Relacja z Tygodnia Edukacji Globalnej

 

Chorzów - rysunek z konkursu Prawa uchodźców to prawa człowieka

Chorzów – rysunek z konkursu Prawa uchodźców to prawa człowieka

Amnesty International z okazji obchodów TEG przygotowała specjalnie materiały edukacyjne i akcyjne – do szkół trafiły plakaty, ulotki oraz podręczniki ze scenariuszami warsztatów. Regionalne grupy organizowały happeningi, warsztaty, pokazy filmów, dyskusje oraz konkursy zwracające uwagę na tematykę praw człowieka. W ciągu całego tygodnia w działania zaangażowało się ponad 10 tys. osób.
Akcje w ramach TEG były efektem przygotowań Edukatorów/ek biorących udział w projekcie „Edukacja dla Godności na Warmii i Mazurach” oraz „Zespół Trenerski Edukacji dla Godności”. W sumie w warsztatach „Prawa człowieka i ubóstwo metodą aktywnego uczestnictwa” wzięło udział ponad 180 osób. Spotkania, które odbywały się od 21.09 do 17.11, poświęcone były związkom praw człowieka z ubóstwem oraz aktywnemu uczestnictwu. Dziękujemy wszystkim osobom, które mobilizowały całe społeczności do działalna i dzięki temu przyczyniły się do budowania środowiska przyjaznego prawom człowieka.
Oto kilka relacji z TEG 2013 z woj. warmińsko-mazurskiego:
21 listopada w Szkole Podstawowej w Mokrsku Dolnym odbyły się zajęcia dotyczące praw człowieka w czasie godzinnych warsztatów uczniowie zapoznali się z krótką historią praw człowieka oraz wspólnie przeanalizowali poszczególne prawa – zastanawiając się, co mogą one znaczyć dla ucznia szkoły podstawowej. Następnie wykonali plakaty, które zostały zaprezentowane wszystkim uczniom i uczennicom w szkole.
W Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Chorzowie podczas TEG zwrócono uwagę na prawa uchodźców i migrantów. Uczniowie i uczennice przygotowali konkurs plastyczny oraz happening „SOS EUROPO”, skierowany do mieszkańców/ek Katowic. Akcja nawiązywała do kampanii Amnesty International, która to od początku 2012 r. prowadzi działania na rzecz uchodźców próbujących się dostać drogą morską do Europy. Materiał z akcji dostępny jest na kanale YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=rtkGQQZu1l4
W dniach 18-13 listopada 2013 roku, po raz kolejny, w Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów Mrozach Wielkich odbyły się obchody Tygodnia Edukacji Globalnej, które rozpoczęły się już 28 października. Członkowie samorządu uczniowskiego, wystąpili w przedstawieniu prezentującym prawa dziecka. Następnie podczas zajęć wychowawczych uczniowie realizowali scenariusze zajęć związane z prawem do Edukacji. W ramach obchodów TEG na terenie szkoły została wykonana takżę gazetka ścienna z materiałów dostarczonych przez Amnesty International. W działaniach wzięli udział wszyscy uczniowie placówki. Łącznie 90 dzieci.
W Gimnazjum nr 3 w Olsztynie uczniowie uczennice dyskutowali o zaletach mieszkania w kraju o systemie demokratycznym, pracowali nad Powszechną Deklaracją Praw Człowieka i tekstem M. Nowickiego „Co to są prawa człowieka”. Kolejny blok warsztatowy odnosił się do jednego z praw znajdujących się Deklaracji – prawa do posiadania mieszkania; uczestnicy/ki warsztatów obejrzeli film o społeczności mieszkającej w slumsach w Nairobi. Przez cały Tydzień, na głównych holu szkolnym w czasie przerw pomiędzy lekcjami nieustannie była wyświetlana prezentacja o prawach człowieka.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących w Olsztynie, w ramach TEG przygotował gazetkę szkolną oraz przeprowadził warsztaty na temat łamania praw człowieka (prezentacja multimedialna, zajęcia w grupach). W warsztatach wzięło udział 50 osób.
W Przedszkolu miejskie nr 40 w Olsztynie TEG skierowany był do 6 i 7–latków, dzieci zostały zapoznane z Deklaracją Praw Człowieka, prawami dzieci -narzędziami TOC- drzewkiem ambitnego celu określano jak i komu należy pomagać. Dzieciom została przedstawiona także idea i misja działania Amnesty International.
Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Sobkowie od wielu lat porusza tematykę praw człowieka i ich ochrony w czasie lekcji, zajęć dodatkowych i projektów edukacyjnych. W tym roku członkowie Szkolnego Klubu Europejskiego „Europa Ojczyzn” przygotowali na korytarzu mini-instalację zawierającą całą Deklarację oraz plansze dotyczące różnych kwestii związanych z tą tematyką. W piątek 22 listopada cała klasa IIIB zaprosiła społeczność szkolną na specjalny apel poświęcony prawom człowieka. Uczniowie wyrecytowali wszystkie 30 praw człowieka a następnie zapalili świece – symbol Amnesty International. W czasie następnych dni podczas długiej przerwy w pracowni multimedialnej można było obejrzeć filmy poświęcone prawom człowieka w różnych częściach świata.
Tydzień Edukacji Globalnej w Gimnazjum nr 3 im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Ełku
W ramach TEG we wszystkich klasach uczniowie wraz z wychowawcami przygotowali i przeprowadzili lekcje pod tytułem „ Globalne zależności”. Uczniowie dowiedzieli się, na czym polegają różnice między globalnym Południem a globalną Północą. Dzieci stworzyły także „mapy zależności” zaznaczając na mapie świata, z jakich krajów jest żywność i różne przedmioty w ich domach. Tematy związane z tematyką Globalnego Południa zostały poruszane także na lekcjach geografii oaz historii. Ogółem w projekcie uczestniczyło 16 klas i 370 uczniów.
Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie im. Polaków spod znaku Rodła, włączył się w TEG, przygotowując projekcję filmu: “Krew w twoim telefonie” Poulsena, reżyser tego filmu ujawnia silne i wstrząsające powiązania przemysłu telefonii komórkowej z nielegalnym wydobyciem surowców w Kongo. O prawach człowieka dyskutowano także na lekcjach j. angielskiego, rozbawiano o skutkach i przyczynach bezrobocia, uczniowie/uczennice czytali uproszczoną wersję Deklaracji Praw Człowieka w języku angielskim, porównywano ją z wersją polską, ucząc się angielskiego podejmowano tematykę z zakresu Edukacji Globalnej. W Sumie w specjalnych lekcjach wzięło udział ok. 90 osób.
Aleksandra Górecka, koordynatorka projektu Prawa człowieka TERAZ! Amnesty International
Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2013r.

Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2013r.