Tydzień Edukacji Globalnej w województwie lubuskim

Zmieniający się świat i złożoność globalnych współzależności z jakimi mamy dziś do czynienia, stanowią spore wyzwanie dla każdego Edukatora i Eduaktorki. Odpowiedzią na tłumaczenie przyczyn i konsekwencji tych zjawisk jest Edukacja Globalna, która nie tylko ukazuje jak złożona jest rzeczywistość współczesnego świata, ale także kształtuje umiejętności analizy i krytycznego myślenia. Edukacja o prawach człowieka nie kończy się na tym etapie. Jej istotnym elementem jest podejmowanie działania. W Edukacji praw człowieka, każdy z nas, poprzez osobiste zaangażowanie może wpływać na kształtowanie sprawiedliwości i solidarności w społeczności globalnej. Takie działania mogą odbywać się w każdym miejscu, Aktywistka w Polsce, może wpływać na globalne procesy na świecie.
Dostrzegając te globalne powiązania, młodzież we współpracy z Amnesty International postanowiła włączyć się w święto Edukacji Globalnej. Przez cały Tydzień od 15 listopada uczniowie i uczennice z kilkudziesięciu szkół w województwie lubuskim organizowali liczne akcje i wydarzenia, które miały ukazać powiązania między ubóstwem i prawami człowieka.
Projekt jest naturalną kontynuacją cyklu warsztatów „Edukacji dla Godności”. W tym roku szkolenia dla Eduaktorek i Eduaktorów odbyły się w województwie lubuskim (w Zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim i Międzyrzeczu). W projekcie pracujemy wykorzystując tzw. efekt multiplikacji, czyli wyposażamy osoby w umiejętności podejmowania działania i dostarczmy materiały, a uczestnicy/ki szkoleń powielają zdobytą wiedzę w swoich społecznościach, w grupach z którymi pracują. Efektem szkoleń przeprowadzonych w tym roku jest 30 zaangażowanych szkół, które przeprowadziły akcje, warsztaty, pokazy filmów, dyskusje związane z tematyką praw człowieka. Dziękujemy wszystkim nauczycielom i nauczycielkom za koordynacje akcji oraz uczniom i uczennicom za zaangażowanie i uczestnictwo tegorocznych obchodach Tygodnia Edukacji Globalnej!
W Miejskim Przedszkolu nr 34 w Zielonej Górze cały tydzień odbywały się działania mające na celu przybliżenie dzieciom ich praw. Pierwszą akcją było ogłoszenie konkursu dla rodziców na opowiadanie lub bajkę mającą na celu przybliżenie dzieciom praw jakie posiadają. Z nadesłanych tekstów powstały scenariusze zajęć dla nauczycieli/ek. Codziennie z grupami przedszkolnymi omawiane były w formie dyskusji poszczególne prawa ale i obowiązki. Liczne działania przyciągnęły uwagę mediów, dziennikarka Radia Zachód Zielona Góra, przeprowadziła z dziećmi wywiady na temat ich praw. Kulminacją działań był światowy Dzień Praw Dziecka, kiedy wszyscy przedszkolacy zebrali się aby wspólnie porozmawiać o Prawach Dziecka. Dzieci po wszystkim zostały zaproszone do zajęć plastycznych, stworzenia plakatu informującego o ich prawach, każde z nich mogło wybrać swoją formę wyrazu.zdjęcia mp 34 176
W Gimnazjum Publicznym w Kolsku zorganizowano warsztaty dla młodzieży z klas I-III. Uczniowie i uczennice dowiedzieli czym zajmuje się Amnesty International, czym jest Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, i w jaki sposób sami mogą pomagać kiedy prawa człowieka są naruszane. Jak przypomina organizatorka, nie brakowało chwil wzruszenia, pokory i determinacji do działania”. Grupa planuje kolejne działania i już zadeklarowała udział w Maratonie Pisania Listów.SAM_4393
Uczniowie i uczennice Gimnazjum nr 8 w Zespole Edukacyjnym nr 3 w Kolsku uczestniczyli w spotkaniu warsztatowym przeprowadzonym przez wolontariuszkę, która pracowała z dziećmi w Indiach. Oprócz prezentacji zdjęć i opowieści o doświadczeniach w pracy w tym regionie, dyskusja dotyczyła problemu ubóstwa na świecie i działań realizowanych przez Amnesty International. Grupa już planuje kontynuację zajęć i kolejne warsztaty z następnymi klasami.SAM_4394
W Zespole Szkół Budowlanych Zielonej Górze zdecydowano się na przeprowadzenie akcji informacyjnej, w szkole pojawiły się plakaty dotyczące praw człowieka i ubóstwa, wydrukowano ulotki, a szkolny radiowęzeł rozbrzmiał informacjami o organizacji Amnesty International.
Tydzień Edukacji Globalnej w Przedszkolu Miejskim nr 25 w Gorzowie Wielkopolskim rozpoczął się 17 listopada. Przygotowano zajęcia dla 26-osobowej grupy dzieci pięcioletnich i sześcioletnich. TEG rozpoczęto od rozmowy na temat Polski, kolejnego dnia – Europy a następnego dnia – świata. W trakcje następnych dni dzieci brały udział w zajęciach dotyczących praw człowieka. Dzieci układały mapy Europy i świata. Jak podkreślają organizatorki, w czasie zajęć skupiono się nie na podawaniu informacji ale na zachęceniu dzieci do myślenia i samodzielnego wyciągania wniosków. TEG był także tygodniem otwartym na współpracę z rodzicami. Codziennie rozbudowywano gazetkę w holu przedszkolnym. Rodzice wspólnie z dziećmi mieli okazję zatrzymać się przy niej, wzbogacać ją o nowe elementy, podyskutować na tematy różnic i podobieństw między ludźmi – a w szczególności na temat praw. Dzieciom została przedstawiona także idea i misja działania różnych organizacji: Amnesty International oraz Unicef.2teg
38tegSzkoła Podstawowa nr 3 im. Stefana Czarnieckiego w Słubicach skupiła się na tematyce Praw Dziecka. Z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka uczniowie i uczennice przygotowali gazetkę szkolną, zapoznali się z Konwencją Praw Dziecka, na godzinie wychowawczej prowadzone były zajęcia na temat Praw i Obowiązków człowieka, a w szczególności dziecka/ucznia. Młodzież miała okazję także uczestniczyć w projekcjach filmów na temat ubóstwa, poszanowania praw innych osób. Uczniowie i uczennice jako podsumowanie zajęć przygotowali własne prace plastyczne oraz kolaże i plakaty przedstawiające Prawa i Obowiązki Uczniów. Zostały one zaprezentowane na korytarzach szkolnych – w czasie happeningu, który odbył na długiej przerwie 20 XI.
Publiczne Gimnazjum im. Henryka Brodatego w Nowogrodzie Bobrzańskim. W tej szkole we wszystkie działania zaangażowani byli mediatorzy i mediatorki. Przez cały tydzień wyświetlane były filmy Amnesty International, poświęcone walce z ubóstwem. O poszczególnych prawa człowieka codziennie przypominały uczniom ściany budynku szkoły. Poszczególne prawa (do edukacji, do życia, do zdrowia, wolność słowa, wolność zrzeszania, godność) były systematycznie przez cały tydzień zawieszane na ścianach szkoły. Opracowano także gazetkę tematyczną z wykorzystaniem materiałów Amnesty International. Obecnie grupa przygotowuje się do przeprowadzenia Maratonu Pisania Listów.
DSCF4414W Publicznej Szkole Podstawowej w Strzelcach Krajeńskich zajęcia w ramach TEG odbywały się po raz pierwszy. Odbiorcami byli uczniowie i uczennice klas piątych i szóstych. Podjęto temat „Zasoby wodne świata”. Uczniowie obejrzeli film o zasobach wody, a później toczyły się dyskusje o racjonalnym korzystaniu z wody. Wykorzystaliśmy grę Bezcenne krople   WWW.e-globalna.edu.pl , która miała zwrócić uwagę uczniów na błędy, które popełniamy na co dzień źle gospodarując wodą.
Gimnazjum nr 1 w Żarach. Młodzi Aktywiści i Aktywistki na zajęciach pracowali nad zagadnieniem ubóstwa, przyczynami i skutkami tego zjawiska. Ponadto poznali organizację Amnesty International – jej cele zadania oraz działania realizowane w ramach poszanowania praw człowieka, dziecka i kobiet. Podczas zajęć korzystano z pakietu materiałów Edukacja dla Godności.IMG_1331
W Gimnazjum Nr 4 w Gorzowie Wielkopolskim przeprowadzono serię warsztatów. Dyskutowano o prawie do wody, zdobytą wiedzę uczniowie zaprezentowali przygotowując wystawę, materiałów, plakatów wykonanych samodzielnie i z nadesłanych przez Amnesty International.
W dniach 20 – 21 listopada w Gimnazjum w Babimoście, odbyły się debaty poświęcone prawom człowieka pod hasłem: „Powszechna Deklaracja Praw Człowieka – instrumentem budowy lepszego świata”. Uczniowie i uczennice przyglądali się także sytuacji braku respektowania praw człowieka we współczesnym świecie – uczniowie i uczennice, korzystając ze źródeł dostępnych w Internecie wyszukali konkretne wydarzenia i określali, które z praw człowieka nie były przestrzegane. Młodzież pracowała także nad tworzeniem haseł promujących prawa człowieka. – „Prawa człowieka = demokracja” oraz „Prawo do informacji = warunek naszego rozwoju”. W debatach uczestniczyło łącznie 72 uczniów. Jak podkreśla organizator, efekt trudno jednoznacznie ocenić, niemniej należy przyjąć, ze uczniowie: zapoznali się szczegółowo z problematyką praw człowieka, pogłębili swoją wrażliwość społeczną związaną z biedą i wykluczeniem, nauczyli się opracowywać materiały i wyszukiwać w różnych źródłach.
Autorka: Aleksandra Górecka, koordynatorka projektów edukacyjnych Amnesty International.
Bez tytułuProjekt Edukacja dla Godności w województwie lubuskim jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2014 r.