8 marca – Międzynarodowy Dzień Kobiet

10 Grupa Warszawska dzień 8 marca poświęciła Ciudad Juarez; zbieraliśmy podpisy pod petycją opartą na Pilnej Akcji dla Adriany Sarmiento Enriquez. Swoimi podpisami wsparły nas znane działaczki: Kazimiera Szczuka, Wandya Nowicka, Magda Mosiewicz oraz dziewczyny z organizacji Ponton.
O godz. 15:00 rozpoczęła się akcja na ulicy Chmielnej. W sumie udało nam się udało się zebrać 790 podpisów!
Serdecznie dziękujemy wszystkim wolontariuszom i osobom, które wsparły naszą akcję, a także sponsorowi naszej akcji – Wydawnictwu W.A.B!
Więcej informacji oraz zdjęcia z akcji na stronie:
http://warszawa.amnesty.org.pl

6 Grupa Katowicka Amnesty International zorganizowała akcję informacyjną w katowickich autobusach, która oparta była na statystykach dotyczących przemocy wobec kobiet: -Na świecie więcej kobiet umiera na skutek przemocy niż na raka, malarię czy w wypadkach drogowych- oraz -W Polsce co ósma kobieta przyznaje, że przynajmniej raz została uderzona przez partnera podczas małżeńskiej kłótni-.
Serdecznie dziękujemy firmie Busines Consulting oraz PKM Katowice, którzy wsparli naszą akcję!
Informacje o kampanii -Stop przemocy wobec kobiet- dostępne są pod adresem:
http://amnesty.org.pl/badz-aktywny/kampanie/stop-przemocy-wobec-kobiet.html
7 Grupa Wrocławska Amnesty International zorganizowała akcje pod hasłem -Zaginione z Juarez-. W sumie na wszystkich akcjach zebraliśmy 514 podpisów w sprawie zaginionej Adriany Sarmiento Enriquez.
6 marca odbyła modlitwa o pokój w kościele ewangelicko-augsburskim oraz dyskusja o sytuacji kobiet w Ciudad Juarez, 8 marca akcja uliczna na deptaku na ul. Oławskiej oraz zbieranie podpisów pod petycjami podczas meczu siatkówki kobiet Gwardii Wrocław. Największym zainteresowaniem cieszyła sie akcja na deptaku, na co bez wątpienia miała wpływ piękna pogoda.
Więcej informacji oraz zdjęcia z akcji dostępne na stronie:
http://www.amnesty7.up.pl
9 Grupa Łódzka Amnesty International 8 marca zorganizowała akcję pod hasłem -Szkoły bezpieczne dla dziewcząt-. Od godziny 10 na Pasażu Rubinsteina zbieraliśmy podpisy pod petycją wzywającą Ministerstwo Edukacji do podjęcia działań, które poprawią sytuację dziewcząt w szkołach, a w
szczególności zapobiegną wszelkim formom przemocy, szykanowania i
prześladowania wobec nich – w sumie zebraliśmy 100 podpisów!
Edukacji w ramach akcji -Bezpieczne szkoły: prawo każdej dziewczyny-.

Tematy