100 Szkolnych Grup Amnesty International !!!

Szkolne Grupy Amnesty International to zespoły składające się z kilku do kilkunastu uczniów i nauczyciela, które zgodnie z misją i wizją Amnesty International i w porozumieniu z lokalnymi zespołami edukacyjnymi podejmują działania na rzecz przestrzegania praw człowieka w swoich środowiskach lokalnych i na świecie. Główne działania jakie podejmują szkolne grupy to : akcje (stolikowe, happeningi) mające na celu rozbudzenie świadomości praw człowieka, wieczory pisania listów, debaty, panele dyskusyjne, spotkania z ekspertami praw człowieka, zbieranie podpisów pod petycjami, konkursy, wystawy, pokazy filmów, gazetki.
Szkolne Grupy Amnesty International podejmują działania edukacyjne na różnym poziomie – działają na rzecz praw człowieka na świecie, na rzecz praw człowieka w środowisku/lokalnym oraz na rzecz samorządności szkolnej i bardzo często angażują w swoje przedsięwzięcia społeczność lokalną, a następnie pokazują rezultaty swojej pracy za pośrednictwem mediów, dzięki czemu idea praw człowieka trafia do szerokich kręgów społeczności lokalnej.
Działalność szkolnej grupy Amnesty International rozwija w oparciu o prawa człowieka środowisko szkolne, buduje szkolną samorządność, a przez nią społeczeństwo obywatelskie. Uwrażliwia uczniów i nauczycieli na problemy nietolerancji i agresji w szkole, pokazuje aktywne metody rozwiązywania szkolnych problemów.

Doświadczenia poprzednich lat pokazują, że zaangażowana w realizację programu młodzież potrafi zainteresować swoimi przedsięwzięciami, przekonywać o słuszności idei i skuteczności takiej formy działania na rzecz praw człowieka nie tylko innych uczniów i nauczycieli szkoły, ale także swoje społeczności lokalne.

Pierwsze Szkolne Grupy Amnesty International powstały w 2004 r. Obecnie grupy działają w każdym województwie, w dużych miastach i małych miasteczkach i włączają się aktywnie w prowadzone przez Amnesty International akcje i kampanie.
Wszystkim Szkolnym Grupom dziękujemy za zaangażowanie i życzymy samych sukcesów na polu walki o prawa człowieka!

Tematy