Żądając trzech podstawowych wolności przed wyborami w Birmie

Birmańscy więżniowie polityczni

Ponad 2200 więźniów politycznych marnieje za kratami w Birmie © Amnesty International Australia

Weź udział w akcji odwiedzając stronę 3freedoms.amnesty.org lub używając tej aplikacji na i’Phone’a.

Haider Kikabhoy, działacz Amnesty International na rzecz Birmy
7 listopada 2010 r. w Birmie odbędą się pierwsze od 20 lat wybory. Będą one miały miejsce pomimo politycznych represji i systematycznej przemocy. Z Twoją pomocą, możemy działać na rzecz światowego protestu żądającego trzech podstawowych wolności dla ludności Birmy, które są niezbędne nie tylko do przeprowadzenia listopadowych wyborów, ale także po nich.
Ponad 2200 więźniów politycznych marnieje za kratami w Birmie. Są uciszani tylko z tego powodu, że odważyli się wyrazić to co myślą. Są represjonowani za odwagę organizowania protestów sprzeciwiających się działaniom i politykom wojskowego rządu ich kraju.
Liczba więźniów politycznych zwiększyła się dwukrotnie od czasu brutalnie zdławionej „Szafranowej Rewolucji”, która miała miejsce we wrześniu 2007 roku. Setki tysięcy ludzi w całej Birmie dołączyły wtedy do marszy prowadzonych przez buddyjskich mnichów żądając reform politycznych i ekonomicznych.
W przededniu wyborów władze Birmy konsekwentnie łamią trzy podstawowe wolności.
Prawa człowieka w Birmie nie są respektowane, a sąsiednie kraje odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu zmiany.
W ogólnoświatowej internetowej petycji wystosowanej do Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ang. Association of Southeast Asian Nations, ASEAN), Amnesty International apeluje do grup regionalnych o wywarcie nacisku na rząd Birmy w celu natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia wszystkich więźniów politycznych aresztowanych za pokojowy aktywizm.
Amnesty International wzywa również do pomocy w zapewnieniu prawa do wolności słowa, pokojowego zgromadzania się oraz zrzeszania się, które jest niezbędne podczas wyborów, jak i po nich.
Zobacz i pobierz aplikację na iPhone’a
Jeśli nie posiadam iPhone’a?
Jeśli nie posiadacz iPhone’a wciąż możesz wziąć udział w akcji, wystarczy wejść na stronę:
http://3freedoms.amnesty.org/
O jakich trzech wolnościach jest mowa?
Mowa o wolności słowa, zgromadzeń i zrzeszania się.
W Birmie kara więzienia grozi za napisanie listu do wydawcy, głosowanie za opozycją lub wyrażanie poglądów sprzecznych z rządem. Obecnie 2200 więźniów politycznych jest więzionych na Birmie, zostali w ten sposób uciszeni, by nie wyrażali swoich poglądów.
W jaki sposób moje zdjęcie może pomóc?
Po dodaniu swojego zdjęcia do tysięcy innych, które są już w sieci, wyślemy w Twoim imieniu dziewięć przetłumaczonych e-maili do rządów krajów sąsiadujących z Birmą, żądając by wsparli trzy wolności należne ludziom w Birmie.
Presja opinii publicznej jest niezbędna by zapewnić, że podstawowe prawa człowieka na Birmie są przestrzegane.
Więcej informacji jest dostępnych na stronach: Burma: Decades of repression oraz Burma: Two decades later… same situation.
Tłumaczyła: Agnieszka Knopik

Tematy