Maureen Kademaunga

Maureen Kademaunga była studentką socjologii na Uniwersytecie w Zimbabwe, gdzie jako członkini kilku organizacji studenckich, działała na rzecz praw człowieka, rozwoju edukacji i poprawy warunków życia w Zimbabwe. Za udział w demonstracjach przeciw aktualnej, niszczącej polityce rządu w Harare, była sześciokrotnie aresztowana. W więzieniu była poniżana i brutalnie traktowana. 
Pełniąc funkcję Sekretarz Generalnej Studenckiej Rady Wykonawczej na Uniwersytecie w Zimbabwe, generalnej Kanclerz Narodowej Unii Studentów Zimbabwe (ZINASU), a także szefowej Studenckiej Sieci Kobiet była szczególnie narażona na represje ze strony władz. W ostatnim czasie była sześciokrotnie aresztowana za przewodniczenie demonstracjom przeciw wygórowanym opłatom za edukację, masowym i przymusowym eksmisjom oraz  niskiej jakości świadczeń socjalnych. W policyjnym areszcie doświadczyła fizycznej przemocy. W kwietniu i październiku 2006 roku była zawieszona w prawach studenta za swoją działalność. Prawa te zostały jej przywrócone po tym, jak pozwała do sądu władze uczelni.
Przedstawiciele Amnesty International spotkali się z Maureen pod koniec sierpnia br. Ukończyła już studia, zapowiada jednak, że pozostanie aktywną działaczką ruchu studenckiego. Jak sama wyznała, ustały groźby ataków i aresztowań, na które narażona była jako jego liderka. Amnesty International będzie dalej śledzić losy Maureen i wspierać ją w działalności na rzecz praw człowieka.