Pilna Akcja 13-08-2007 Jemen

FAWAZ NAMAN HAMOUD ABDULLAH MAHDI (m), OBYWAETEL JEMENU ZAMIESZKAŁY NA STAŁE W ARABII SAUDYJSKIEJ

Obawy natury prawnej/Obawa stosowania tortur/Obawa o stan zdrowia

Fawaz Mahdi był jedną z czterech osób, które w czerwcu br. wróciły do Jemenu z Guantánamo. Wszystkie cztery zostały aresztowane zaraz po powrocie. Przebywają w więzieniu Służby Bezpieczeństwa Politycznego w San-a. Do tej pory nie postawiono im zarzutów, ani nie rozpoczęto postępowania karnego przeciwko nim.
Do dziś do ojczyzny powróciło dwunastu obywateli Republiki Jemenu osadzonych    w Guantánamo. Według Departamentu Obrony USA w Guantánamo wciąż przebywa około 360 osób. Szacuję się, ze wśród nich około 100 osób to obywatele Jemenu.

ZALECANE DZIAŁANIA:

Prosimy o jak najszybsze wysyłanie apeli do władz Jemenu w języku angielskim, arabskim lub polskim:
– wyrażających obawę, iż Fawaz Mahdi został bezpodstawnie zatrzymany po powrocie do Jemenu z Guantánamo, oraz pytających o jego aktualny status prawny;
– wzywających do uwolnienia Fawaz’a Mahdi’ego, jeżeli nie skierowano przeciwko niemu zarzutów popełnienia wykrytego przestępstwa oraz apelujących o sprawiedliwy proces;
– wzywajacych władzę do zagwarantowania Fawaz’owi Mahdi’emu  możliwości uzyskania porady prawnej, a sąd do rozpatrzenia czy jego zatrzymanie było zasadne i zgodne z prawem.
tłum: Joanna Woś

APELE PROSIMY KIEROWAĆ:

Prezydenta Republiki Jemenu
Jego Ekscelencja Gen. Ali Abd Allah Salih
Sana
Republika Jemenu
Fax: + 967 1 332 511
Zwrot grzecznościowy: Jego Ekscelencjo/ Your Excellency

Ministra Spraw Wewnętrznych
Jego Ekscelencja Dr Rashid Muhammad al-Alimi
Minister Spraw Wewnętrznych
Sana
Republika Jemenu
Fax: + 967 1 332 511
Zwrot grzecznościowy: Jego Ekscelencjo/ Your Excellency

Ministra Praw Człowieka
Jego Ekscelencja Houda -Ali -Abdullatif al- Baan
Minister Praw Człowieka
Sana
Republika Jemenu
Fax: + 967 1 444 838
Zwrot grzecznościowy: Jego Ekscelencjo/ Your Excellency

A także do przedstawicielstw dyplomatycznych Republiki Jemenu akredytowanych w Polsce:

Ambasada Republiki Jemenu w Warszawie
Szef misji: J.E. Ambasador Shaif Badr Abdullah Qaid
ul. Zwycięzców 18, 03-941 Warszawa
tel.: 6176025, 6176026
faks: 6176022

PROSIMY O NATYCHMIASTOWE WYSYŁANIE APELI Prosimy o kontakt z Sekretariatem Międzynarodowym lub z Zespołem Pilnych Akcji, jeżeli apele będą wysyłane po 30 sierpnia 2007r.
Więcej informacji w sprawie Fawaza Mahdi’ego patrz: Pilna Akcja 28.11.05 USA
Zespół Pilnych Akcji
ul. Piękna 66A I p.,
00-672 Warszawa,
tel./fax: (022) 827 6000

Amnesty International
ul. Piękna 66A I p.,
00-672 Warszawa,
tel./fax: (022) 827 6000

Amnesty International
International Secretariat,
1 Easton Street,
London WC1X 8DJ,
Wielka Brytania