Napisz list w obronie Usamy 'Ashoura!!

PILNA AKCJA NR 211/08 – SYRIA – Zagrożenie torturami
Usama -Ashour (m), lat 48, agronom

Władze syryjskie nie podały powodów jego aresztowania. Nic nie wiadomo o jakichkolwiek stawianych mu zarzutach.  Jego aresztowanie może mieć związek z uczestniczeniem 1 grudnia ub. r. w spotkaniu koalicji opozycyjnych ugrupowań pn. Damasceńska Deklaracja na rzecz Demokratycznych Przemian (Damascus Declaration for Democratic National Change – DDDNC), na którym reprezentował organizację Wolna Koalicja Nacjonalistyczna (Free Nationalists- Coalition), nie uznawaną przez władze. Na spotkaniu wybrano członków generalnego sekretariatu DDDNC. Od czasu zebrania wielu jego uczestników zostało aresztowanych. Większość wypuszczano po paru dniach, ale 13 (nie licząc Ashoura) wciąż przebywa w areszcie, z czego 12 postawiono 30 lipca przed sądem w Damaszku pod zarzutami popełnienia różnych przestępstw. Istnieją doniesienia o biciu i innych formach znęcania się nad niektórymi z członków DDDNC w areszcie.
Usama -Ashour był więziony przez 16 lat (od 1982 do 1998) po niesprawiedliwym procesie przed Syryjskim Najwyższym Trybunałem Bezpieczeństwa Państwowego (Syrian Supreme State Security Court – SSSC) za przynależność do nielegalnej Syryjskiej Komunistycznej Partii Pracy. Był też zatrzymany na 24 godziny w grudniu ub. r. (w związku ze spotkaniem DDDNC). Obecnie jest członkiem Komitetów na rzecz Odrodzenia Społeczeństwa Obywatelskiego (Committees for the Revival of the Civil Society), nie uznawanej przez władze proreformatorskiej sieci indywidualnych osób zaangażowanych w dyskusję o prawach człowieka i kwestiach politycznych.
TŁO SPRAWY
Ponad 50 osób zostało dotąd zatrzymanych w związku z grudniowym spotkaniem DDDNC. Aresztowania rozpoczęły się 9 grudnia. 36 osób zwolniono bez postawienia zarzutów. 12 innych postawiono przed sądem kryminalnym w Damaszku dopiero 30 lipca, pod zarzutami:  -rozpowszechniania fałszywych lub przesadzonych informacji, mogących wpłynąć na morale narodu-, -osłabianie patriotyzmu-, -tworzenie organizacji mającej na celu zmianę gospodarczego lub społecznego ustroju państwa- oraz -podżeganie do nienawiści rasowej lub religijnej-. Żaden z oskarżonych nie przyznał się do winy. Rozprawę odroczono do 26 sierpnia.  O sprawie pisaliśmy w pilnych akcjach 333 z 2007 r. i 53 z lutego 2008 r.

Prosimy o niezwłoczne wysyłanie apeli (po angielsku, francusku, arabsku lub we własnym języku):
– wyrażających zaniepokojenie tym, że Usama -Ashour jest przetrzymywany bez kontaktu ze światem zewnętrznym od 29 lipca;
– wzywających władze do uwolnienia Usamy -Ashoura, o ile nie zostaną mu postawione zarzuty o charakterze bezsprzecznie kryminalnym;
– wzywających władze do zagwarantowania, że nie będzie torturowany lub w jakikolwiek inny sposób źle traktowany i przypominających, że Syria jest stroną Konwencji ONZ przeciwko Torturom (UN Convention against Torture);
– wzywających władze do umożliwienia Usamie -Ashourowi kontaktu z rodziną i wybranym przez niego samego prawnikiem oraz do zapewnienia mu niezbędnej pomocy lekarskiej, o ile będzie jej potrzebował.
ADRESACI APELI:
Prezydent (President)
His Excellency Bashar al-Assad   
Presidential Palace
al-Rashid Street
Damascus, Syrian Arab Republic
Fax:   + 963 11 332 3410
Nagłówek: Wasza Ekscelencjo / Your Excellency
Minister Spraw Wewnętrznych (Minister of Interior)
His Excellency Major General Bassam Abdel Majid
Ministry of Interior
-Abd al-Rahman Shahbandar Street
Damascus, Syrian Arab Republic
Fax:                 + 963 11 2223428
Nagłówek: Wasza Ekscelencjo / Your Excellency
Minister Sprawiedliwości (Minister of Justice)
His Excellency Muhammad al-Ghafari
Ministry of Justice
Al-Nasr Street, Damascus, Syrian Arab Republic
Fax:  + 963 11 666 2460
Nagłówek: Wasza Ekscelencjo / Your Excellency
Minister Spraw Zagranicznych (Minister of Foreign Affairs)
His Excellency Walid Mu-allim
Ministry of Foreign Affairs
al-Rashid Street
Damascus, Syrian Arab Republic
Fax:   + 963 11 3327620
Nagłówek: Wasza Ekscelencjo / Your Excellency
KOPIA DO:
Ambasada Syryjskiej Republiki Arabskiej
ul. Goszczyńskiego 30, 02-610 Warszawa
tel. (0-22) 849 14 56, 848 91 78, 848 48 09
fax (0-22) 849 18 47
e-mail: [email protected]
Prosimy wysyłać apele najpóźniej do 11 września.
Tłumaczenie: Marcin Natorski
AI Index:  MDE 24/022/2008

Tematy