Konsultacje w sprawie stanowiska AI dotyczacego interwencji militarnych

Podczas Spotkania Rady Międzynarodowej, jakie odbyło się w Meksyku w roku 2003 roku, została przyjęta rezolucja wzywająca do konsultacji w sprawie ewentualnej zmiany stanowiska AI dotyczącego interwencji militarnych.

Na dzień dzisiejszy Amnesty nie ma stanowiska w tej sprawie, co oznacza że nie popieramy ani nie sprzeciwiamy się żadnym interwencjom zbrojnym.

Wszelkie opinie z argumentami proszę przesyłać do końca listopada na adres:
[email protected]

Wasze opinie bedą podstawą opracowania stanowiska polskiej sekcji w tej sprawie.

Poniżej znajduje się dokument stanowiący podstawę dyskusji.

Tematy