Zapraszamy na warsztaty trenerskie!

Uczestnicy warsztatów:

 • zdobędą podstawowe informacje nt. praw człowieka i działalności Amnesty International;
 • dowiedzą się jak prowadzić warsztaty  z zakresu praw człowieka, przeciwdziałania dyskryminacji i upowszechniania tolerancji, tematyki gender, uchodźców oraz praw ekonomicznych, społecznych i kulturalnych;
 • poznają techniki pracy trenera oraz będą mieli szansę wykorzystać je w praktyce;
 • poznają program edukacyjny Amnesty International PRAWA CZŁOWIEKA – EDUKACJA – DZIAŁANIE
 • będą mogli dołączyć do zespołu edukacyjnego Amnesty International i zaangażować się w edukację na rzecz praw człowieka.

Zajęcia odbędą się w Warszawie w trzy weekendy:

 • 18 – 19 października 2008
 • 25 – 26 października 2008
 • 15 – 16 listopada 2008

Udział we wszystkich zajęciach jest obowiązkowy.
Warsztaty prowadzone będą przez wykwalifikowanych trenerów i trenerki Amnesty International.
Uczestnicy zajęć otrzymają certyfikaty poświadczające nabyte podczas warsztatów umiejętności.
Udział w warsztatach jest bezpłatny. Ilość miejsc – ograniczona.  O zakwalifikowaniu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń.
Osoby zainteresowane udziałem w warsztacie prosimy o wysyłanie zgłoszeń na załączonym formularzu zawierających:

 • imię i nazwisko, nazwę uczelni i kierunek studiów;
 • dane kontaktowe: e-mail i numer telefonu komórkowego;
 • krótką informację o zainteresowaniach i ewentualnym dotychczasowym doświadczeniu trenerskim oraz uzasadnienie chęci udziału w warsztatach

na adres ed[email protected] z dopiskiem WARSZTATY TRENERSKIE.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 13 października 2008 (poniedziałek). Z osobami zakwalifikowanymi na warsztaty skontaktujemy się 15 października (środa).
Formularz zgłoszeniowy

Tematy