Polska premiera "Chimes of Freedom" i KONKURS

cover_chimes_of_freedom_bob_dylan_014-płytowy album zawiera 76 utworów Boba Dylana w nowych interpretacjach ponad 80 artystów. Na albumie -Chimes of Freedom. The Songs of Bob Dylan Honoring 50 Years of Amnesty International- pojawią się wykonania artystów takich ja:
Adele * Bad Religion * Joan Baez * Dierks Bentley * Jackson Browne * Johnny Cash * Steve Earle & Lucia Micarelli * Marianne Faithfull * Bryan Ferry * Neil Finn with Pajama Club * Michael Franti * Angelique Kidjo * Diana Krall * Kronos Quartet * Lenny Kravitz * Bettye LaVette * Taj Mahal * Mariachi El Bronx * My Morning Jacket * Joe Perry * Pete Seeger * Sinead O’Connor * Rise Against * Carly Simon * Patti Smith * The Belle Brigade * Lucinda Williams * Evan Rachel Wood.
Pełną listę utworów znajdziecie na stronie www.amnestyusa.org/chimes
Dla naszych sympatyków przygotowaliśmy konkurs, gdzie do wygrania jest 10 albumów ufundowanych przez wydawcę – Universal Music Polska. Aby wziąć udział w konkursie należy odpowiedzieć na 3 pytania:

  1. Kto był założycielem Amnesty International-
  2. Podaj nazwisko artysty, którego piosenki wykonywano na albumie Amnesty dla Darfuru z 2007 roku.
  3. Podaj swoją ulubioną piosenkę Boba Dylana.

Nagrody otrzyma 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 i 50. osoba, która prześle poprawne odpowiedzi na pytania.
Odpowiedzi prosimy wysyłać na adres e-mail: [email protected] Konkurs trwa do 25 lutego.
Regulamin konkursu:
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1 Konkurs, odbywający się pod nazwą -Polska premiera Chimes of Freedom;-, rozpoczyna się 21 lutego 2012 roku, a kończy 25 lutego 2012 roku o godzinie 16.00.
1.2 Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Amnesty International z siedzibą w Warszawie przy ul. Pięknej 66a lok.
2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
2.1 W konkursie może wziąć udział każda osoba, która wyśle na adres [email protected] odpowiedzi na 3 pytania:

  1. Kto był założycielem Amnesty International-;
  2. Podaj nazwisko artysty, którego piosenki wykonywano na albumie Amnesty dla Darfuru z 2007 roku;
  3. Podaj swoją ulubioną piosenkę Boba Dylana.

oraz dokładne dane osoby zgłaszającej: imię, nazwisko, adres e-mail, ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miasto.
2.2 W konkursie mogą wziąć udział osoby niepełnoletnie. W tym wypadku wymagana jest zgoda rodziców lub przedstawicieli ustawowych. Pisemne oświadczenie zawierające zgodę na udział w konkursie powinno być nadesłane w trakcie jego trwania na adres: Amnesty International ul. Piękna 66a/2,00-672 Warszawa.
2.3 W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i pracowniczki, przedstawiciele Organizatora, jak również członkowie i członkinie ich rodzin.
2.4 Zwycięzcami konkursu zostaną osoby, które przyślą poprawne odpowiedzi na adres [email protected] w następującej kolejności: 5 osoba, 10 osoba, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50.
3. NAGRODY
3.1 Każdy zwycięzca otrzyma jeden egzemplarz albumu -Chimes of Freedom. The Songs of Bob Dylan Honoring 50 Years of Amnesty International-.
4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
4.1 Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.
4.2 Stosownie do postanowień ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uczestnicy promocji z tytułu otrzymania nagród podlegają obowiązkowi podatkowemu na zasadach ogólnych. (art. 30 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 21 ust 1 pkt 6, 6a i 68 ustawy z 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.z 2000 r. Nr 14 poz. 176) w wysokości 10% wartości nagrody) Zryczałtowany podatek dochodowy nie jest odprowadzany od nagrody, jeżeli jednorazowa jej wartość nie przekracza 760,00 zł. brutto. Zwolnienie to nie dotyczy podatnika, który otrzymał nagrodę w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Wówczas nagroda stanowi przychód z tej działalności. W przypadku nagród których wartość przekracza 760,00 zł brutto, podatek od wygranej pokrywa Organizator konkursu.
4.3 Za wygrane nagrody rzeczowe nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.
4.4 Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora na stronie internetowej amnesty.org.pl
4.5 Nadesłane na konkurs dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatorów w celu wykonania ich obowiązków związanych z Konkursem oraz dla celów marketingowych. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. Nr 133/97, poz. 883). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

Tematy