OPINIA Komisji Rewizyjnej VI/ 2006

W dniu 30 września 2006 r  do Komisji Rewizyjnej wpłynął wniosek złożony przez grupę członków o przeprowadzenie kontroli w sprawie -przedłużających się problemów ze stroną internetową- zgodnie z art.12.2  Regulaminu Komisji Rewizyjnej. Komisja postanowiła wniosek uwzględnić.
W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych, Komisja stwierdza, co następuje:
1. Umowa zawarta w dniu 20 lipca 2006 r. z firmą INTERIA SA była korzystna z punktu widzenia finansowego, natomiast nie zawierała klauzuli dotyczącej terminu udostępnienia pakietu hostingowego oraz przewidywała roczny okres świadczenia usługi. W porównaniu z umowa zawarta z firma Webstyle w 2004 r., umowa obecna nie zawierała klauzuli dotyczącej sposobu usuwania nieprawidłowości.
Zarząd Stowarzyszenia podpisując umowę powinien zwrócić w większym stopniu uwagę na konieczność ochrony ciągłości działań stowarzyszenia.
2. W badanym okresie maj – wrzesień 2006 r. w biurze Stowarzyszenia nastąpiły istotne zmiany personalne. Wplynelo to rowniez na podzial obowiazkow miedzy pracownikami biura. Za pewne uchybienie mozna uznac fakt, iz dopiero w lipcu 2006 r. wyznaczono osobe kordynujaca prace nad strona.
Komisja zauwaza rowniez, iz w dniu 12 sierpnia 2006 r. odbylo sie spotkanie zarzadu, przyspieszone ze wzgledu na sytuacje w biurze stowarzyszenia, w tym awarie strony internetowej.
3.Należy zauważyć, że awaria strony internetowej miała wpływ na realizacje przez Stowarzyszenia planu operacyjnego. Należy zauważyć, że awaria strony internetowej miała wpływ na realizacje trzech celów planu operacyjnego 2006 , w tym działań związanych z kampania SVAW. 
Komisja Rewizyjna zwraca uwagę, że działanie strony internetowej jako kluczowego -medium- w działaniach organizacji powinno zostać objęte szczególnym monitoringiem Zarządu.
4. Awaria strony internetowej nie wpłynęła znacząco na wpływy finansowe Stowarzyszenia.
Biorąc to pod uwagę, Komisja Rewizyjna zaleca:
1. Doprowadzenie w jak najszybszym czasie do podpisania umowy na warunkach odpowiadających potrzebom stowarzyszenia i prowadzonym kampaniom w sprawie prowadzenia strony internetowej.
2. Przyjęcie przez Zarząd wewnętrznej procedury monitoringu dzialania strony internetowej.
Jednocześnie Komisja Rewizyjna nie stwierdza, iż uchybienia związane ze stroną internetową w poważny sposób zagroziły działalności stowarzyszenia określonej w paragrafie 7 ustęp 1 Statutu Stowarzyszenia Amnesty International
Warszawa, 30 października 2006

Tematy