Pióro Nadziei 2021, gala wręczenia nagrody, 15 marca 2022. Zdjęcie: Grzegorz Żukowski

Szymon Opryszek laureatem nagrody Pióro Nadziei 2021! Anna Goc z wyróżnieniem

Nagrodę Pióro Nadziei 2021 otrzymał Szymon Opryszek za cykl “Moja zbrodnia to mój paszport”. Jury zdecydowało także o przyznaniu wyróżnienia Annie Goc.

Jury, uzasadniając przyznanie głównej nagrody Szymonowi Opryszkowi, zwróciło uwagę na walor ludzki oraz walor poznawczy pracy dziennikarza. Fragment laudacji:

Szymon Opryszek, gala Pióra Nadziei 2021.

Cykl „Moja zbrodnia to mój paszport” bez wątpienia można nazwać wydarzeniem dziennikarskim roku, choć ciężar poruszanego tematu nakazuje ważyć słowa(…). Nie sposób oderwać myśli od dramatu krzywdy ludzkiej na ogromną skalę, która w świetle niedawnych wydarzeń stała się jak nigdy wyraźna, wręcz namacalna. W obliczu największego kryzysu humanitarnego w Europie w XXI wieku, który rozgrywa się tuż pod naszymi drzwiami, uniwersalizm zawarty w tekstach Opryszka widać jak na dłoni.

Jednak nie sposób też pominąć, jak ważne i potrzebne były reportaże Szymona Opryszka nim rozgorzała zawierucha wojenna, nim o uchodźcach zaczęto mówić ze współczuciem. To opowieść o losach tych, którzy nie spotykają się z otwartymi ramionami. O tych, którzy mają inny kolor skóry. O tych, którzy przybywają na polską granicę i – co gorsza – są na innej polskiej granicy. Granicy praw człowieka”.

Pełny tekst laudacji

W uzasadnieniu przyznania wyróżnienia Anny Goc czytamy:

Anna Goc podcas gali Pióro Nadziei 2021.

Dziennikarstwo Anny Goc śmiało można określić dziennikarstwem najwyższej próby. Rzetelności dziennikarskiej towarzyszy pogłębione zrozumienie tematu i niezwykła wrażliwość. Nie jest bowiem łatwo poznać i zrozumieć problemy środowiska marginalizowanego, dotarcie do którego samo w sobie obarczone jest barierą komunikacyjną. (…) Dzięki Annie Goc problemy grupy marginalizowanej stają się bardziej zrozumiałe i bardziej widoczne, rezonują w przestrzeni publicznej.

Pełny tekst uzasadnienia

W tegorocznym gronie nominowanych znaleźli się również:

  • Piotr Jacoń – dziennikarz TVN24,
  • Patryk Strzałkowski – dziennikarz gazeta.pl, zielona.gazeta.pl,
  • Karol Wilczyński – dziennikarz, edukator, społecznik, współtwórca

Jury obradowało w składzie: Anna Błaszczak-Banasiak – dyrektorka Amnesty International Polska, Mikołaj Pietrzak – adwokat, reprezentant Rady Programowej Amnesty International Polska, Jagoda Grondecka – dziennikarka, laureatka nagrody Pióra Nadziei 2020 oraz Paweł Reszka – dziennikarz, laureat nagrody Pióra Nadziei 2013.

Wręczenie nagrody odbyło się w Faktycznym Domu Kultury 15 marca w formule hybrydowej. Po wręczeniu odbyła się debata ze wszystkimi nominowanymi pt. “Dziennikarstwo w dobie pokoju i niepokoju”. Zapraszamy do obejrzenia nagrania ze spotkania!

Więcej o nagrodzie Pióro Nadziei>>