Japonia: nie wszyscy cudzoziemcy mile widziani

Raport opublikowano w momencie, gdy tysiące cudzoziemców przybywa do Japonii na Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej. Stwierdzono w nim, że każdego roku tysiące obcokrajowców, wielu z nich pochodzących z krajów rozwijających się, jest zatrzymywanych podczas kontroli paszportowej. Są oni następnie przesłuchiwani, przetrzymywani i deportowani. Niektórym odmawia się prawa do azylu, innym po prostu prawa wjazdu na terytorium Japonii, mimo posiadanych przez nich ważnych dokumentów. Od czasu wydarzeń z 11 września zdarzały się przypadki, że zabroniono wstępu osobom poszukującym azylu, ponieważ pochodziły one z Afganistanu lub Bliskiego Wschodu.

Doniesienia mówią o przetrzymywaniu osób w celach bez okien, czasami tygodniami i bez możliwości odbycia spaceru. Zatrzymanym odmawiano również dostępu do pomocy medycznej oraz porady prawnej. Oficerowie bezpieczeństwa, którzy pracują w ośrodkach zatrzymania, nazywanych -Ośrodkami Prewencji Przyjezdnych- dopuszczali się aktów przemocy wobec przedstawicieli niektórych narodowości. Osoby zatrzymywane były również zmuszane do płacenia za pobyt w ośrodkach i za wyżywienie.

Urzędnicy imigracyjni, którzy przeprowadzają z zatrzymanymi rozmowy, nie zapewniali adekwatnych usług w zakresie tłumaczenia, a niektórzy z przesłuchiwanych byli zmuszani do podpisywania dokumentów, których nie byli w stanie zrozumieć.

Amnesty International wzywa rząd Japonii do utrzymywania międzynarodowych standardów traktowania cudzoziemców, którzy mogą stać się ofiarami przyspieszonej procedury zatrzymania i deportacji. W szczególności należy zapewnić, że:

  • nikt nie może paść ofiarą złego traktowania,
  • wszystkie doniesienia o złym traktowaniu cudzoziemców muszą być wyjaśnione, a sprawcy takich czynów muszą zostać doprowadzeni przed oblicze sprawiedliwości,
  • każdy, kto zostanie zatrzymany musi mieć dostęp do bezzwłocznej porady prawnej oraz opieki ze strony konsulatu lub ambasady swojego państwa,
  • osoby ubiegające się o azyl muszą mieć dostęp do odpowiednich procedur i nie można ich deportować przed rozpatrzeniem ich wniosku,
  • personel musi zostać poinstruowany w zakresie przestrzegania praw człowieka,
  • umożliwi się stały i nieskrępowany dostęp niezależnym inspektorom.

Tekst raportu -Witajcie w Japonii- w wersji angielskojęzycznej

Tematy