Apel Amnesty International do brytyjskiej prezydencji w UE

Amnesty International twierdzi, że propozycje z zakresu praw człowieka przedstawione brytyjskiej prezydencji dzisiaj w Brukseli i Londynie, składają się na ambitny program, który wzmocni wiodącą rolę UE w ochronie praw człowieka w ramach samej Unii oraz poza jej granicami.
Dyrektor Biura UE Amnesty International Dick Oosting powiedział: “Oczywisty jest fakt, że obecny kryzys UE wynika z braku wizji tego, po co właściwie istnieje UE. Poprzez aktywną promocję ochrony praw człowieka, UE może przekazać wiarygodne i przekonujące poczucie celu nie tylko swoim obywatelom, ale także reszcie świata. Będzie to dla brytyjskiej prezydencji prawdziwym sprawdzianem – sprawienie, by UE zaprezentowała mocny program ochrony praw człowieka.”
Dyrektor brytyjskiej sekcji Amnesty International, Kate Allen, powiedziała:
“Wielka Brytania powinna wykorzystać swoje przewodnictwo w UE, by zamienić słowa Unii w czyny tam, gdzie w grę wchodzą prawa człowieka. Musi także przewodzić UE stanowiąc dla niej przykład postępowania – nie tylko w rejonach, gdzie dostrzegamy pozytywne zmiany, takie jak kontrola handlu bronią oraz wolność słowa, ale także w sprawach bliższych Unii, takich jak zapobieganie terroryzmowi i kwestie azylu.”
W rekomendacjach dotyczących praw człowieka, Amnesty International wskazuje szereg podjętych w zeszłym roku przez UE inicjatyw, które miały na celu wzmocnienie zdolności Unii do ochrony praw człowieka. Jednakże w swoich rekomendacjach, Amnesty International krytykuje podejście UE do kwestii takich jak zapobieganie terroryzmowi i sprawy azylowe. 
10 propozycji Amnesty International dla brytyjskiej prezydencji w EU:
Wewnątrz Unii:
1.     Uczynić z Agencji ds. Praw Fundamentalnych UE podstawę dla właściwego porządku praw fundamentalnych, łącznie z pełnym przestrzeganiem tych praw przez państwa członkowskie;
2.     Zbadać zagrożenia dla równowagi pomiędzy bezpieczeństwem a prawami człowieka oraz
     naprawić braki w ochronie praw człowieka w strategii zapobiegania terroryzmowi UE;
3.      Zwalczać praktykę bezprawnego aresztowania i wydalania obcokrajowców z terytorium UE;
4.     Zapewnić skrupulatne przestrzeganie międzynarodowych zobowiązań w kwestii ochrony praw człowieka w trakcie rozwijania zewnętrznego wymiaru polityki azylowej i migracyjnej;
5.      Promować szybką ratyfikację i implementację Europejskiej konwencji o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi.
Na świecie:
6.      Naciskać na bardziej aktywną implementację wytycznych dla polityki zagranicznej praw człowieka UE;
7.       Potwierdzić jednoznacznie absolutny zakaz stosowania tortur i innych form znęcania się;
8.       Naciskać na stworzenie wiążącego międzynarodowego Traktatu o Handlu Bronią;
9.       Umacniać globalne wsparcie dla reformy ONZ na rzecz promowania i ochrony praw człowieka;
10.   Zapewnić mocne wsparcie praw człowieka w polityce rozszerzenia i układów sąsiedzkich UE.

Delivering on human rights – Amnesty International’s ten-point program for the UK Presidency of the European Union jest dostępny pod adresem http://www.amnesty-eu.org

Tematy