Arabia Saudyjska – Obawy natury prawnej/ obawa stosowania tortur/ obawa o stan zdrowia

Fawaz Naman Hamoud Abdullah Mahdi (m), obywatel Arabii Saudyjskiej

Wiadomo, że obywatel Arabii Saudyjskiej Fawaz Mahdi, który jest przetrzymywany bez prawa kontaktu w amerykańskiej bazie Guantanamo, cierpi na poważne problemy natury psychicznej i nie jest odpowiednio leczony. Przekazany niedawno jemeńskim władzom były jemeński jeniec z Guantanamo powiedział Amnesty International, że mimo iż Fawaz Mahdi cierpi na poważne problemy natury psychicznej, jest regularnie karany bez brania pod uwagę jego stanu psychicznego. Prawniczka Fawaza Mahdiego potwierdziła, że jej klient cierpiał na tego typu problemy jeszcze zanim został zatrzymany.

Fawaz Mahdi już od prawie czterech lat jest przetrzymywany bez postawienia mu zarzutów, bez procesu, bez prawa kontaktu i bez dostępu do niezależnych lekarzy czy bezpośredniego dostępu do rodziny. Dopiero niedawno otrzymał możliwość kontaktu z prawnikiem. Amnesty International obawia się, że jego stan psychiczny mógł się w takich warunkach znacznie pogorszyć. Ponadto istniej obawa, że nie otrzymuje on odpowiedniej opieki lekarskiej oraz że w Guantanamo jest narażony na stosowanie tortur i maltretowanie.

Fawaz Mahdi został zatrzymany w Afganistanie w 2001 r. Podczas przesłuchania przed Sądem ds. Statusu Walczących (CSRT) przyznał, że był szkolony do walki z siłami USA w Afganistanie. Jak wynika z odtajnionych akt, przyznał także, że walcząc po stronie rządzących wówczas Afganistanem Talibów, złożył broń i oddał się w ręce sprzymierzonego z USA Sojuszu Północnego. Zanim przesłuchanie przed CSRT się rozpoczęło, komisja sędziowska rozważała czy stan psychiczny Fawaza Mahdiego pozwala mu na uczestniczenie w nim. Ostateczna zdecydowano, że jest on w stanie brać udział w przesłuchaniu. Po przeanalizowaniu dwóch wyników badań psychiatrycznych komisja orzekła, że: „Wyniki te w sposób przekonywujący popierają podejrzenie, że zatrzymany może cierpieć na chorobę psychiczną. Nie orzekają jednak w sposób jednoznaczny czy zatrzymany walczył po stronie wrogiego państwa.” Co więcej, komisja stwierdziła, że dwa dokumenty przedstawione jako dowody orzekają, że informacje uzyskane od zatrzymanego są „wielce niepewne„ i że „wśród bezużytecznego bełkotu mogą znajdować się zaledwie ziarnka informacji faktycznie ważnych.” Fawaz Mahdi przedłożył CSRT oświadczenie, które przeczytał jego osobisty przedstawiciel. Fragmenty orzeczenia zapisano w decyzji w następujący sposób: „Ja Fawaz chcę, żebyście wiedzieli, że nie znam znaczenia słowa Al Quieda… Sam oskarżyłem się o wiele rzeczy przed przesłuchującymi mnie osobami, aby przyspieszyć przewidywaną egzekucję raczej niż pójść do więzienia… Wcale nie chciałem walczyć … Byłem tam tylko dlatego, bo mi powiedziano, że miejsca w Jihadzie są magiczne … Ale moi przyjaciele i mułła powiedzieli, żebym walczył. Próbowałem modlić się do Koranu, aby oczyścić moją duszę. Musiałem walczyć, gdyż był to jedyny sposób, aby oczyścić moją duszę … Powiedzieli mi, że mam magiczną chorobę… Poszedłem do szpitala…Gdy byłem w szpitalu miałem jakieś problemy psychiczne.” Komisja CSRT uznała, że na podstawie jego oświadczenia prawidłowo określono Fawaza Mahdiego mianem „osoby walczącej po stronie wroga”, chociaż przyznała, że ma on problemy natury psychicznej. Ustalono, że powinien pozostać w bazie Guantanamo na czas nieokreślony. Amnesty International uznała ten proces za niezgodny w najmniejszym stopniu z międzynarodowymi zasadami sprawiedliwego postępowania. Jest to proces czysto administracyjny i niezgodny z prawem międzynarodowym. W procesie biorą udział komisje składające się z trzech wojskowych, których jedynym zadaniem jest potwierdzenie lub nie tego, czy zatrzymani walczyli po stronie wroga. To do oskarżonych należy oczyszczenie się z zarzutów, mimo że nie mają oni dostępu do adwokatów lub tajnych zeznań. Wielu zatrzymanych zdecydowało się nie uczestniczyć w postępowaniu CSRT prowadzonym przeciwko nim.

ZALECANE DZIAŁANIA: Prosimy o natychmiastowe wysyłanie listów, emaili, faxów w języku angielskim lub polskim:

  • wyrażając zaniepokojenie stanem psychicznym Fawaza Mahdiego przetrzymywanego w bazie Guantanamo i prosząc o zapewnienie, że jest mu zapewniona odpowiednia pomoc medyczna;
  • wyrażając zaniepokojenie faktem, że decyzja o tym, aby Fawaz Mahdi pozostał w areszcie jako więzień o statusie „osoby walczącej po stronie wroga” została podjęta w dużym stopniu w oparciu o jego własne oświadczenie, pomimo jego złego stanu psychicznego; podkreślając, że podczas procesu przed CSRT nie był reprezentowany przez prawnika, co jest niezgodne z międzynarodowym prawem;
  • wzywając władze USA do zwolnienia Fawaza Mahdiego z aresztu, o ile nie zostaną mu postawione zarzuty natury kryminalnej i nie będzie sądzony zgodnie z międzynarodowym prawem.

PROSIMY O NATYCHMIASTOWE WYSYŁANIE APELI
NA ADRES:

1. Sekretarz Obrony USA
Donald Rumsfeld, Secretary of Defense, The Pentagon, Washington DC 20301, USA
Fax:  + 1 703 697 8339
Zwrot grzecznościowy:  Dear Secretary of Defense/ Szanowny Panie Sekretarzu

2. Zastępca Sekretarza Obrony ds. Więźniów
Matthew Waxman, Deputy Assistant Secretary of Defense for Detainee Affairs
2500 Defense Pentagon 5E420, Washington, DC 2031, USA
Fax:  +1 703 697 6166
Zwrot grzecznościowy:  Dear Deputy Assistant Secretary of Defense/ Szanowny Panie Sekretarzu

W razie wysyłania apeli po 6 stycznia 2006 roku prosimy skontaktować się najpierw z Zespołem Pilnych Akcji.         

Tematy