Porozmawiajmy o torturach – Wojciech Sadurski – Gazeta Wyborcza

Nie sądzę, by przypisywanie oponentom -odmawiania prawa do dyskusji na ten temat- było w pełni uzasadnione. To prawda, napisali oni, że -o zakazie tortur i poniżającego traktowania się nie -debatuje – na żadnym forum, ani wąskim, ani szerokim, bo jest to zakaz absolutny-. Ale pisząc to, mieli na myśli debatę prowadzoną przez polityków, zmierzającą do – dającej się przynajmniej wyobrazić – zmiany prawa. Jest to wszakże niemożliwe, choćby ze względu na uwarunkowania prawnomiędzynarodowe.
Zakaz tortur zawarty w artykule 3. Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (nie mówiąc o innych międzynarodowych konwencjach) jest absolutny i niepodlegający żadnym ograniczeniom. Gdyby Polska chciała wprowadzić jakieś prawne możliwości stosowania tortur – choćby w zupełnie wyjątkowych sytuacjach – postawiłaby się automatycznie poza zakresem Rady Europy, czyli byłaby mocno osamotniona. Konkretnie – miałaby do towarzystwa wyłącznie Białoruś.

Czytaj dalej – Gazeta Wyborcza – Wojciech Sadurski – 8 października 2008

Tematy