, Paweł głosek, Piotr Jaszczołt, Jola Jaworska, Wiktoria Kabała, Eryk Kępski, Sylwia Kusal,  Julka Łukasiak, Kuba Malesa, Kacper Mysiorek, Zuzia Nowak, Wiktor Oder,  Weronika Pawlik, Arek Polak, Asia Seliga, Mikołaj Stolarski, Klaudia Swoboda, Patryk Szczerbiński, Monika Śmietanko, Hubert Wasilewski, Julka Woźniak
Opiekunki grupy: Magdalena Bliźniak, Anita Sklepkowska
DSC_0129Grupa postawiła sobie za cel zainteresowanie działaniami antydyskryminacyjnymi uczniów i uczennic całej szkoły, celem było także wzbudzenie potrzeby dokonywania takich działań.  Jako finał akcji został wyznaczony Piknik rodzinny, na którym spotykają się wszyscy uczniowie i uczennice szkoły i wielu rodziców. Ponieważ zespół był liczny, dokonano wyboru obszarów działania metodą rankingu i głosowania. Każdy miał odnaleźć pole do działania, w którym czułby się najlepiej. Grupa zadecydowała, że zajmie się  dwoma problemami: wykluczanie osób niepełnosprawnych ruchowo i rasizm.
Te zjawiska obserwujemy w naszym szkolnym i miejskim środowisku. Odnieśliśmy sukces – nagłośniliśmy wiele spraw i nasze działania okazały się POCZĄTKIEM, za nami poszli i idą inni.
W ramach  projektu STOP RASIZMOWI, grupa przeprowadziła sondę uliczną dotycząca rasizmu, oplakatowano  szkołę, i zorganizowano wyjazd do kina na film „Selma” poprzedzony  przygotowaniem merytorycznym do jego oglądania i zakończony dyskusją. Przemówienia Martina Luthera Kinga oryginalne i filmowe posłużyły przygotowaniu wystąpienia na pikniku.
STOP DYSKRYMINACJI NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO – druga grupa zorganizowała happening z symulacją niepełnosprawności – wykorzystanie sprzętu rehabilitacyjnego, przygotowano gazetki i plakaty podczas Szkolnych dni projektów. Po wykonaniu zadań osoby chętne podjęły się przygotowania i przesłania materiałów poprojektowych, zamieszczenia informacji na stronie miasta i szkoły.
STOP DYSKRYMINACJI
Zespół Szkół nr 9 w Bydgoszczy
Grupa projektowa: Aleksandra Chudy, Natalia Kiedrowicz,  Przemysław Papke,  Arkadiusz Wąsikowski, Piotr Weich,  Natalia Gapska,  Karolina Mendel
Opiekunki grupy:  Anna Kiełpinska, Beata PaprockaDSC_8433
Młodzi Aktywiści i Aktywistki z Bydgoszczy przygotowali warsztaty dla młodszych kolegów i koleżanek ze szkoły oraz akcję plakatową. Plakaty były prezentowane podczas Święta Szkoły , w którym uczestniczyli przedstawiciele/ki władz miasta i środowisko bydgoskich olimpijczyków.
Projekt polegał na uświadomieniu i uwrażliwieniu uczniów i uczennic na problem dyskryminacji w najbliższym otoczeniu, jak i zwrócenie uwagi na przejawy dyskryminacji w Polsce i na świecie. Celem projektu  było przełamanie barier związanych ze stereotypowym myśleniem i kształtowanie szacunku do każdego człowieka.
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W AUGUSTOWIE IM. POLONII I POLAKÓW NA ŚWIECIE
Grupa projektowa: Kinga Zuzało, Karolina Kur, Justyna Wiśniewska, Aneta Budowicz, Dominika Surzyńska,  Agnieszka Krawczuk, Marta Barteczewicz
Opiekun grupy: Radosław Lotkowski
II Liceum Ogolnoksztalcace w Augustowie im. Polonii i Polakow na Swiecie smallNa początku grupa zdecydowała sprawdzić stan wiedzy Augustowian o zjawisku łamania praw człowieka. Ankieta została przeprowadzona wśród 50 osób w wieku 17-30 lat, w tym: 29 kobiet, 21 mężczyzn. Pomimo, że 100% ankietowanych w odpowiedzi na pierwsze pytanie, przyznało, że prawa człowieka są łamane, co świadczy o wysokiej świadomości społecznej to nie wszyscy ankietowani/ne potrafili wskazać konkretne przykłady łamania praw człowieka.
Następnie skupiliśmy się na temacie, który omawiał pojęcie równości. Celem naszych badań było odnalezienie różnic między szkołami położonymi w miastach a tymi na wsiach.
Na koniec postanowiliśmy przyjrzeć się tzw. tyglowi kulturowemu województwa podlaskiego. Jednogłośnie stwierdziliśmy, że jest to doskonały przykład prawa do wolności wyznania. To niesamowite że aż tyle wyznań (zaczynając od katolicyzmu, przez prawosławie, protestantyzm, restoracjonizm, judaizm, islam, czy buddyzm) może współistnieć. Mieszkańcy woj. podlaskiego żyją w wielokulturowym regionie, zamieszkiwanym przez przedstawicieli różnych religii. Mimo, że zdarzają się sytuacje zakłócające harmonię wyznaniową, akty dyskryminacji, sytuacja jest bardzo stabilna.