Iran Bezprawne zatrzymanie/ obawa stosowania tortur lub maltretowania

Wiele osób, w tym piętnaście wymienionych powyżej (należą oni do irańskiej kurdyjskiej mniejszości), zostało przypuszczalnie zatrzymanych w mieście Mahabad, w północno- wschodnim Iranie, po tym jak protestowali przeciwko zabiciu Sayeda Kemala Astama czy Astoma, znanego również jako Shivan Qaderi. Nie wiadomo czy zapewniono im pomoc prawną, umożliwiono kontakt z rodzinami oraz zagwarantowano dostęp do opieki medycznej.

 
Shivan Qaderi był podobno znany jako lider kurdyjskiej młodzieży, który organizował liczne protesty przeciw irańskiemu rządowi w czasie trwania czerwcowej kampanii wyborczej. Nawiązując do relacji z 9 lipca, funkcjonariusze stanowych sił bezpieczeństwa wraz z kurdyjską bojówką strzelali do Shivana Qaderiego oraz dwóch innych Kurdów z miasta Mahabad. Shivan Qaderi został postrzelony ponownie podczas próby ucieczki. Podobno wtedy, siły porządkowe przywiązały jego ciało do dżipa marki toyota, który wlókł je ulicami aż do Oromieh. Następnie, zwłoki Shivana zostały rzekomo zwrócone w trumnie jego rodzinie. Zdjęcia jego ciała Qaderiego wciąż są pokazywane i rozprowadzane w Internecie.  Lokalne władze Iranu przyznają, iż Shivan Qaderi owszem, został zabity przez irańskie siły porządkowe, ale jednocześnie twierdzą, że strzelać zaczęto dopiero wtedy, gdy próbował zbiec.
 
W trakcie prowadzonego śledztwa w sprawie śmierci Shivana Qaderiego, kilka tysięcy mieszkańców miasta Mahabad, głównie młodych osób, wyszło prawdopodobnie na ulice, by protestować przeciwko śmierci Shivana. Podobno 15 lipca funkcjonariusze stanowych sił bezpieczeństwa otworzyli ogień do protestujących, ciężko raniąc kilku z nich w tym, dziecko. Antyrządowe demonstracje i ogólny niepokój miały miejsce również w sąsiadujących miasteczkach, a wiele osób zostało aresztowanych. 18 lipca oficer prowadzący sprawę Shivana został zabity w Mahabad podczas demonstracji, będących następstwem zamieszczenia zdjęć zwłok Qaderiego w Internecie.
 
19 lipca Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wysłało grupę śledczych do miasta Mahabad, na prośbę gubernatora. W artykule ISNA ( the Iranian Students News Agency) gubernator Mahabadu oznajmił tego samego dnia, iż pewna liczba osób uczestniczących w protestach została zatrzymana, ale nie posiada on bliższych informacji o ich dalszym losie.
 
TŁO WYDARZEŃ
Kurdowie są jedną z wielu irańskich mniejszości etnicznych. Zamieszkują głównie obszar Kurdystanu i sąsiadujące ze sobą obszary na granicy Turcji i Iranu. 6 lipca 2005 r. kurdyjscy i sunniccy posłowie do parlamentu, w liście do kandydata na prezydenta Mahmouda Ahmadinezhada, zwrócili uwagę na to iż według konstytucji to w ich obowiązku leży uwzględnianie żądań i przestrzeganie praw Sunnitów i Kurdów. Sygnatariusze zaznaczyli, że rozważają możliwość stania się ich prawowitą władzą, przyjmując nominację od kurdyjskich i sunnickich członków nowego gabinetu. Nakłaniają też Mahmouda Ahmadinezhada do porzucenia narodowych i religijnych uprzedzeń oraz do zapewnienia praw obywatelskich, ułatwienia decentralizacji władzy i dążenia do jej uczciwego podziału.
 
Notoryczne są w Iranie sytuacje, kiedy ludzie zostają bezprawnie aresztowani. W kwietniu 2005 roku masowe zatrzymania miały miejsce w Khuzestanie, mieście Ahvaz i sąsiadujących miejscowościach. Policja użyła przypuszczalnie nieproporcjonalnej do sytuacji siły, dopuszczając się nawet do pozasądowych egzekucji, po tym jak demonstranci zabili do siedmiu funkcjonariuszy policji.
 
ZALECANE DZIAŁANIA: Prosimy o natychmiastowe wysyłanie listów, emaili, faxów w języku angielskim lub polskim:
* wyrażające obawę o bezpieczeństwo 15 mężczyzn, których nazwiska wymieniono powyżej oraz wielu innych osób, które mogły zostać zatrzymane między 9,  a 15 lipca w mieście Mahabad, w północno-wschodnim Iranie;
* pytając czy zostały postawione im zarzuty, a jeśli tak wzywając do podania ich do wiadomości publicznej;
* apelując by aresztowani mieli zapewnioną pomoc prawną, by mieli możliwość kontaktu z rodzinami oraz w razie konieczności dostęp do opieki medycznej;
* nakłaniające siły porządkowe do ścisłego trzymania się Kodeksu Postępowania Funkcjonariuszy Porządku Prawnego ONZ oraz Zasad Używania Siły i Broni Palnej przez Funkcjonariuszy Porządku Prawnego ONZ. Zasada 4 traktuje o tym, aby w metodach policyjnych nie stosować przemocy (broni palnej), a Zasada 5 ogranicza użycie broni palnej do szczególnych przypadków takich jak walka w obronie własnej;
* wzywając władze do utworzenia niezależnej komisji śledczej badającej stosowane przez policję metody.
PROSIMY O NATYCHMIASTOWE WYSYŁANIE APELI NA ADRES:
 
1. Przewodniczący Republiki Islamskiej
His Excellency Ayatollah Sayed ‘Ali Khamenei
The Presidency, Palestine Avenue, Azerbaijan Intersection, Tehran, Islamic Republic of Iran
Fax:+ 98 21 649 5880 (proszę zaznaczyć
“For the attention of the Office of His
Excellency, Ayatollah al Udhma Khamenei,
Qom)
Email: [email protected]
Forma grzecznościowa: Wasza Wysokość/ Your Excellency
 
2. Minister Sprawiedliwości
His Excellency Ayatollah Mahmoud Hashemi Shahroudi
Ministry of Justice, Park-e Shahr, Tehran, Islamic Republic of Iran
Email: [email protected]
Forma grzecznościowa: Wasza Ekscelencjo/Your Excellency
 
W razie wysyłania apeli po 2 września 2005 roku prosimy najpierw skontaktować się z Zespołem Pilnych Akcji.

Tematy