Pierwsze w Polsce Szkoły Przyjazne Prawom Człowieka

5 szkół w Polsce właśnie zakończyło realizację dwuletniego międzynarodowego projektu edukacyjnego  „Stop Bullying! A human rights based approach to tackling discrimination in schools”
Głównym celem projektu było zapobieganie bullyingowi i dyskryminacji w szkołach poprzez edukację praw człowieka oraz budowanie społeczności opartej na wartościach szacunku, godności i równości.
Projekt zakładał pracę i zaangażowanie całej społeczności szkolnej: uczniów, uczennic, nauczycieli i nauczycielek, pracowników i pracowniczek na etatach niepedagogicznych oraz rodziców na rzecz poprawy sytuacji praw człowieka.
Projekt “Stop Bullying! A human rights based approach to tackling discrimination in schools” jest częścią globalnego projektu Amnesty International prowadzonego pod nazwą SZKOŁA PRZYJAZNA PRAWOM CZŁOWIEKA, którego pilotażowa edycja rozpoczęła się w 2009 r., obejmując  14 szkół z całego świata (Benin, Wybrzeże Kości Słoniowej, Dania, Ghana, Irlandia, Izrael, Włochy, Mołdawia, Maroko, Mongolia, Paragwaj, Polska, Senegal i Wielka Brytania).
Projekt Szkoła Przyjazna Prawom Człowieka odpowiada na potrzebę stworzenia „kultury praw człowieka” w szkołach,  która coraz wyraźniej uwidacznia się w każdej części świata. Amnesty International definiuje kulturę praw człowieka jako atmosferę, w której wszyscy członkowie i członkinie danej społeczności rozumieją, cenią i chronią prawa człowieka. Kultura praw człowieka oznacza, że wartości takie jak równości, godność, szacunek, uczestnictwo i brak dyskryminacji są nieodłączną częścią codziennego funkcjonowania szkoły, kierunków jej rozwoju, jak również procesów podejmowania decyzji i zarządzania.
Dlatego też głównym celem projektu jest promowanie praw człowieka jako integralnej części życia szkoły oraz jej najbliższego otoczenia. Idea ta może stać się rzeczywistością tylko dzięki współpracy i zaangażowaniu całej społeczności, w którą włączamy uczniów i uczennice, nauczycieli i nauczycielki, pracowników i pracowniczki na etatach niepedagogicznych oraz rodziców.
Obszary życia szkoły, które dotykają aktywności projektu to samorządność uczniowska i procesy podejmowania decyzji, program nauczania i dokumenty szkolne, działalność pozalekcyjna oraz relacje między członkami i członkiniami całej społeczności.
Obecnie projekt realizowany jest w 258 szkołach w 29 krajach świata. Do światowej sieci Szkół Przyjaznych Prawom Człowieka dołączyły:

  1. II Liceum Ogólnokształcące we Włocławku
  2. Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku
  3. I Liceum Ogólnokształcące w Chełmie
  4. Gimnazjum nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie
  5. Gimnazjum nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie

***
Działanie realizowane w ramach międzynarodowego projektu „Stop Bullying! A human rights based approach to tackling discrimination in schools” współfinansowanego przez Komisję Europejską – JUST/2013/DAP/AG/5578.
W Polsce project jest realizowany we współpracy z Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno -Społecznych i Szkoleń.