Irak: Amnesty International wzywa Bush'a i Blair'a do interwencji w sprawie "zaginionych"

Apel ten został wysłany po wizycie delegacji Amnesty International w zbombardowanej siedzibie gubernatora w Basrze. Wizyta była skutkiem doniesień, że może się mieścić tam tajne więzienie. Delegacja odwiedziła wiele położonych pod ziemią pomieszczeń znajdujących się pod zniszczonym budynkiem. Zniszczenia klatki schodowej sugerowały istnienie niższego poziomu. Delegacja Amnesty International zwrócił uwagę sił brytyjskich na to podejrzane odkrycie, jednak organizacja nie mogła ustalić, czy rzeczywiście dolny poziom istnieje, oraz jaką mógł pełnić funkcję.

-Traktowanie tej kwestii w sposób nieodpowiedni i ze zwłoką zwiększy prawdopodobieństwo, że sprawcy naruszeń praw człowieka unikną sprawiedliwości, co pozbawi rodziny ofiar prawa do poznania prawdy o losie i miejscu pobytu ich krewnych, a także uniemożliwi wypłacenie odszkodowań dla ofiar i ich rodzin-, stwierdziła dzisiaj Amnesty International.

-Zaginięcia- są jednymi z najcięższych naruszeń praw człowieka. Powodują skrajne cierpienia ofiar i członków rodzin. Rządy USA i Wielkiej Brytanii są na pozycji, która pozwala podjąć natychmiastowe środki, które mogą pomóc złagodzić część cierpienia krewnych osób -zaginionych- w Iraku. USA i Wielka Brytania mogą także przyczynić się do odnalezienia -zaginionych-, którzy wciąż mogą być żywi.-

Amnesty International wzywa rządy USA i Wielkiej Brytanii, jako Siły Okupacyjne na mocy międzynarodowego prawa humanitarnego, aby zrobiły wszystko co tylko mogą, aby zapewnić, że ważne dowody, takie jak masowe groby i dokumentacja, zostaną zabezpieczone i chronione. Już zidentyfikowane lub przypuszczalne miejsca pochówków powinny być strzeżone przed ich naruszeniem.

Otrzymane informacje związane z irackimi -zaginionymi- powinny być przekazywane do Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża, który już zaczął gromadzić takie informacje i jest w trakcie organizowania systemu, który w odpowiedni sposób zajmie się sprawą. Powinno się zachęcać i wspomagać pracę wiarygodnych organizacji irackich w tym zakresie.

Dowody zabezpieczone lub nagrane przez siły USA lub Wielkiej Brytanii, albo te znajdujące się w ich posiadaniu, powinny stać się dostępne dla przyszłych niezależnych i bezstronnych dochodzeń lub śledztw. Powinny być też zostać udostępnione ONZ oraz rodzinom -zaginionych-.

Amnesty International uważa, że takie zadania zostaną w dużej mierze wspomagane, jeżeli rządy USA i Wielkiej Brytanii, publicznie poprą apel Amnesty International do Komisji Ekspertów ONZ, aby ze zrozumieniem potraktować problem jak najlepszego zapewnienia sprawiedliwości dla -zaginionych-, a także innych poważnych naruszeń praw człowieka w Iraku.

-Prawdziwe zaangażowanie się w sprawy ludności w Iraku, powodujące, że taki mechanizm zostanie ustanowiony w trybie pilnym, zagwarantuje, że ludzie ci dostrzegną istnienie prawdy i sprawiedliwości, a także to, że będą zabezpieczeni przed poważnymi naruszeniami praw człowieka w przyszłości-, stwierdziła Amnesty International.

Amnesty International wie o istnieniu wielu raportów i świadectw pochodzących od bliskich osób -zaginionych-, a także innych osób, które uważają, że niektórzy z -zaginionych- wciąż mogą żyć i mogą być przetrzymywani w podziemnych lub tajnych miejscach zatrzymań. Amnesty International nie jest w stanie uwiarygodnić te informacje. Jednakże, w świetle tych dowodów, siły USA i Wielkiej Brytanii powinny ustanowić i upowszechnić mechanizm przyjmowania doniesień o przypuszczalnych miejscach przetrzymań. W sytuacji, gdy dane doniesienie wydałoby się wiarygodne, siły brytyjskie i amerykańskie powinny w trybie pilnym podjąć dochodzenie, z nastawieniem na to, że może ono prowadzić do odnalezienia osób zatrzymanych. Śledztwa takie powinny być prowadzone w sposób umożliwiający zachowanie ewidencji i informacji, które mogłyby być następnie użyte w przyszłych niezależnych i bezstronnych dochodzeniach i procesach.

Amnesty International wzywa władze USA i Wielkiej Brytanii do pełnej współpracy z Międzynarodowym Komitetem Czerwonego Krzyża, aby upewnić się, że ma on wolny dostęp do wszystkich placówek przetrzymywania więźniów i wszystkich kategorii zatrzymanych i że może w pełni wykonywać swój mandat w odniesieniu do osób zaginionych.

Tematy