Wolontariusze – film Elżbiety Chrzanowskiej

Być może film Eli Chrzanowskiej jest przede wszystkim o tym na czym polega idea pracy wolontariackiej i o poświeceniu swojego czasu dla obrony praw człowieka.

VOLUNTEERS – WOLONTARIUSZE from Ella Films on Vimeo.