Kampania 16 Dni Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet

16 Dni Przeciw Przemocy Wobec Kobiet to międzynarodowa kampania, organizowana od 1991 roku przez Women’s Global Leadership Institute. Daty Kampanii to dni pomiędzy 25 listopada – Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet a 10 grudnia – Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka. Są one symbolem związku pomiędzy przemocą wobec kobiet a naruszaniem praw człowieka i podkreślają, iż przemoc wobec kobiet jest pogwałceniem praw człowieka. Kampanie 16 Dni to strategie osób i organizacji na całym świecie zaangażowanych w wyeliminowanie wszelkich form przemocy wobec kobiet poprzez:

  • rozwój świadomości, iż przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw człowieka
  • wzmocnienie lokalnych struktur przeciwdziałających przemocy wobec kobiet
  • budowanie powiązań pomiędzy lokalnymi i międzynarodowymi inicjatywami na przecz powstrzymanie przemocy wobec kobiet
  • zastosowanie metod pozwalających na rozwijanie i odkrywanie nowych i skutecznych strategii
  • wzmacnianie solidarności kobiet na całym świecie, organizujących się by przeciwdziałać przemocy wobec kobiet
  • tworzenie narzędzi nacisku na rządy, aby wywiązały się z obietnic powstrzymania przemocy wobec kobiet

Kampanię 16 Dni rozpoczęto w 1991 roku. Od tamtego czasu dołączało się do niej coraz więcej organizacji i osób. Każdego roku Kampania odbywała się pod innym, wiodącym hasłem.

Tegorocznym hasłem Kampanii jest: 10 LAT PO (konferencji w Wiedniu).

W czerwcu 1993 roku przedstawiciele państw i organizacji pozarządowych (NGOs) z całego świata spotkali się w Wiedniu podczas światowej Konferencji ONZ dotyczącej Praw Człowieka. Obrońcy praw kobiet przez dwa lata pracowali zarówno na poziomie globalnym, jak i narodowym i regionalnym, by prawa kobiet zaczęły być postrzegane jako prawa człowieka, a w dyskusji na ten temat znalazła się również kwestia przemocy wobec kobiet. Rezultatem był dokument Deklaracji Wiedeńskiej i Programu Działań, podpisany przez 171 państw. Stał się on historycznym aktem poprzez nacisk jaki kładł na uwypuklenie szerzącej się przemocy ze względu na płeć w świecie oraz w swym nieodpartym apelu do rządów i ONZ w celu podjęcia działań eliminujących to zjawisko.

Od czasu Konferencji dokonano znaczących osiągnięć na poziomie międzynarodowym w sprawie zakończenia przemocy wobec kobiet. W grudniu 1993 Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło Deklarację na rzecz Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet (DEVAW). W roku 1994 Komisja ONZ ds. Praw Człowieka powołała Specjalnego Sprawozdawcę w sprawie Przemocy Wobec Kobiet, Jej Przyczyn i Konsekwencji, w celu monitorowania różnych przejawów przemocy ze względu na płeć w skali światowej. W 1995 roku ONZ zorganizowało Czwartą światową Konferencję na temat Kobiet w Pekinie, gdzie obrońcy praw kobiet ponownie domagali się, aby ich rządy podjęły konkretne środki w celu polepszenia statusu kobiet. W rezultacie Pekiński Program Działań zawierał cały rozdział poświęcony eliminacji przemocy wobec kobiet. W roku 2000 Program Działania został zrewidowany przez Główne Zgromadzenie ONZ, tak że stworzony dokument dążył do wzmocnienia rządowych gwarancji w celu zapewnienia praw człowieka dla kobiet na całym świecie.

10 lat minęło odkąd przyjęto Wiedeńską Deklarację i DEVAW, zatem nadszedł czas, aby zbadać jak prawa człowieka i różne międzynarodowe inicjatywy wpłynęły na prace dotyczące zwalczaniu przemocy przeciwko kobietom.

W ramach kampanii odbędą się następujące wydarzenia z udziałem Amnesty International:

25 listopada
Warszawa, 18.00 OŚKa i Amnesty International organizują spotkanie inaugurujące Kampaniię 16 Dni Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet. W programie m.in. informacje o przebiegu kampanii w Polsce i na świecie, pokazy filmów z demonstracji na rzecz praw kobiet w Afganistanie, prelekcje na temat sytuacji kobiet w rejonach konfliktów zbrojnych.
Miejsce i informacje: OŚKa ul. Piękna 66a, tel.(0*22) 622 13 26, 622 97 92, 622 78 02
e-mail: [email protected], www: www.oska.org.pl

28 listopada
Warszawa, 20.00
-Zrzućmy zasłonę milczenia– Stop przemocy wobec kobiet w Polsce i na świecie”
Amnesty International zaprasza na pokaz filmu “Zaginione” (Missing Young Women)” reż. Lourdes Portillo.
“Zaginione” to film szczególny – poruszający reportaż interwencyjny ujęty w formę wysoko artystycznego dokumentu, ze starannie skomponowanymi kadrami i znakomitym montażem. W meksykańskim Ciudad Juárez, mieście leżącym na granicy z Teksasem, od 1994 roku zostały uprowadzone, zgwałcone i zamordowane setki młodych kobiet. Zbrodniczy proceder trwa nadal, mimo aresztowania kolejnych podejrzanych. Wśród wielu różnych tropów, jeden prowadzi nawet do samej policji. Bierność państwa, które nie zdobyło się na skuteczną reakcję, trzeba widzieć jako poważne naruszenie praw człowieka. Film z repertuaru festiwalu Human Rights Watch, Nowy Jork 2002, na którym reżyserka, Lourdes Portillo, otrzymała Nestor Almendros Award. Przed filmem krótkie wprowadzenie o sprawie Juarez i o petycji do rządu meksykańskiego. Będziemy zbierać podpisy pod petycja skierowana do Meksyku.
Miejsce: Dom Kultury Śródmieście ul. Smolna 9, godz. 20.00, Wstęp wolny!
Informacje: Anna Góral, Amnesty International, [email protected], [email protected], tel. 877 06 79, 0 691 699 868

9 grudnia
Warszawa, 18.00
-Zrzućmy zasłonę milczenia– Stop przemocy wobec kobiet w Polsce i na świecie”
Amnesty International zaprasza na wykład przygotowujący do zbliżającej się kampanii AI przeciw przemocy wobec kobiet. Na spotkaniu będą omawiane min kwestie przemocy wobec kobiet w Polsce(w ostatnich latach) i traktowaniu kobiet-ofiar przemocy przez funkcjonariuszy państwowych. Prelegentką będzie Urszula Nowakowska prezeska CPK.
Miejsce: Centrum Praw Kobiet ul. Wilcza 60 m 19, godz. 18.00, wstęp wolny!
Informacje: Anna Góral, Amnesty International, [email protected], [email protected], tel. 877 06 79, 0 691 699 868

Wrocław, 14.00-16.00
-Prawa kobiet prawami człowieka- – akcja uliczna Interdyscyplinarnej Grupy Gender Studies, Amnesty International, nieformalnej grupy Durga.
Miejsce: ul. Świdnicka
Informacje: grupa nieformalna Durga, tel. 0 505 556 708, e-mail: [email protected], Interdyscyplinarna Grupa Gender Studies, [email protected], [email protected], tel. 0 600 985048

10 grudnia
Warszawa, 15.00-19.00; Metro Centrum
Wystawa -Niemi świadkowie- upamiętniająca kobiety- ofiary przemocy w Polsce i na świecie
Amnesty International i Centrum Praw Kobiet zaprezentuje wystawę -Niemi świadkowie- upamiętniająca kobiety- ofiary przemocy w Polsce i na świecie.
Będą zbierane podpisy pod petycjami kobiecymi i rozdawane ulotki informujące o skali przemocy wobec kobiet.
Miejsce: Metro Centrum, godz. 15. 00-19.00
Informacje: Anna Góral, Amnesty International, [email protected], [email protected], tel. 877 06 79, 0 691 699 868; Centrum Praw Kobiet, tel. (0*22) 622 25 17, 652 01 17, 621 35 37, e-mail: [email protected]

Warszawa, 21.00
Amnesty International zaprasza na imprezę z okazji Dnia Praw Człowieka i zakończenia kampanii 16 dni przeciw przemocy wobec kobiet w Jadłodajni Filozoficznej ul. Dobra 33.
Wjazd 5 zł

Pełny kalendarz imprez Kampanii 16 dni dostępny jest na stronie www.oska.org.pl

Tematy