Pilna Akcja – Gwatemala – 14 marca 2008

Obawa o bezpieczeństwo
Aída del Rosario López Cordero (k),
obrończyni praw człowieka
Aída del Rosario López Cordero jest koordynatorką Biura Obrony Kobiet (Defensoría de la Mujer) przy Urzędzie Rzecznika Praw Człowieka (Procuraduría de Derechos Humanos) departamentu Quiché. Od lutego 2007 nagłaśnia sprawę Juany Méndez, zgwałconej podczas zatrzymania przez policję w 2005 r. Dwóm policjantom postawiono zarzuty gwałtu ze szczególnym okrucieństwem i nadużycia władzy, jednakże aresztowano tylko jednego z nich. Drugi wciąż przebywa na wolności.
25. lutego, w dniu drugiej rozprawy, jakiś mężczyzna zadzwonił na komórkę Aidy mówiąc: -Ty, obrończyni kobiet, dziwko, ty i twoje organizacje możecie mi naskoczyć- (w oryginale: –vos, defensora de la mujer, hija de la gran puta, vos y tus organizaciones me pelan la verga-).
Nocą 2 marca, ktoś namalował sprejem na ścianie jej domu nazwę jednego z gangów ulicznych. Zniszczył też światła przy wejściu do jej domu i stłukł żarówki w latarniach na ulicy przed jej domem.
6 marca o 16:24 odebrała na prywatnej komórce rozmowę od człowieka, który powiedział, że odbywa karę w więzieniu w Guatemala City, po czym rozłączył się. Aida nigdy nie znała żadnego z więźniów tego zakładu, a numer komórki był znany jedynie jej rodzinie i bliskim znajomym.

TŁO WYDARZEŃ

Obrońcy praw człowieka w Gwatemali są nieustannie zagrożeni atakami. W 2007 r. zarejestrowano 195 takich przypadków. Aktywiści spotykający się z pogróżkami często nie mogą liczyć na odpowiednią ochronę ze strony państwa. Władze nie prowadzą śledztw w sprawach gróźb i napaści i nie stawiają przed sądem osób za nie odpowiedzialnych.

Prosimy o niezwłoczne wysyłanie apeli w języku angielskim, hiszpańskim lub ojczystym:

– wyrażając zaniepokojenie próbami zastraszenia i pogróżkami, które otrzymuje Aída del Rosario López Cordero;
– wezywajac władze do przeprowadzenia szybkiego, dokładnego i obiektywnego śledztwa w tej sprawie i postawienia przed sądem osób odpowiedzialnych za pogróżki i próby zastraszenia Aídy López;
– wezywając władze do podjęcia natychmiastowych i skutecznych kroków w celu zapewnienia Aídzie López bezpieczeństwa, w zgodzie z jej własnymi życzeniami;
– przypominając władzom, że obrońcy praw człowieka mają prawo do wykonywania swoich zadań bez jakichkolwiek ograniczeń lub obawy przed konsekwencjami, zgodnie z -Deklaracją Narodów Zjednoczonych w sprawie praw i odpowiedzialności jednostek, grup i instytucji działających na rzecz promocji i ochrony powszechnie uznawanych praw człowieka i podstawowych wolności-.

Apele prosimy wysyłać do:

Minister Spraw Wewnętrznych
Sr. Carlos Vinicio Gómez Ruiz
Ministro de Gobernación
6- Avenida 13-71, Zona 1,
Ciudad de Guatemala, GUATEMALA
Fax: +502 2413 8658
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Ministrze, Dear Minister, Estimado Sr. Ministro
Prokurator Generalny
Lic. Juan Luis Florido
Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público
8- Avenida 10-67, Zona 1, Antiguo Edificio del Banco de los Trabajadores,
Ciudad de Guatemala, GUATEMALA
Fax: +502 2411 9124
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Prokuratorze Generalny, Dear Attorney General, Estimado Sr. Fiscal General

KOPIE DO:

Ambasada Gwatemali w Niemczech
Botschaft von Guatemala
Joachim-Karnatz-Allee 47, D-10557 Berlin
Tel.: +49 30 206 43 63
Fax: +49 30 206 43 659
E-mail: [email protected]
Prosimy wysyłać apele niezwłocznie, nie później niż do 25 kwietnia.

Tematy