Izrael/ Terytoria Okupowane: Kobiety a konflikt – nieopowiedziana historia

Raport pt. „Konflikt, okupacja i patriarchat: Kobiety dźwigają brzemię” bada wpływ, jaki na kobiety ma spirala przemocy i niespotykany zasięg ograniczeń w możliwości przemieszczania się, nałożonych przez Izrael na Palestyńczyków na Terytoriach Okupowanych, jak również zwiększona przemoc wobec kobiet w domu i dyskryminujące prawa i praktyki.

 

Radykalne ograniczenia doprowadziły do niesłychanej biedy, bezrobocia i problemów zdrowotnych u wszystkich mieszkańców Palestyny i Terytoriów Okupowanych. Ograniczenia w możliwości przemieszczania się, odmowy lub opóźnienia w przejściu na drugą stronę na izraelskich punktach kontrolnych, blokady i godzina policyjna wywołały wiele problemów dla kobiet potrzebujących pomocy lekarskiej, a w niektórych przypadkach spowodowały śmierć pacjentek.

 

Mnóstwo kobiet zmuszonych było do rodzenia w punktach kontrolnych, na ulicy, kilka z nich straciło swoje dzieci, gdyż żołnierze izraelscy nie pozwolili im przejść. Strach przed brakiem możliwości uzyskania pomocy medycznej podczas porodu jest głównym zmartwieniem Palestynek w obrębie Terytoriów Okupowanych. Rulę Ashtiya zmuszono do porodu na brudnej ulicy przy punkcie kontrolnym Beir Furik po tym, jak izraelscy żołnierze zabronili jej przechodzić przez granicę, gdy chciała się dostać do szpitala w Nablus. Jej dziecko zmarło po kilku minutach.

 

„… Było kilku żołnierzy w miejscu kontroli; zignorowali nas… doczołgałam się za betonową ścianę budynku, żeby mieć trochę prywatności i urodzić, w brudzie, jak zwierzę. Trzymałam dziecko w ramionach, a ono trochę się poruszyło, ale kilka minut później zmarło”.

 

„Izrael jako siła okupacyjna ma obowiązek zapewnić odpowiednią opiekę medyczną Palestyńczykom na Zachodnim Brzegu i w Strefie Gazy, a zwłaszcza ciężarnym kobietom, zgodnie z Czwartą Konwencją Genewską. Jednak Izraelczycy ciągle lekceważą to zobowiązanie, a wojsko często utrudnia dostęp do opieki medycznej palestyńskim kobietom, dzieciom i mężczyznom” – powiedziała Amnesty International.

 

Organizacje medyczne są zaniepokojone wysokim odsetkiem kobiet w ciąży cierpiących z powodu anemii, a także niską liczbą kobiet, którym udaje się pokonać raka piersi na Terytoriach Okupowanych.

 

„Blokady i ograniczenia nałożone przez Izrael mają również inne negatywne konsekwencje dla kobiet palestyńskich. Utrudniają one dostęp do pracy i edukacji, izolując je od rodzin i środków wsparcia. Jest to szczególnie szkodliwe dla kobiet, które mieszkają z dala od swoich rodzin oraz doświadczają trudności i są ofiarami nadużyć w swoich związkach małżeńskich” – oświadczyła Amnesty International.

 

Ponad 4.000 domów i ogromne obszary rolne zostały zniszczone przez wojsko izraelskie od końca 2000 roku, pozostawiając dziesiątki tysięcy Palestyńczyków, głównie kobiet i dzieci, bez domów i środków do życia. Dewastacja domów i wzrastające napięcie, które w rezultacie doprowadziło do wzrostu niepokoju wewnątrz rodzin w szczególny sposób dotknęło kobiety.

 

Raport wskazuje na przemoc wobec kobiet w rodzinie, która zwiększyła się w przeciągu ostatnich 4,5 roku, ponieważ zwiększona militaryzacja konfliktu oraz wynikłe osłabienie się poczucia bezpieczeństwa i sytuacja ekonomiczna zaogniły istniejące problemy nierówności płci i kontrolę mężczyzn z społeczności palestyńskiej nad kobietami.

 

Obecne prawa dyskryminujące kobiety zapewniają niewielką lub żadną ochronę ofiarom przemocy domowej. Instytucje sądownicze i organy egzekwowania prawa w Palestynie często były niechętnie nastawione lub nawet nie były w stanie wprowadzać w życie praw, a palestyńskie siły bezpieczeństwa były w znacznym stopniu pozbawione zdolności prawnej przez izraelskie wojsko. Co więcej, biorąc pod uwagę zwiększone zagrożenie z zewnątrz, ofiary mają zdecydowanie więcej kłopotów z składaniem skarg odnośnie przemocy domowej i „honorowej”, które są postrzegane jako prywatne sprawy Palestyńczyków.

 

Pomimo iż nie istnieją żadne wiarygodne statystyki, przemoc wobec kobiet w ich domach, łącznie z wykorzystywaniem seksualnym, gwałtem i tzw. „honorowymi zabójstwami” na Terytoriach Okupowanych, rzekomo zwiększyła się od 4,5 roku. Jednak najczęściej odpowiedzialni za te zabójstwa nie zostali postawieni przed sądem.

 

Palestyńskie kobiety i dziewczęta, które mogą paść ofiarą zabójstwa, często nie mają możliwości ucieczki w bezpieczne miejsce z powodu blokad i ograniczeń wprowadzonych przez wojsko Izraela.

 

Rufayda Qaoud, lat 17, została zgwałcona przez swoich dwóch braci, a kiedy jej rodzina dowiedziała się, że Rufayda jest w ciąży, jej matka zabiła ją. Twierdziła ona, że musiała zabić córkę, by chronić „honor” rodziny. Matka Rufayda’y nie została skazana za to przestępstwo.

 

„Władze Palestyny muszą podjąć działania, aby wykorzenić przemoc wobec kobiet oraz muszą zapobiegać, prowadzić śledztwa i karać nadużycia wobec kobiet” – utrzymuje Amnesty International. „Władze muszą zmienić cały system legislacyjny skierowany przeciwko kobietom, łącznie z Kodeksem Karnym, który gwarantuje łagodne kary za tzw.  „zbrodnie honorowe” oraz zwolnienie od kary dla gwałcicieli, którzy żenią się ze swoimi ofiarami”.

 

Izrael musi zakończyć reżim blokad i ograniczeń ustanowiony na Terytoriach Okupowanych, zapewnić możliwość szybkiego przejścia przez punkty kontrolne oraz musi zapewnić dostęp do właściwej opieki medycznej ciężarnym kobietom i innym potrzebującym pomocy lekarza; konieczne jest również zaprzestanie niszczenia domów i własności Palestyńczyków.

Tematy